1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  Slik avkalker du Saeco Syntia-espressomaskinen

  Avkalking av Saeco Syntia-espressomaskinen bidrar til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

  Før du starter avkalkingssyklusen

  • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
  • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  • Bruk Saeco/Philips-avkalkingsmiddel CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

  Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)

  Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 1-4

  1) Sett velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen, og slå på maskinen.
  2) Tøm vannbeholderen og hell hele flasken med Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået, og sett den tilbake i maskinen.
  3) Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  4) Trykk på og hold nede AROMA/PRE-GROUND-kaffeknappen i ca. 5 sekunder. Slipp den når skjermen viser startbildet for avkalking.

  descalesteps1.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 5–8

  5) Trykk på ESPRESSO-knappen for å bekrefte aktiveringen av avkalkingssyklusen. Obs! Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  6) Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet gjennom tappetuten. Dette tar rundt 10 minutter. Displayet viser fremdriften.
  7) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet gjennom damptuten. Dette tar rundt 10 minutter.
  8) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.

  descalesteps2.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 9-12

  9) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
  10) Sett beholderen under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  11) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe en liten mengde vann gjennom damptuten.
  12) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen. Maskinen begynner å tappe vann gjennom tappetuten.

  descalesteps3.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 13-14

  13) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe en liten mengde vann gjennom damptuten.
  14) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.

  descalesteps4.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 15-16

  15) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
  16) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe vann gjennom damptuten. Displayet viser fremdriften.

  descalesteps5.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 11-20

  17) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.
  18) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukkes, og END (Ferdig) vises på displayet.
  19) Trykk på AROMA/PRE-GROUND-kaffeknappen for å avslutte avkalkingssyklusen Viktig: Hvis vannbeholderen ikke er fylt opp til MAX-nivået før skyllesyklusene startes, vises ikke FERDIG-symbolet. Du må utføre enda en skyllesyklus. Gjenta trinn 15 til 18 til FERDIG-symbolet vises.
  20) Maskinen starter automatisk en oppvarmings- og skyllesyklus og er nå klar til bruk.

  descalesteps6.gif

  Feilsøking
  Registrer produktet
  Registrer produktet

  Følg med på produktets garantidekning

  Du kan kvalifisere til tilbakebetaling, gaver og spesialtilbud

  Få enkel tilgang til produktstøtte