1
Produkter

Saeco Patron til Brita Intenza+-vannfilter

for Saeco-espressomaskiner, Gir bedre kaffesmak, Beskytter mot kalkavleiringer, Bytt annenhver måned CA6702/00

Feilsøking

Hvordan avkalker jeg Saeco Intelia-espressomaskinen?

Ved å avkalke Saeco Intelia-espressomaskinen bidrar du til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

Før du starter avkalkingssyklusen

 • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
 • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
 • Bruk Saeco/Philips-avkalkingsmiddel CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

Før du begynner:

 • Tøm dryppebrettet.
 • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
 • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
 • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)
 • For maskiner med melkekolbe: Fyll melkekolben med rent vann opp til minimumsnivået, og sett den inn.

Avkalkingsinstruksjoner for Intelia / Intelia EVO / Intelia Focus

 1. Trykk på MENU-knappen for å åpne menyen, og velg CALC CLEAN (Avkalking). For maskiner som ikke har en MENU-knapp, trykker du på CALC CLEAN-knappen for å åpne menyen og velger CALC CLEAN (Avkalking).
 2. Trykk på ESPRESSO-knappen for å bekrefte at du vil starte avkalkingen. AVKALKING-symbolet vises i displayet.
 3. Ta ut vannbeholderen, og hell hele flasken med Saeco-avkalkingsmidlet i vannbeholderen.
 4. Fyll vannbeholderen med friskt vann fra springen opp til MAX-linjen. (Pass på at Max-linjen er nådd, ellers vil det være nødvendig med ytterligere skylling). Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.
 5. For maskinene med melkekoble må du kontrollere at melkekolben er satt inn, og at tappetuten er i TAPPE-stillingen.
 6. Plasser en stor bolle under damptuten (1 liter).
 7. Trykk på ESPRESSO-knappen for å starte avkalkingssyklusen.
 8. Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsløsningen i intervaller. Linjen på displayet viser syklusfremdriften.
 9. Når blandingen av avkalkingsmiddel og vann er brukt opp, vises TOM VANNBEHOLDER-symbolet i displayet.
 10. Skyll vannbeholderen og fyll den med rent vann opp til MAX.
 11. Når du har satt inn vannbeholderen med rent vann, vises START-symbolet i displayet. Trykk på ESPRESSO-knappen. Maskinen starter skyllesyklusen.
 12. Når TOM VANNBEHOLDER-symbolet vises i displayet, må du etterfylle vannbeholderen med rent vann til MAX. Plasser vannbeholderen i maskinen, og trykk på ESPRESSO-knappen på nytt for å fortsette.
 13. Gjenta trinn 11 hvis TOM VANNBEHOLDER-symbolet ikke forsvinner.
 14. Når skylleprosessen er ferdig, viser displayet «End». Trykk på AROMA-/PRE-GROUND-kaffeknappen eller CAPPUCCINO-knappen for å avslutte avkalkingsprosessen.
 15. Maskinen fyller kretsen automatisk. Deretter varmes den opp og utfører den automatiske selvrenssyklusen for å kunne klargjøre bryggingen.
 16. Tøm og skyll dryppebrettet. Maskinen er igjen klar til å lage kaffe.

Avkalkingsinstruksjoner for Intelia DeLuxe

 1. Trykk på MENU-knappen, og velg START CALC CLEAN (Start avkalking) med OK-knappen.
 2. For maskiner med melkekolbe: Maskinen minner deg på å sette inn melkekolben med vann og snu dispenseren på melkekolben til I-stillingen.
 3. Hell alt innholdet i flasken med Saeco-avkalkingsmiddel i vannbeholderen.
 4. Fyll vannbeholderen opp til CALC CLEAN-linjen med rent vann fra springen.
 5. Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.
 6. Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og dispenseringstuten. For maskiner med melkekolbe: Plasser bollen under tappetutene for kaffe og melk.
 7. Trykk på OK-knappen for å starte avkalkingssyklusen.
 8. Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsløsningen i intervaller. Linjen på displayet viser fremdriften. Dette tar rundt 20 minutter.
  Merk: Avkalkingssyklusen kan stoppes midlertidig ved å trykke på ESC-knappen. Trykk på OK-knappen for å fortsette.
 9. Når blandingen av avkalkingsmiddel og vann er brukt opp, vises TOM VANNBEHOLDER-symbolet i displayet.
 10. Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann til MAX-merket og sett den tilbake. SKYLLING-symbolet (to dråper vann) vises i displayet.
 11. Sett bollen tilbake på plass.
 12. Trykk på OK-knappen. Maskinen starter skyllesyklusen.
 13. Når TOM VANNBEHOLDER-symbolet vises, skyller du vannbeholderen og fyller den med rent vann opp til MAX-nivået. Skyv vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.
 14. Trykk på OK-knappen for å avslutte CALC CLEAN (Avkalking).
 15. Maskinen varmer opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: CA6702/00 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8752/41 , CA6701/00 , HD8751/11 . Mer Mindre

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.