Merknad om personvern

Philips Personvern


Sist endret: Januar 2022

Denne personvernerklæringen forteller deg hvem vi er, hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi samler inn dem og hva vi gjør med dem.
Husk at, for formålene med denne personvernerklæringen, betyr personopplysninger all informasjon eller sett med informasjon som direkte eller indirekte identifiserer deg, for eksempel navn, e-post eller telefonnummer.
Denne personvernerklæringen dekker hvordanPhilips eller et Philips-tilknyttet selskaphåndterer dine personopplysninger når du samhandler med oss, i din egenskap av forbruker, bedriftskunde, leverandør, forretningspartner, kandidat, besøkende, forskningsdeltaker, aksjonær eller annen person med en bedrift. forholdet til oss.
Ta deg tid til å gjøre deg kjent med denne personvernerklæringen. 
For mer informasjon om vår personvernpraksis, besøk vår Philips personvernside.

Philips personvernerklæring i korte trekk

 
 • Hvem vi er
 • Hvordan vi bruker dine personopplysninger
 • Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
 • Hvordan vi overfører dine personopplysninger mellom land
 • Dine personvernrettigheter
 • Hvem vi deler dine personopplysninger med
 • Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Hvem vi er 


Med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen eller i andre produkt- eller tjenestespesifikke personvernmerknader, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger (så vel som kontrollørens representant i EU) Philips International BV

Postadresse:

c/o Philips personvernkontor (gruppejuridisk)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Nederland
Les merLes mindre

Hvordan vi bruker dine personopplysninger


Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, velger du bare en av de følgende aktivitetene, så finner du ut av det.

Besøk våre kontorer

På våre Philips-kontorer møter vi besøkende som jobbsøkere, leverandører og håndverkere, interessenter og andre personer som måtte trenge å samhandle med Philips-personell.
 
Hvis du besøker våre Philips-lokaler, bør du være klar over at vi kan be om dine personopplysninger for å gi deg et personlig merke som gir deg tilgang til våre kontorer. Vi kan også bruke CCTV-systemer (eller andre videoenheter) for å ta opp spesifikke områder i våre lokaler. Når vi bruker slike videoenheter, plasserer vi advarselsskilt for å sikre at du er klar over at vi vil ta opp bilder eller videoer.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
 • Opprettholde sikkerheten til Philips ansatte, besøkende, gjester og Philips eiendom og eiendeler;
 • Ivaretakelse av Philips legitime interesser, som å undersøke manglende overholdelse av Philips retningslinjer og prosedyrer, potensielle kriminelle aktiviteter (f.eks. mistenkt tyveri av firma eller personlig eiendom), og andre hendelser eller ulykker i våre lokaler;
 • Å sette i gang disiplinære og rettslige prosesser og prosedyrer, inkludert oppbevaring av bevis og avsløring av opptak for rettslige krav og rettergang.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Når vi gir deg et personlig merke, som vil gi deg tilgang til våre kontorer, ber vi vanligvis om ditt navn og besøksinformasjon;
 • Ved bruk av CCTV-systemer behandler vi videoopptak av deg (f.eks. bildet ditt slik det er tatt på CCTV-systemet).


Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til frihet og sikkerhet, retten til eiendom, retten til forsvar.

Hvem er behandlingsansvarlig for dataene dine
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet i landet der du besøkte våre lokaler, identifisert i våre vilkår for bruk (se bunnteksten) som operatøren av denne nettsiden.

Rapportere dine bekymringer som en varsler

Vi bryr oss om å være en ansvarlig partner i samfunnet, opptre med integritet overfor våre ansatte, kunder, forretningspartnere og aksjonærer, så vel som samfunnet for øvrig. Mens vi forfølger våre forretningsmål, streber vi alltid etter å gjøre dette på en ansvarlig måte for å sikre at vi gjør det rette. Dette betyr at hvis du kjenner til etiske brudd angående Philips virksomhet, kan du rapportere bekymringen din gjennom Philips Speak Up, et rapporteringsnettsted og gratis telefontjeneste. Du kan gjøre det anonymt (hvis tillatt i henhold til lokal lov). Hvis du bestemmer deg for å avsløre identiteten din, vil både klagen din og dine personlige data bli formelt registrert i Philips GBP Complaints Database. Enhver rapportert bekymring vil alltid utløse en grundig oppfølgingsprosedyre.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
 • undersøke potensielle brudd på våre generelle forretningsprinsipper eller som på annen måte utgjør en trussel mot Philips bedriftsintegritet;
 • iverksette tiltak som kan være nødvendig for å gjøre forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Hvis du rapporterer en bekymring via vår Philips Speak Up, behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

 • Hvis du avslører identiteten din: Ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, det beste tidspunktet for å kontakte deg, og ditt forhold til Philips (tidligere ansatt, leverandør, kunde eller annet), hvis du velger å oppgi denne informasjonen.
 • Navnet og andre personopplysninger til alle personer du navngir i rapporten din, hvis du er villig og i stand til å oppgi denne informasjonen.
 • Detaljer om hendelsen du rapporterer (tid, sted, sted, omstendigheter, en beskrivelse av hva som har skjedd, mulige effekter på Philips-enheten og om ledelsen er klar over dette problemet).


Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte grunnleggende rettigheter som f.eks. som rett til frihet og sikkerhet, rett til eiendom, rett til forsvar, frihet til å drive virksomhet.

Hvem vi deler dine personopplysninger med
Dine personopplysninger er registrert i Philips GBP Complaints Database, hvorfra de vil bli sendt, på en strengt nødvendig basis, til de aktuelle personene i Philips. Dette betyr at informasjonen kan deles med den eller de utpekte etterforskerne, den tildelte GBP Compliance Officer, og i noen situasjoner medlemmer av Group Internal Audit samt Group Legal, eller utenfor Philips (rettsmedisinske revisorer, juridiske rådgivere) som krever denne informasjonen for å sikre overholdelse av GBP-rapporteringspolicyen og juridiske eller regulatoriske forpliktelser, eller som input for påfølgende rettslige prosedyrer.

Gjør en forespørsel på personvern

Vi jobber etter høye standarder når det gjelder behandling av dine personopplysninger. Derfor, som beskrevet i denne personvernerklæringen, hvis du ønsker å utøve personvernrettighetene dine, stille oss spørsmål om vår personvernpraksis, sende inn en personvernklage til oss eller kontakte vår personvernansvarlige, kan du kontakte oss (du finner personvernet kontaktskjema i den relevante delen av denne personvernerklæringen), og vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme forespørselen din. Din personvernforespørsel så vel som dine personopplysninger vil bli formelt registrert i en elektronisk saksmappe, og dette vil utløse en intern prosess som tar sikte på å tilfredsstille din henvendelse så langt det er mulig.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger med det formål å overholde personvern- og databeskyttelseslovene og forskriftene vi er underlagt.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Hvis du sender inn en personvernforespørsel til oss, krever vi viss informasjon fra deg ettersom vi trenger dem for å kunne svare deg og svare på henvendelsen din. Spesielt trenger vi følgende informasjon:

 • Din epostadresse;
 • Ditt forhold til Philips (forbruker, jobbsøker eller annet).


I tillegg, hvis du vil, kan du også gi oss ditt fulle navn, ditt land, ditt foretrukne språk og all annen informasjon du bestemmer deg for å inkludere i forespørselen din.


Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vårt behov for å overholde personvern- og databeskyttelseslovene og -forskriftene vi er underlagt.

