1
Produkter

Saeco Patron til Brita Intenza+-vannfilter

for Saeco-espressomaskiner, Gir bedre kaffesmak, Beskytter mot kalkavleiringer, Bytt annenhver måned CA6702/00

Feilsøking

Slik avkalker du Saeco Syntia-espressomaskinen

Avkalking av Saeco Syntia-espressomaskinen bidrar til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

Før du starter avkalkingssyklusen

  • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
  • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  • Bruk Saeco/Philips-avkalkingsmiddel CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)

Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 1-4

1) Sett velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen, og slå på maskinen.
2) Tøm vannbeholderen og hell hele flasken med Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået, og sett den tilbake i maskinen.
3) Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
4) Trykk på og hold nede AROMA/PRE-GROUND-kaffeknappen i ca. 5 sekunder. Slipp den når skjermen viser startbildet for avkalking.

descalesteps1.gif

Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 5–8

5) Trykk på ESPRESSO-knappen for å bekrefte aktiveringen av avkalkingssyklusen. Obs! Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
6) Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet gjennom tappetuten. Dette tar rundt 10 minutter. Displayet viser fremdriften.
7) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet gjennom damptuten. Dette tar rundt 10 minutter.
8) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.

descalesteps2.gif

Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 9-12

9) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
10) Sett beholderen under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
11) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe en liten mengde vann gjennom damptuten.
12) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen. Maskinen begynner å tappe vann gjennom tappetuten.

descalesteps3.gif

Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 13-14

13) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe en liten mengde vann gjennom damptuten.
14) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.

descalesteps4.gif

Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 15-16

15) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
16) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til VARMTVANN-stillingen. Maskinen begynner å tappe vann gjennom damptuten. Displayet viser fremdriften.

descalesteps5.gif

Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 11-20

17) Når VELGERBRYTER-symbolet vises på displayet, vrir du velgerbryteren til den MIDTERSTE I-stillingen.
18) TOMT FOR VANN-symbolet vises på displayet. Skyll vannbeholderen, fyll den opp til MAX-nivået med rent vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukkes, og END (Ferdig) vises på displayet.
19) Trykk på AROMA/PRE-GROUND-kaffeknappen for å avslutte avkalkingssyklusen Viktig: Hvis vannbeholderen ikke er fylt opp til MAX-nivået før skyllesyklusene startes, vises ikke FERDIG-symbolet. Du må utføre enda en skyllesyklus. Gjenta trinn 15 til 18 til FERDIG-symbolet vises.
20) Maskinen starter automatisk en oppvarmings- og skyllesyklus og er nå klar til bruk.

descalesteps6.gif

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: CA6702/00 , CA6700/00 , HD8839/11 , HD8833/11 , HD8837/01 , HD8836/21 , HD8836/11 , CA6701/00 . Mer Mindre

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.