1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Saeco Avkalkingsmiddel for espressomaskin

  1 avkalkingssyklus CA6700/00

  Feilsøking

  Slik avkalker du Saeco Syntia-espressomaskinen

  Avkalking av Saeco Syntia-espressomaskinen bidrar til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

  Før du starter avkalkingssyklusen

  • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
  • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  • Bruk Saeco/Philips-avkalkingsmiddel CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

  Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)

  Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 1-4

  1) Sett velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen, og slå på maskinen.
  2) Tøm vannbeholderen og hell hele flasken med Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået, og sett den tilbake i maskinen.
  3) Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  4) Trykk på og hold nede AROMA/PRE-GROUND-kaffeknappen i ca. 5 sekunder. Slipp den når skjermen viser startbildet for avkalking.

  descalesteps1.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 5–8

  5) Trykk på ESPRESSO-knappen for å bekrefte aktiveringen av avkalkingssyklusen. Obs! Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  6) Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet gjennom tappetuten. Dette tar rundt 10 minutter. Displayet viser fremdriften.
  7) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet gjennom damptuten. Dette tar rundt 10 minutter.
  8) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.

  descalesteps2.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 9-12

  9) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
  10) Sett beholderen under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  11) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe en liten mengde vann gjennom damptuten.
  12) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen. Maskinen begynner å tappe vann gjennom tappetuten.

  descalesteps3.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 13-14

  13) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe en liten mengde vann gjennom damptuten.
  14) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.

  descalesteps4.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 15-16

  15) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
  16) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe vann gjennom damptuten. Displayet viser fremdriften.

  descalesteps5.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 11-20

  17) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.
  18) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukkes, og END (Ferdig) vises på displayet.
  19) Trykk på AROMA/PRE-GROUND-kaffeknappen for å avslutte avkalkingssyklusen Viktig: Hvis vannbeholderen ikke er fylt opp til MAX-nivået før skyllesyklusene startes, vises ikke FERDIG-symbolet. Du må utføre enda en skyllesyklus. Gjenta trinn 15 til 18 til FERDIG-symbolet vises.
  20) Maskinen starter automatisk en oppvarmings- og skyllesyklus og er nå klar til bruk.

  descalesteps6.gif

  Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: CA6700/00 , CA6701/00 , HD8839/11 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 . Mer Mindre

  Var det ikke dette du så etter?

  Svarte vi på spørsmålet ditt?

  Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.