Bli med i vårt aksjonærmøte

Aksjene til Philips er notert på børsen til Euronext Amsterdam og New York Stock Exchange. Forholdet mellom Philips og dets aksjonærer er underlagt nederlandsk lov og våre vedtekter. Som aksjonær i Philips har du visse rettigheter, for eksempel rett til å stemme i visse selskapssaker (blant annet: utnevnelse av medlemmer av styret og representantskapet, lønnsuttalelse, vedtak av regnskaper , erklæring om utbytte og ansvarsfrihet for medlemmene av styret og representantskapet). Stemmegivning finner sted på våre årlige og eventuelt ekstraordinære aksjonærmøter.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Hvis du er aksjonær og du bestemmer deg for å utøve rettighetene dine i forbindelse med en generalforsamling for aksjonærer, behandler vi dine personopplysninger for å gjøre det mulig for deg å utøve aksjonærrettighetene dine, for eksempel for å registrere din deltakelse på aksjonærmøtet, for å administrere dine fullmaktsstemmeinstruksjoner og for å behandle stemmen din and/or spørsmål eller uttalelser under aksjonærmøtet.

Et relativt lite antall av Philips' utestående aksjer er registrert på navn til individuelle aksjonærer. Som påkrevd av gjeldende lov, opprettholder Philips også et register som inneholder dataene til innehaverne av de registrerte aksjene og kan kommunisere med disse aksjonærene om det årlige aksjonærmøtet og om utbytteutdelinger.

Vanligvis blir aksjonærmøter audiovisuelt tatt opp for interne formål og kan følges av en direkte webcast-lenke tilgjengelig via nettstedet vårt.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Fullt navn og tittel
 • Fødselsdato
 • Postadresse
 • Epostadresse
 • Aksjonæridentifikasjon
 • Finansiell informasjon (antall aksjer, utbytte osv.)
 • Bank eller mellommann
 • Bankkontonummer, verdipapirkontonummer
 • Navn på din autoriserte representant (hvis noen)
 • Fullmaktsstemmeinstrukser eller avgitte stemmer
 • Innholdet i spørsmål, meninger eller forslag du kan gi uttrykk for før eller under aksjonærmøter


Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vårt behov for å overholde gjeldende lover vi er underlagt, samt vår legitime interesse i å drive forretninger på en ansvarlig måte, for eksempel når vi audio- videoopptak av aksjonærmøtene.

Abonnere på våre investorrelasjoner varsler eller pressmeddelelser

Hos Philips har vi som mål å levere overlegen, langsiktig verdi til våre kunder og aksjonærer, samtidig som vi opptrer ansvarlig overfor planeten vår og samfunnet, i samarbeid med våre interessenter. Hvis du er interessert i å motta våre siste pressemeldinger eller investor relations-varsler, kan du abonnere på våre e-postoppdateringer.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål å sende deg via e-post våre pressemeldinger eller investor relations-meldinger.
Hvis du abonnerer på investor relations-varslene, vil vi varsle deg om investor-webcast og -anrop. Hvis du abonnerer på pressemeldingene, vil vi informere deg om våre siste nyhetsoppdateringer.


Hvilke personopplysninger vi behandler
For å abonnere på våre siste pressemeldinger eller investor relations-varsler ber vi om ditt fulle navn, e-postadresse og selskapet du jobber for (kun for investor relations-meldinger og i tilfelle du representerer en institusjonell investor eller bank).


Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for å sende deg våre siste pressemeldinger eller investorrelasjoner-varsler, er ditt samtykke. Uansett kan du når som helst melde deg av via lenken nederst i e-postene eller via de respektive «Avslutt»-knappene i Philips Investor Relations og nettsider for pressemeldinger.

Å søke jobb eller samfunne med oss for jobbmuligheter

Vår rekrutteringsprosess er utviklet for å hjelpe oss med å finne mennesker som deler lidenskapen vår for å forbedre liv gjennom meningsfull innovasjon og for å hjelpe deg med å finne ut om Philips er det rette stedet for deg. Denne prosessen inkluderer følgende aktiviteter: 
 • å søke jobb på vår karriereside;
 • registrere deg for våre karrierenyhetsbrev for å motta de siste jobbene og nyhetene rett i innboksen din;
 • samhandle med oss (for eksempel med våre rekrutterere) for jobbmuligheter.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Gi funksjonaliteten til karrierenettstedet vårt til deg, for eksempel å ordne tilgang til din registrerte konto og la deg sende inn søknader via karrierenettstedet;
 • Vurdere dine ferdigheter, kvalifikasjoner og egnethet til å jobbe for Philips i forhold til stillingen du søkte på and/or andre karrieremuligheter;
 • Spør deg om du vil ha opplysningene dine beholdt i vår talentpool. Hvis du samtykker, vil vi proaktivt kontakte deg dersom det skulle oppstå flere passende ledige stillinger.
 • Avhengig av arbeidslandet og basert på hva som er tillatt i gjeldende lover, bekreftelse av informasjonen din, inkludert gjennom referansesjekker og, der det er aktuelt, bakgrunnssjekker.
 • Kommunisere med deg om rekrutteringsprosessen;
 • Sender deg via e-post nyheter og oppdateringer om Philips-jobber og rekrutteringsaktiviteter (hvis du logget på);
 • Forberede et tilbud hvis søknaden din er vellykket;
 • Ved å overholde gjeldende lover og forskrifter er vi underlagt og samarbeider med regulatorer og rettshåndhevende organer.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Avhengig av den spesifikke rekrutteringsaktiviteten behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon (som fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, bostedsland, hjemmeadresse, annen kontaktinformasjon);
 • Data om dine ferdigheter og kvalifikasjoner, inneholdt i CV-er, følgebrev eller annen dokumentasjon gitt til oss i søknaden din (som utdanningshistorie, arbeidserfaring, karakterutskrifter);
 • Data som kreves for å utføre bakgrunns- eller ansettelsessjekker, når det er tillatt i henhold til gjeldende lover (som dokumenter for å bevise din identitet eller kvalifikasjoner);
 • Informasjon om hvilken type ansettelse du er eller kan være ute etter, aktuell and/or ønsket lønn og andre vilkår knyttet til kompensasjons- og fordelspakker, vilje til å flytte eller andre jobbpreferanser;
 • Data som kreves for å gi et betinget tilbud om ansettelse (som bankdetaljer for å behandle lønnsutbetalinger, nødkontaktdetaljer for å vite hvem du skal kontakte i tilfelle du har en nødsituasjon på jobben);
 • Detaljer om hvordan du hørte om stillingen du søker på;
 • Data som stammer fra vurderinger eller spørreskjemaer fylt ut av deg (for eksempel svaret på skriftlige vurderinger);
 • I visse tilfeller kan du bli med på valgfrie videointervjuer. I dette tilfellet kan vi behandle bildet ditt eller andre data som er tatt med kameraet ditt.
 • Informasjon knyttet til tidligere søknader du kan ha sendt til Philips.
 • Informasjon som du gjør offentlig tilgjengelig som vi mener er relevant for søknaden din eller en potensiell fremtidig søknad (for eksempel informasjonen din i LinkedIn-profilen din).
 • Hvis du blir henvist, behandler vi informasjon som personen som henviser deg oppgir om deg.
 • Hvis det kreves eller tillates av lokale lover, kan vi også behandle informasjon av sensitiv karakter, slik informasjon om funksjonshemminger, i den grad det er relevant for utførelsen av arbeidet ditt.


Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • vårt behov for å utføre en kontrakt som du er underlagt, eller å ta forhåndskontraktuelle skritt på din forespørsel.
 • vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til forsvar, retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet.
 • vårt behov for å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt.
 • ditt samtykke, for å sende deg via e-post nyheter og oppdateringer om Philips-jobber og rekrutteringsaktiviteter og for å oppbevare opplysningene dine i vår talentpool og kontakte deg for karrieremuligheter.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er det Philips-tilknyttede selskapet i landet som har til hensikt å rekruttere deg (identifisert i våre vilkår for bruk - se bunnteksten - som operatør for dette nettstedet) samt Philips International BV

Kontakt vår kundeservice

Hvis du trenger hjelp og støtte fra Philips, kan du kontakte supportteamet vårt via nettstedet vårt (via chat eller nettskjema), telefon eller sosiale medier, og de vil gjøre sitt beste for å svare på spørsmålene dine og gi deg den nødvendige støtten.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • for å svare på spørsmålene dine og gi deg nødvendig støtte, inkludert å holde deg oppdatert på fremdriften i saken og arbeidsordren (dette kan inkludere planlegging, levering remote/field serviceaktiviteter, inkludert bestilling av deler, i tilfelle du er en bedriftskunde);
 • for å bekrefte identiteten din (f.eks. hvis du allerede har en MyPhilips-konto) og støtte deg deretter;
 • for å håndtere eventuelle påfølgende problemer som kan oppstå fra din henvendelse, for eksempel for å etablere, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav;
 • for å kontrollere og forbedre servicenivået vi tilbyr; for eksempel, hvis du kontakter oss på telefon eller chat, kan vi ta opp samtalen for å utdanne teamet vårt under intern opplæring, slik at vi alltid kan forbedre kundeservicestøtten vår.
 • å forbedre, fikse og tilpasse våre produkter og tjenester;
 • [ii tilfelle du ber om hjelp fra oss om et Philips-produkt produsert av en av våre merkelisenspartnere] for å rette forespørselen din til den relevante merkelisenspartneren, slik at de kan gi deg den forespurte støtten. 
 • for å overholde samsvar, regulatoriske og kvalitetsstandarder og forskrifter.
 • for å spørre deg om du ønsker å motta reklame-e-poster fra Philips og holde deg oppdatert om nye og eksisterende Philips-produkter og -tjenester og om våre arrangementer (hvis du vil vite mer, se avsnittet "Bli med i våre markedsføringstiltak").


Hvilke personopplysninger vi behandler
Hvis du har et spørsmål eller ber om vår støtte, trenger vi at du gir oss noe informasjon, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer eller annen informasjon som er nødvendig for å håndtere spørsmålet ditt eller henvendelsen. Hvis du har en MyPhilips-konto, kan vi bruke informasjonen knyttet til kontoen din for å gi deg den forespurte støtten.


Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • vårt behov for å utføre en kontrakt som du er underlagt, eller å ta forhåndskontraktuelle skritt på din forespørsel.
 • vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til forsvar, retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet.
 • vårt behov for å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt.

Bruke vår selvserviceportal for å be reparere/bytte

Hvis Philips-produktet ditt er ødelagt eller ikke lenger fungerer i tråd med forventningene, kan du se etter manualene våre, ofte stilte produktspørsmål eller feilsøkingstrinn. Hvis disse ikke løser problemet ditt, kan du gå direkte til vår selvbetjeningsportal for å be om en reparasjon/bytte eller gjør det med støtte fra våre forbrukeromsorgsagenter. Alternativt kan du sende inn produktgarantirelaterte forespørsler via vårt tredjeparts reparasjonsnettverk av partnere (som forhandlere eller reparasjonssentre) som betjener produktene våre og kobler til vårt krav og reparasjonssystem for å sende inn kravet ditt. I denne sammenhengen vil vi behandle dine personopplysninger.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
 • å oppfylle repair/exchange og produktgarantirelatert service;
 • for å tillate deg å spore og gi deg en status for reparasjonen eller byttet;
 • å levere produktet til deg;
 • for å kontakte deg i tilfelle problemer med leveransen eller for å få ytterligere nødvendig informasjon for å oppfylle tjenesteforespørselen din.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon (som fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer);
 • Produktinformasjon (f.eks. modellnummer, kjøpsdato),
 • Informasjon som er nødvendig for å vurdere service- eller reparasjonsforespørselen,
 • Informasjon som er nødvendig for å bekrefte at produktet ditt er innenfor garantiperioden (f.eks. kjøpsbevis).


Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vårt behov for å inngå og utføre en kontrakt med deg, eller å ta forhåndskontraktuelle skritt på din forespørsel.

Opprett din MyPhilips-konto

Hvis du ønsker å benytte deg av våre tjenester, for eksempel å registrere Philips-produkter eller ha utvidede garantier på utvalgte produkter, kan du opprette din MyPhilips-konto.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • å opprette og vedlikeholde MyPhilips-kontoen din;
 • slik at du kan registrere dine Philips-produkter;
 • for å gi deg utvidet garanti på utvalgte produkter.


Du kan også bruke MyPhilips-kontoen din til andre tjenester, for eksempel:

 • Administrere dine markedskommunikasjonspreferanser: Når du oppretter din Philips-konto, kan du angi om du ønsker å motta markedskommunikasjon fra Philips. På den måten kan vi kontakte deg hvis vi har noe vi tror vil appellere til deg.
 • Pålogging til Philips mobilapper.
 • Kjøpe Philips-produkter og -tjenester i vår Philips-nettbutikk for forbrukere, konsultere bestillingshistorikken din og administrere abonnementene dine;
 • Bli med i våre produkttester og fortelle oss hva du synes om produktene våre.
 • Deltar i våre kampanjer, for eksempel cashback eller kupongkampanjer.


Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med slike andre tjenester, velg dem i denne personvernerklæringen, så finner du ut av det.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Hvis du oppretter en MyPhilips-konto, behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon (som fornavn, etternavn og e-postadresse). Hvis du bestemmer deg for å opprette en MyPhilips-konto med din sosiale mediekonto, vil registreringsskjemaet være forhåndsutfylt med kontaktinformasjonen som er gitt av leverandøren av sosiale medier.
 • Informasjon om posisjonen din (som ditt land, språkpreferanse);
 • Informasjon om din registrerte product/service (som navnet på det kjøpte produktet og datoen og kjøpsbeviset).


I tillegg, hvis du vil, kan du også velge å gi oss:

 • din hilsen, som vil bli brukt til å tilpasse vår reklame- eller transaksjonskommunikasjon til deg; og
 • fødselsdatoen din, som vil bli brukt til å tilpasse vår reklamekommunikasjon til deg (for eksempel når er bursdagen din).


Hvis du ønsker å opprette en MyPhilips-konto i egenskap av profesjonell (dvs. bedriftskunde, leverandør and/or forretningspartner til Philips), kan vi også behandle følgende data:

 • Selskapsnavn
 • Firmaadresse
 • Firmaets telefonnummer
 • Organisasjonstype
 • Jobb tittll/spesialitet
 • Kundekontonummer.


Du kan slette MyPhilips-kontoen din når som helst. For å gjøre det, bør du logge på og finne sletteknappen i innstillingene dine. Vi vil deretter fjerne MyPhilips-kontoen din og alle data knyttet til den (dette inkluderer også data behandlet i sammenheng med de andre Philips-tjenestene som er oppført ovenfor og knyttet til MyPhilips-kontoen din), med mindre vi er lovpålagt å beholde visse data.


Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vårt behov for å inngå eller utføre en kontrakt med deg, eller ta forhåndskontraktuelle skritt på din forespørsel.

Kjøp Philips-produkter på nett

Du kan kjøpe Philips-produkter og -tjenester på nett i nettbutikkene våre.
Som forbruker kan du enten bruke MyPhilips-kontoen din eller sjekke ut som gjest (med mindre du ønsker å kjøpe tjenester, i dette tilfellet trenger du en MyPhilips-konto).
Som profesjonell (for eksempel hvis du er helsepersonell eller distributør og du ønsker å kjøpe våre helseprodukter fra vår Philips-helsebutikk), må du opprette en firma- eller profesjonell konto.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • for å håndtere dine bestillinger og behandle betalingen. I denne sammenheng kan vi behandle dine personopplysninger for å forhindre og oppdage svindel og misbruk for å beskytte sikkerheten til våre kunder, Philips og andre. Vi kan også bruke scoringsmetoder for å vurdere og administrere kredittrisiko;
 • å levere de kjøpte produktene og tjenestene til leveringsadressen du oppgir til oss. For å gjøre dette samarbeider vi med våre distribusjonspartnere som hjelper oss med å klargjøre og behandle pakken din, og med våre logistikkpartnere som leverer pakken din til den valgte adressen.
 • å oppdatere deg via e-post om statusen til bestillingen din;
 • å kontakte deg via e-post for transaksjonell og teknisk støtte;
 • for å gjøre det mulig for deg å se bestillingshistorikken din, lagre favorittvarene dine eller lage ønskelister og administrere abonnementene dine, hvis noen;
 • For å overholde lover og forskrifter vi er underlagt (for eksempel er vi for skatteformål forpliktet til å lagre detaljene for hvert kjøp).


Husk at visse Philips-produkter og -tjenester som er tilgjengelige i vår Philips-nettbutikk for forbrukere, selges til deg av en av våre partnere, som angitt i salgsbetingelsene som vil bli vist deg før du fullfører bestillingen. Dette betyr at hvis du legger inn en bestilling hos en av våre partnere, vil vi dele dine personopplysninger (som navn og adresse) med den partneren slik at den kan utføre avtalen du har inngått og derfor oppfylle bestillingen din og sende deg fakturaen. Partneren kan også bruke dine personlige data til å oppdatere deg om statusen til bestillingen din og for å gi deg nødvendig kundestøtte. Hvis du vil vite mer om hvordan vår partner vil behandle dine personopplysninger, inviterer vi deg til å lese personvernerklæringen, som vi vil gjøre tilgjengelig for deg i nettbutikken vår.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Dine kontodata (i tilfelle du kjøper et produkt med din Philips-konto);
 • Navn og e-post (i tilfelle du kjøper et produkt som gjest);
 • Sendings- og fakturaadresse;
 • Fakturering/kvittering informasjon, som inkluderer det kjøpte produktet og tjenesten;
 • Betalingsinformasjon (som kredittkortnummeret ditt). Vær oppmerksom på at vi aldri lagrer betalingsinformasjonen din. Når du sender inn en betaling, vil betalingsinformasjonen din bli sendt direkte til vår pålitelige betalingsleverandør, som vil koble seg til banken din for å validere transaksjonen.
 • Du position/tittel i ditt firma, firmanavn og type, kjøpspreferanser, bedriftens kjøp/faktureringadresse, hvis du kjøper våre produkter eller tjenester i egenskap av helsepersonell.


I visse tilfeller kan du velge å også gi oss telefonnummeret ditt (valgfritt) hvis du vil at vår pålitelige forsendelsesleverandør skal kontakte deg via telefon i tilfelle leveringsproblemer eller hvis du vil at vårt supportteam skal kontakte deg via telefon i tilfelle problemer med bestillingen din.


Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • vårt behov for å utføre våre vilkår og betingelser for salg med deg, spesielt vår kontraktsmessige forpliktelse til å administrere bestillingen din;
 • vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til forsvar, retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet. Dette gjelder når vi gjennomfører svindelkontroller;
 • vårt behov for å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt. Dette gjelder for eksempel når vi behandler detaljer om kjøpet ditt for skatteformål.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger for formålene som er identifisert i denne delen, er det Philips-tilknyttede selskapet identifisert i våre vilkår og betingelser for salg, gjort tilgjengelig for deg på nettstedet vårt.
I tilfelle du legger inn en bestilling i vår Philips-butikk for forbrukere hos en av våre partnere, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger: (i) Philips International BV for innhenting av bestillingen din og behandling av betalingen; og (ii) den relevante partneren som er identifisert i sine salgsvilkår eller i sin personvernerklæring, for å oppfylle bestillingen din, sende deg fakturaen og gi den forespurte kundestøtten. 

Samlage på sosiale medier om Philips

Hvis du aktivt kommuniserer om oss eller våre merkevarer på sosiale medier og andre offentlige eksterne kilder (for eksempel hvis du deler en kommentar om et Philips-produkt eller hvis du tagger Philips i innlegget ditt), kan vi behandle personopplysninger om deg som du offentliggjør tilgjengelig. For eksempel kan vi analysere og overvåke offentlig tilgjengelige meninger eller uttalelser du kommer med om Philips.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine kommentarer eller innlegg (som kan inkludere dine personopplysninger) for følgende formål:
 • for å svare på dine kommentarer og spørsmål eller gi deg den nødvendige støtten. I tilfelle spørsmålet eller kommentaren din gjelder et Philips-produkt produsert av en av våre merkelisenspartnere, kan vi gi dine personopplysninger til den relevante merkelisenspartneren, slik at de kan svare på spørsmålet ditt eller gi deg den forespurte støtten.
 • for å få en generell forståelse av hva folk sier om oss og våre merkevarer og derfor forbedre produktene og tjenestene våre deretter.


Hvilke personopplysninger vi behandler
For formålene beskrevet ovenfor kan vi behandle all informasjon om deg som finnes i kommentarer eller annet innhold om Philips som du gjør offentlig tilgjengelig på sosiale medier og andre offentlige eksterne kilder. Dette kan inkludere informasjon som ditt navn (eller kallenavn), profilbilde, land.

Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive virksomhet på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte vår grunnleggende rettighet. å drive virksomhet.

Gir dine vurderinger og anmeldelser til Philips-produkter

Hvis du vil, kan du velge å vurdere og vurdere våre Philips-produkter på nett. Dette hjelper oss med å lage et åpent forum hvor kundene våre kan finne og utveksle sannferdige og meningsfulle kommentarer rundt produktene våre.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
 • for å verifisere at anmeldelsen din er i tråd med våre vilkår og at den ikke inneholder villedende eller unøyaktige påstander angående ytelsen til produktet (for eksempel off-label promotering eller ikke i tråd med våre bruksanvisninger);
 • å publisere din vurdering og anmeldelser på nettet og gi alle muligheten til å lære av din erfaring med produktene våre;
 • å få en generell forståelse av hva folk sier om oss og våre merkevarer og derfor forbedre produktene og tjenestene våre tilsvarende;
 • å kontakte deg og tilby vår assistanse i tilfelle du i tilfelle anmeldelsen din indikerer at du ikke er fornøyd med vårt produkt eller tjeneste. I tilfelle en slik anmeldelse gjelder et Philips-produkt produsert av en av våre merkelisenspartnere, kan vi gi dine personopplysninger til den relevante merkelisenspartneren, slik at de kan kontakte deg og tilby assistanse.
 • å kontakte deg i tilfelle helse og sikkerhet eller ansvarsproblemer.
   

Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger: e-post, plassering, alder, kjønn, antall personer som bor i husholdningen din, bruksperiode for vårt Philips-produkt.
 

Husk at når du gir din vurdering og skriver en anmeldelse, vil vi ikke gjøre e-posten din synlig for andre besøkende. Vi vil synliggjøre den øvrige informasjonen du gir oss, da dette hjelper oss med å skape et åpent forum hvor kundene våre kan finne og utveksle sann og meningsfull informasjon rundt produktene våre.
 

I tillegg, for å respektere personvernet ditt, oppfordrer vi deg til å oppgi et kallenavn og ikke ditt virkelige navn når du legger igjen anmeldelsen.

Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • vårt behov for å utføre våre vilkår og betingelser;
 • vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til forsvar, retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet. Dette gjelder når vi behandler dine personopplysninger for å forbedre produktene og tjenestene våre og når vi kontakter deg (eller oppgir dine personopplysninger til vår merkevarelisenspartner slik at de kan kontakte deg) for å yte assistanse.
 • vårt behov for å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt. Dette gjelder for eksempel når vi kontakter deg for helse- og sikkerhetsspørsmål.

Test våre forbrukerprodukter

Hvis du ønsker å bli en Philips-produkttester og fortelle oss hva du synes om forbrukerproduktene våre, kan du gjøre det ved å opprette en Philips-konto (med mindre du allerede har en), velge en test du er interessert i og bruke.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • for å vurdere om du kan bli valgt ut til å delta i testen, basert på dine svar på spørsmålene våre under utvelgelsesprosedyren og basert på våre vilkår.
 • (hvis du blir valgt) for å administrere deltakelsen din i testen på riktig måte i samsvar med våre vilkår. Dette inkluderer aktiviteter som å informere deg via e-post om du blir valgt til å delta i testen, sende til deg produktet vårt på adressen angitt i registreringsprosessen, motta og analysere tilbakemeldingene du deler med oss om produktet, bekrefte at du publiserte en anmeldelse av produktet vårt på nettet, og ber om tilbake produktet du har mottatt (for eksempel i tilfelle du ikke skriver anmeldelsen innen den angitte tidsrammen).
 • å forbedre produktet vårt og utvikle nye produkter og tjenester.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Når du registrerer deg for å bli Philips-produkttester, behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

 • Kontoinformasjon, som fornavn, etternavn og e-post;
 • Informasjon om deg som du gir oss ved å svare på spørsmålene våre under utvelgelsesprosessen.
 • Tilbakemelding om produktet du deler med oss;
 • Shipment/fulfilment informasjon, for eksempel hjemmeadresse og telefonnummer;
 • Oversikt over hvilke tester du har deltatt på.


Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • vårt behov for å utføre våre vilkår for bruk for Philips produkttesterprogram;
 • vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet. Dette gjelder når vi behandler dine personopplysninger for å forbedre produktene og tjenestene våre.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger for formålene som er identifisert i denne delen, er det Philips-tilknyttede selskapet som er identifisert i våre vilkår for bruk for Philips produkttesterprogram, gjort tilgjengelig for deg på nettstedet vårt.

Bli medlem i våre tilfredsundersøkelser

Vi jobber hardt for å alltid forbedre tjenestene våre og tilpasse dem enda bedre med det våre kunder og partnere ønsker. Det er derfor, hvis du har et forhold til oss (f.eks. i egenskap av bedriftskunde) eller hvis du kjøper Philips-produkter eller mottar tjenester fra Philips eller en Philips' merkelisenspartner, kan vi invitere deg til å delta i vår NPS-undersøkelse. Hvis du bestemmer deg for å delta og fylle ut undersøkelsen, vil tilbakemeldingen din bli brukt til å forstå hvor fornøyd du er med den nylige serviceopplevelsen du mottok fra Philips eller Philips' merkelisenspartner eller, mer generelt, med forholdet ditt til Philips. Fra tilbakemeldingene dine vil vi samle statistikk som vil hjelpe oss å forbedre tjenestene våre.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
 • å sende deg vår kundetilfredshetsundersøkelse;
 • [i tilfelle du kjøper et produkt på nettet eller mottar tjenester fra Philips] for å forstå og måle hvor fornøyd du er med den nylige serviceopplevelsen du mottok fra Philips;
 • [i tilfelle du kjøper et produkt på nettet eller mottar tjenester fra en Philips' merkelisenspartner] for å forstå og måle hvor fornøyd du er med den nylige serviceopplevelsen du mottok fra Philips' merkelisenspartner;
 • for å forbedre ditt tilfredshetsnivå med Philips, basert på tilbakemeldingene dine;
 • [i tilfelle du er en bedriftskunde] for å forstå og måle hvor fornøyd du er med forholdet ditt til Philips;
 • å kontakte deg via telefon eller e-post for å forstå hvordan vi kan forbedre forholdet vårt til deg.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon, som navn og e-post;
 • [i tilfelle du er en bedriftskunde] Profesjonell informasjon, slik som stillingstittelen din, navnet på bedriften din, telefonnummer;
 • Din tilbakemelding.

Rettslig grunnlag for behandling
Med mindre annet kreves av gjeldende lov, er det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til eiendom og friheten til å handle. en virksomhet.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Hvis du kjøper et produkt på nettet eller mottar tjenester fra en Philips' merkelisenspartner, er kontrolløren av dine personopplysninger: (i) den relevante Philips' merkelisenspartner som er identifisert i personvernerklæringen (gjort tilgjengelig for deg når dine personlige data er opprinnelig samlet inn), for å samle inn dine personopplysninger, måle hvor fornøyd du er med din siste tjenesteopplevelse og for å forbedre ditt tilfredshetsnivå; og (i) Philips International BV for å sende undersøkelsen til deg.

Hvis du kjøper et produkt på nettet eller mottar tjenester fra Philips eller hvis du er en bedriftskunde av Philips, er kontrolløren av dine personopplysninger for formålene identifisert i denne delen Philips International BV samt det Philips-tilknyttede selskapet som du har en kommersielle forhold.

Delår Philips events

Vi arrangerer jevnlig fysiske og digitale arrangementer, som seminarer, workshops eller messer, møter, webinarer eller direktesendinger. Hvis du ønsker å delta på et av våre arrangementer, vil vi be deg om å gi oss dine personopplysninger (som din kontaktinformasjon).
Husk at vi ikke publiserer lister over deltakere for arrangementene våre, men i sjeldne tilfeller kan kontaktinformasjonen din være synlig for andre deltakere.
Noen ganger vil våre hendelser bli registrert. Hvis vi tar opp og du er programleder, vil bildet og lyden din bli tatt opp i opptaket. Hvis du er en deltaker, kan du i noen tilfeller bestemme deg for å dele bildet og lyden din under økten, for eksempel hvis du velger å samhandle i en Q & En økt. For enkelte arrangementer kan vi publisere opptaket på nettsiden vår eller sosiale mediekanaler.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
 • å organisere og tilrettelegge arrangementet og gi deg en akseptabel service. Dette kan inkludere aktiviteter som å kontakte deg om arrangementslogistikk, håndtering av eventuelle diettbehov eller tilgangsbestemmelser du måtte trenge (hvis vi gjør det, deler vi ikke denne informasjonen på noen identifiserbar måte med lokalet, og vi sletter den etter at hendelse), gi deg tilgang til innholdet i arrangementet (f.eks. lenke til opptaket når arrangementet er avsluttet);
 • å kontakte deg etter arrangementet for kommersielle muligheter om Philips produkter eller tjenester.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon, slik som navn og e-post, land;
 • Profesjonell informasjon, som firmanavn, stillingstittel, spesialitet, funksjon.
 • Product/service renter

Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å beskytte grunnleggende rettigheter som eiendomsretten og friheten til å drive virksomhet.

Med mindre annet kreves av gjeldende lov, når vi samler inn informasjon om kostholdskrav eller andre tilgangskrav, gjør vi det med ditt samtykke da denne typen informasjon er klassifisert som en spesiell kategori av personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet i landet der du deltar i arrangementet eller hvor arrangementet arrangeres, identifisert i våre vilkår for bruk (se bunnteksten) som operatør for dette nettstedet.

Bli medlem på våre markedsføringsinitiativ

Hvis du vil, kan du bli med i våre markedsføringstiltak og holde deg oppdatert om Philips-produkter, tjenester og kampanjer. Nedenfor vil vi gi deg en oversikt over markedsføringstiltakene våre, og vi vil forklare, for hver av dem, hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Salgsfremmende e-poster
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger og hvilke personopplysninger vi behandler
Du kan velge å motta reklame-e-poster fra Philips og holde deg oppdatert om Philips og Philips merkelisenspartneres produkter og tjenester og om arrangementene våre. Dette betyr at hvis du gir oss ditt samtykke, vil vi gi deg salgsfremmende e-poster – eller hvis du er en bedriftskunde, vil vi snakke med deg om kommersielle muligheter – som er relevante og interessante for deg. La oss gi deg noen konkrete eksempler.
 • Hvis du har akseptert kategorien for målrettede annonseringsinformasjonscookies når du surfer på nettstedet vårt, sporer vi interaksjonen din med nettsidene og mobilappene våre for å se hva du er interessert i. Hvis du også gir oss ditt samtykke til å motta reklamekommunikasjon, vil vi bruke dataene om din interaksjon med våre nettsider og mobilapper for å sende deg reklamekommunikasjon som er relevant og av interesse for deg. For eksempel, hvis du besøkte et bestemt produkt på nettstedet vårt, kan vi sende deg reklame-e-poster om slike produkter eller lignende produkter.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å motta reklame-e-poster, vil vi sende deg slike reklame-e-poster. Vi sporer om du åpner, leser eller klikker på innholdet i reklame-e-posten du har mottatt fra oss. For eksempel, hvis du klikker på et bestemt produkt (i kampanje-e-posten du har mottatt), kan vi sende deg reklame-e-poster om slike produkter eller lignende produkter.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å motta reklamekommunikasjon mens du oppretter en MyPhilips-konto eller kjøper et produkt eller en tjeneste i nettbutikken vår med en MyPhilips-konto, vil vi bruke visse data du gir oss (som informasjon knyttet til kontoen din eller til din bestilling eller informasjon som du gir oss, f.eks. din fødselsdato) for å sende deg reklamekommunikasjon som er relevant og av interesse for deg. Hvis du for eksempel har kjøpt en barbermaskin i nettbutikken vår med MyPhilips-kontoen din, kan vi bruke kjøpsdataene dine på nett for å fortelle deg at vi har rabatter på barbermaskinens tilbehør eller lignende produkter.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å motta salgsfremmende kommunikasjon via våre dedikerte skjemaer publisert på nettsidene våre eller sosiale medier-sider, vil vi bruke dataene du gir oss via disse skjemaene (som navn og e-post – og jobben din) title/company, spesialitet eller omsorgsområde i tilfelle du abonnerer via kundeskjemaene rettet mot profesjonelle eller kunderepresentanter) samt informasjon om landet ditt for å sende deg reklamekommunikasjon som er relevant og av interesse for deg. For eksempel, hvis vi legger merke til at du regelmessig ser på barbermaskinene våre fra et spesifikt land, kan vi sende deg reklamemeldinger om barbermaskiner eller lignende produkter på språket i det landet.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å motta reklamekommunikasjon mens du samhandler med støtteteamet vårt, vil vi bruke visse data som du oppgir til oss (som e-post og type product/service som du ba om hjelp for) for å sende deg reklamekommunikasjon som er relevant og av interesse for deg. Hvis du for eksempel har bedt om hjelp til en barbermaskin, kan vi sende deg reklamemeldinger om barbermaskiner eller lignende produkter.


Husk at vi kan kombinere dataene vi samler inn om deg fra Philips-kildene som er oppført ovenfor og plassere dem i ett eller flere segmenter (grupper som har visse egenskaper til felles) for å skreddersy våre reklame-e-poster til din interesse.

Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • Ditt samtykke; som en generell regel vil vi kun sende deg reklamekommunikasjon når du har gitt ditt forhåndssamtykke; Selvfølgelig kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta våre skreddersydde reklame-e-poster. Du kan gjøre det ved å klikke på avmeldingsknappen nederst i kampanje-e-posten du har mottatt fra Philips, og du vil automatisk bli avmeldt.
 • Vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å beskytte grunnleggende rettigheter som friheten til å drive virksomhet.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet i landet der du registrerte deg for å motta reklame-e-poster (identifisert i våre vilkår for bruk - se bunnteksten - som operatør av nettstedet) samt Philips International BV

Annonsering i sosiale medier
Vi bruker sosiale medier for å holde deg oppdatert om nye og eksisterende Philips-produkter og -tjenester og for å bygge et kommersielt forhold til deg.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger og hvilke personopplysninger vi behandler
Som nevnt ovenfor behandler vi dine personopplysninger for å nå ut til deg – via sosiale medier – med reklamekommunikasjon eller annonser om nye og eksisterende Philips-produkter og -tjenester og om våre arrangementer. For eksempel, hvis du har akseptert de målrettede annonseringsinformasjonskapslene på nettstedet vårt, kan vi spore bruken din av nettsidene våre (som handlingene du har utført på nettstedet vårt) og vise deg relevant Philips-annonse på sosiale medier.
Hvis du gir oss ditt samtykke til å motta reklamekommunikasjon (f.eks. via våre dedikerte skjemaer som er publisert på nettsidene våre), kan vi gi dine personlige data (som e-post) til sosiale medier-leverandører for å vise deg relevante Philips-annonser på slike sosiale medier.
Hvis du er representativ for en eksisterende eller potensiell Philips' kunde eller forretningspartner (eller potensiell), kan vi bruke dine personlige data til å kommunisere med deg - via sosiale medier (f.eks. LinkedIn) - for kommersielle muligheter.

Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • Ditt samtykke; dette gjelder når før vi samler inn atferden din på nettstedet og plasserer relevante informasjonskapsler og lignende teknologier i enheten din; og når vi bruker ditt samtykke til å motta markedskommunikasjon for å målrette deg på sosiale medier via våre partnere.;
 • Vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å beskytte grunnleggende rettigheter som friheten til å drive virksomhet. Dette gjelder når vi behandler dine personopplysninger for å bygge din (prospekt) kundeprofil og engasjere deg via sosiale medier for kommersielle muligheter.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet i landet der du registrerte deg for å motta reklame-e-poster (identifisert i våre vilkår for bruk - se bunnteksten - som operatør av nettstedet) samt Philips International BV

Bli medlem på våre kampanjer

Vi publiserer forskjellige kampanjer på produktene og tjenestene våre som du kan dra nytte av, for eksempel cashback-kampanjer, utvidet garanti, kupongkampanjer, henvis-en-venn-programmer, konkurranser, konkurranser eller sesongbaserte eller andre kampanjer og kan til og med sende deg en gave når du kjøper et produkt. For å levere på disse kampanjene behandler vi dine personopplysninger. Disse kampanjene kan være underlagt supplerende personvernerklæringer.
Det er ulike måter å delta på. For eksempel ved å fylle ut et dedikert skjema på nettsiden vår, ved å opprette en MyPhilips-konto, ved å synge opp for å motta vår salgsfremmende kommunikasjon via de dedikerte skjemaene som er tilgjengelige på nettsiden vår eller sosiale medier-sider, eller ved å rangere og anmelde produktene våre i vår nettsted.
 
Hvorfor vi behandler dine personopplysninger og hvilke personopplysninger vi behandler
Generelt samler vi inn informasjonen som kreves for å tillate deg å delta i kampanjen, identifisere deg, vurdere om du oppfyller vilkårene for kampanjen og levere på de kontraktsmessige betingelsene for kampanjen:
 • Kontoinformasjon, som fornavn, etternavn og e-post; dette betyr at din deltakelse vil bli knyttet til din MyPhilips-konto.
 • Informasjon som du oppgir til oss (som navn og e-post), i tilfelle du deltar ved å synge opp for å motta vår salgsfremmende kommunikasjon.
 • Bevis på kjøp av produkt og andre data som lar oss bekrefte at du oppfyller vilkårene for kampanjen og velge vinneren av konkurransen (basert på reglene du godtar når du bestemmer deg for å delta).
 • E-post- og adresseinformasjon (hvis du blir valgt som vinner) for å informere deg om at du er valgt som vinner, for å sende premien vår til adressen angitt i registreringsprosessen og for å bekrefte om du overholder vilkårene for konkurransen og handler tilsvarende.
 • Bankkontonummer for cashback-kampanjer der vi vil sette inn beløpet som belønnes i kampanjen.
 • Materiale eller innhold generert og levert av deg som lar deg delta i konkurransen, konkurransen, spillet eller annen konkurranse.


Rettslig grunnlag for behandling
Det lovlige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er vårt behov for å inngå eller utføre en kontrakt med deg, eller for å ta forhåndskontraktuelle skritt på din forespørsel, spesifikt for å utføre vilkårene for bruk av den aktuelle kampanjen.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet som er identifisert i vilkårene for bruk av den relevante kampanjen, som er gjort tilgjengelig for deg på nettstedet vårt.

Besøk våre nettsider

Når du besøker nettsidene våre plasserer vi informasjonskapsler og andre lignende teknologier på nettleseren eller enheten din som hjelper oss med å aktivere teknisk og funksjonell administrasjon av nettsidene våre (inkludert å sikre informasjonssikkerhet), for å forbedre utformingen og ytelsen til nettsidene våre og for å bedre forstå den besøkendes oppførsel på sidene våre. Disse kuliene og andre lignende teknologier kan samle inn data som IP-adressen din, operativsystemet ditt, nettlesertypen din og enhetstypen din (f.eks. PC, smarttelefon).

Noen informasjonskapsler er alltid på når du besøker nettsidene våre, og du kan ikke slå dem av med mindre du endrer nettleserinnstillingene. Vi kaller disse "strengt nødvendige informasjonskapsler". Uten disse informasjonskapslene kan ikke tjenestene du ber om fungere etter hensikten. Vi bruker disse informasjonskapslene for å sikre at nettsidene våre fungerer som de skal og oppfyller publikums behov og interesser. For eksempel bruker vi disse informasjonskapslene for å bekrefte når et nettsted er nede eller for å sikre sikkerheten til nettsidene våre. De lovlige grunnlagene vi stoler på for å behandle dine personopplysninger i denne sammenhengen er vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til forsvar, retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet.

Vi bruker ytelsesinformasjonskapsler (for eksempel analyser) for å samle inn aggregert statistisk informasjon om hvordan nettstedet vårt presterer og for å forbedre ytelsen tilsvarende. Du kan slå disse på eller av når som helst. Vi bruker dem bare hvis du har samtykket. For eksempel bruker vi disse informasjonskapslene for å få en generell oversikt over hvordan besøkende bruker nettsidene våre (dvs. hvilke nettsider du besøker oftest, antall besøkende til de ulike delene av en nettside) eller for å gjennomføre brukerundersøkelser på nettsiden vår generelt. eller på spesifikke elementer på nettstedet vårt.

Vi bruker også funksjonelle informasjonskapsler for å tilpasse nettsidene våre til dine behov ved å huske valg du gjør. Du kan slå disse på eller av når som helst. Vi bruker dem bare hvis du har samtykket. For eksempel bruker vi disse informasjonskapslene for å minne deg på innstillingene dine på nettstedet vårt (som brukernavnet ditt, språket eller regionen du er i) og gi mer forbedrede personlige funksjoner. De samler ingen informasjon om deg som kan brukes til reklameformål. De lovlige grunnlagene vi stoler på for å behandle dine personopplysninger i denne sammenhengen er ditt samtykke.

Til slutt bruker vi informasjonskapsler for annonsering og sosiale medier for å spore surfeatferden din på nettstedet vårt og vise deg tilpassede annonser som er relevante for deg og dine interesser. Videre, hvis du ga oss ditt samtykke til å motta reklamekommunikasjon, vil vi bruke informasjonen som samles inn fra disse informasjonskapslene til å sende deg kommunikasjon skreddersydd for dine preferanser. Disse informasjonskapslene kan plasseres av tredjeparter og vil bli koblet til nettstedsfunksjonalitet levert av slike tredjeparter. Derfor vil dette påvirke innholdet og meldingene du ser på andre nettsteder du besøker. Du kan slå disse på eller av når som helst. Vi bruker dem bare hvis du har samtykket. Hvis du for eksempel leser en artikkel om et Philips-produkt, kan vi vise deg annonser for dette produktet på nettstedet vårt eller tredjeparts nettsted. De lovlige grunnlagene vi stoler på for å behandle dine personopplysninger i denne sammenhengen er ditt samtykke.

For mer informasjon om de spesifikke informasjonskapslene vi bruker, vennligst les vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler.
Du kan justere innstillingene for informasjonskapsler når som helst fra vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler.

Overholde våre forpliktelser

Som produsent av medisinsk utstyr er vi underlagt regulatoriske forpliktelser angående markedsføring, tilgjengeliggjøring på markedet eller bruk av medisinsk utstyr for menneskelig bruk og tilbehør til slike enheter. Derfor behandler vi kontinuerlig personopplysninger for å sikre overholdelse av våre regulatoriske forpliktelser som produsent av medisinsk utstyr.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler personopplysninger for følgende formål:
 • å rapportere enhver alvorlig hendelse til helsemyndighetene etter at de har etablert årsakssammenhengen mellom den hendelsen og enheten, eller at en slik årsakssammenheng er rimelig mulig;
 • å analysere og rapportere om statistisk signifikant økning (enten frekvens eller alvorlighetsgrad) av ikke-alvorlige hendelser eller bivirkninger som kan påvirke enhetens risiko-nytte-analyse;
 • å analysere, undersøke og iverksette feltkorrigerende tiltak som er hensiktsmessig i forhold til alvorlige hendelser.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Loggfiler
 • Kontaktinformasjon knyttet til reportere av hendelser
 • Informasjon om patients/other individer i incident/complaint/feedback.
 • Loggfiler eller medisinske bilder, som kan inneholde pasientdetaljer som alder, kjønn, vekt.


Husk at vi ikke har tilgang til direkte identifiserbar informasjon om pasienter da de holdes konfidensielle av den relevante helsepersonell og ikke er nødvendig for behandlingsoperasjonene vi foretar.
 

Lovlig grunnlag for behandling
Vi behandler dine personopplysninger for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som Philips er underlagt når vi rapporterer (a) uønskede hendelser til kompetente myndigheter, og (b) trender med statistisk signifikant økning (i frequency/severity) av ikke-alvorlige hendelser, og når vi behandler klager;

Vi behandler dine personopplysninger for å utføre en aktivitet utført i allmennhetens interesse når vi undersøker hendelser for å identifisere grunnårsaken og nødvendige forebyggende, korrigerende, feltsikkerhetskorrigerende tiltak; oppdage trender med statistisk signifikant økning (i frequency/severity) av ikke-alvorlige hendelser.

Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger
Philips som produsent er pålagt å holde enhetenes tekniske dokumentasjon oppdatert og tilgjengelig for kompetente myndigheter i en periode på minst 10 (implanterbare enheter 15) år etter at den siste enheten dekket av samme samsvarserklæring er plassert. på markedet (dvs. solgt).

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet som er produsenten av det medisinske utstyret som angitt i forskriftsetiketten til den relevante enheten.

Utføring av kliniske undersøkelser

Vi utfører kliniske undersøkelser for å vurdere sikkerheten eller ytelsen til vårt medisinske utstyr. I denne sammenheng behandler vi personopplysninger om mennesker.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler personopplysninger for følgende formål:

 • å utføre klinisk evaluering med sikte på å bekrefte sikkerheten og ytelsen til vårt medisinske utstyr før det markedsføres;
 • å utføre kliniske undersøkelser med sikte på å: (i) fastslå egnetheten til utformingen, produksjonen og emballasjen til vårt medisinske utstyr for dets tiltenkte formål under normale bruksforhold,; og (ii) å etablere og verifisere de kliniske fordelene med det medisinske utstyret for pasienter og å etablere og verifisere den kliniske sikkerheten til utstyret; og (iii) å fastslå uønskede bivirkninger og å vurdere om disse risikoene er akseptable risikoer når de veies opp mot helsefordelene til det medisinske utstyret.
 • å utføre og oppdatere den kliniske evalueringen av det medisinske utstyret og å utføre ettermarkedsovervåking.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av (retrospektive) data:

 • Generell informasjon om pasienter (som alder, kategori, kjønn);
 • Data om helse, avhengig av type medisinsk utstyr som var gjenstand for den kliniske undersøkelsen.


Husk at vi ikke har tilgang til direkte identifiserbar informasjon om pasienter da de holdes konfidensielle av den relevante helsepersonell og ikke er nødvendig for behandlingsoperasjonene vi foretar.


Rettslig grunnlag for behandling
Med mindre annet kreves av gjeldende lov:

 • Når vi utfører kliniske undersøkelser med sikte på å overholde produsentens forpliktelser (for eksempel når vi vurderer sikkerheten, ytelsen og kvaliteten til vårt medisinske utstyr), gjør vi det for å utføre en aktivitet i allmennhetens interesse.
 • Når vi gjennomfører kliniske undersøkelser med sikte på å lage bedre produkter som forbedrer helsevesenet, gjør vi det for å utføre en aktivitet i allmennhetens interesse.
 • Når vi rapporterer alvorlige uønskede hendelser som finner sted under en klinisk undersøkelse, gjør vi det for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som Philips er underlagt.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet som er produsenten av det medisinske utstyret eller som er sponsor for den kliniske undersøkelsen, angitt i studiedokumentasjonen eller i annen relevant dokumentasjon levert av helsepersonell.

I noen tilfeller utføres kliniske undersøkelser i fellesskap av det Philips-tilknyttede selskapet som er produsenten av det medisinske utstyret (angitt i studiedokumentasjonen eller i annen relevant dokumentasjon levert av helsepersonell) sammen med Philips-tilknyttede selskaper lokalisert i Nederland ( Philips Electronics Netherlands BV eller Philips International BV), Frankrike (Philips France Commercial SAS) og Tyskland (Philips GmbH).

Utføring av kliniske studier

Vi utfører kliniske studier for å oppfylle ulike formål, for eksempel å overholde forpliktelsene til produsenten av medisinsk utstyr eller for å utvikle og forbedre (sikkerheten eller) ytelsen til det medisinske utstyret, og forbedre helsetjenester. I denne sammenheng behandler vi personopplysninger om mennesker.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler personopplysninger for følgende formål:

 • For å utføre kliniske studier om det medisinske utstyret basert på juridiske forpliktelser som Philips er underlagt;
 • å utføre og oppdatere den kliniske evalueringen av det medisinske utstyret og å utføre ettermarkedsovervåking.
 • å evaluere, vurdere, teste, utvikle, forbedre (sikkerheten eller) ytelsen til vårt medisinske utstyr med sikte på å lage bedre produkter som forbedrer helsevesenet.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier av (retrospektive) data:

 • Generell informasjon om pasienter (som alder, kategori, kjønn);
 • Data om helse, avhengig av type medisinsk utstyr som var gjenstand for den kliniske undersøkelsen.


Husk at vi ikke har tilgang til direkte identifiserbar informasjon om pasienter da de holdes konfidensielle av den relevante helsepersonell og ikke er nødvendig for behandlingsoperasjonene vi foretar.


Rettslig grunnlag for behandling
Med mindre annet kreves av gjeldende lov:

 • Når vi gjennomfører kliniske studier med sikte på å overholde produsentens forpliktelser (for eksempel når vi vurderer sikkerheten, ytelsen og kvaliteten til vårt medisinske utstyr), gjør vi det for å utføre en aktivitet i allmennhetens interesse.
 • Når vi rapporterer alvorlige uønskede hendelser som finner sted under en klinisk studie, gjør vi det for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som Philips er underlagt.
 • Når vi utfører kliniske studier med sikte på å evaluere, vurdere, teste, utvikle, forbedre (sikkerheten eller) ytelsen til medisinsk utstyr som tar sikte på å lage bedre produkter som forbedrer helsevesenet, gjør vi det basert på vitenskapelig forskningsunntak eller, der det er nødvendig, basert på på samtykke.
   

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er det Philips-tilknyttede selskapet som er produsenten av det medisinske utstyret eller som er sponsor for den kliniske studien, angitt i studiedokumentasjonen eller i annen relevant dokumentasjon levert av helsepersonell.

I noen tilfeller utføres kliniske undersøkelser i fellesskap av det Philips-tilknyttede selskapet som er produsenten av det medisinske utstyret (angitt i studiedokumentasjonen eller i annen relevant dokumentasjon levert av helsepersonell) sammen med Philips-tilknyttede selskaper lokalisert i Nederland ( Philips Electronics Netherlands BV eller Philips International BV), Frankrike (Philips France Commercial SAS) og Tyskland (Philips GmbH).

Administrer ditt kommersielle forhold til oss

Hvis du har et kommersielt forhold til Philips – som en (potentiell) leverandør, forretningskunde eller partner – ønsker vi å sikre at vårt forhold til deg er basert på åpenhet, tydelig ansvarlighet og tillit. For å administrere dette forholdet til deg og for å sikre overholdelse av gjeldende lover, kan vi behandle personopplysninger.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • å kommunisere med deg, for eksempel ved å svare på dine forespørsler eller sende transaksjonskommunikasjon;
 • å initiere, planlegge og opprettholde vårt (kontraktsmessige) forhold til kunden, leverandøren eller forretningspartneren du representerer, for eksempel ved å inngå kontrakter, behandle betalinger, regnskap/fakturering, administrere kreditter, administrere frakt og leveranser, håndtere reparasjoner;
 • [i tilfelle du er en bedriftskunde] for å gi deg det forespurte produktet og tjenestene, for eksempel å gi teknisk støtte;
 • [i tilfelle du er en bedriftskunde] for å gi deg tilgang til vår kundeserviceportal.
 • å gi deg eller dine representanter opplæring eller demoøkter;
 • [i tilfelle du er en bedriftskunde] for å gi deg kreditt på forespørsel.
 • for å sikre overholdelse av våre generelle forretningsprinsipper og andre gjeldende lover og forskrifter vi er underlagt, for eksempel å gjennomføre undersøkelser for å vurdere hvilken samsvar og (commercial/credit) risikoer er forbundet med potensielle forretningsforhold ellercollecting/responding til kvalitetsklager angående vårt medisinske utstyr.


Hvilke personopplysninger vi behandler
For å administrere vårt forretningsforhold med deg og sikre overholdelse av gjeldende lover, behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

 • kontaktinformasjon, som fullt navn, jobb title/role, forretnings-e-post, forretningsadresse, bedriftstelefonnummer;
 • betalingsinformasjon, for eksempel data som er nødvendig for å behandle betalinger;
 • Offentlig tilgjengelige data, for eksempel informasjon knyttet til eiere, majoritetsaksjonærer og toppledelse eller ledere for våre leverandører og forretningspartnere samlet inn fra pålitelige offentlig tilgjengelige kilder;
 • Data du gir oss, for eksempel når du samhandler med en Philips-representant;
 • Informasjon om enkeltpersoner som rapporterer uønskede hendelser eller kommer med kvalitetsklager, inkludert helsepersonell, som navn, e-post, postadresse. professionals, such as name, email, postal address.
 • Enhetsdata, for eksempel loggfiler.


Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • vårt behov for å utføre en kontrakt som du er underlagt, eller å ta forhåndskontraktuelle skritt på din forespørsel.
 • vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til forsvar, retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet.
 • vårt behov for å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt.

Utførelse av andre juridiske og forretningsformål

I den grad det er nødvendig, kan vi ha behov for å oppfylle andre juridiske og forretningsmessige formål.
I denne sammenheng kan vi behandle personopplysninger.


Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler personopplysninger for følgende formål.

 • Gjennomføring av forretningsprosesser og intern styring. Dette formålet inkluderer aktiviteter som gjennomføring av (interne) revisjoner og undersøkelser, ledelse av allianser, ventures, fusjoner, oppkjøp og avhendelser, reorganiseringer eller avhendelser og integrasjon med kjøper.
 • Utvikling og forbedring av applikasjoner, produkter and/or tjenester. Dette formålet inkluderer aktiviteter som utvikling og forbedring av Philips sine produkter, systemer and/or tjenester.
 • Sikkerhet og beskyttelse av interesser and/or eiendeler til Philips. Dette formålet omfatter aktiviteter knyttet til sikkerhet og beskyttelse av interessene and/or eiendeler til Philips og dets kunder, forretningskunder og forretningspartnere, inkludert sikring av sikkerheten og integriteten til deres forretningssektor. Spesielt inkluderer det aktiviteter som å oppdage, forhindre, etterforske og bekjempe (forsøk på) kriminell eller støtende oppførsel rettet mot Philips, dets ansatte eller andre individer, aktiviteter som de som involverer helse og sikkerhet, autentisering av kunde-, leverandør- eller forretningspartnerstatus og tilgangsrettigheter og aktiviteter som utplassering og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.
 • Beskyttelse av Philips' immaterielle rettigheter Dette formålet inkluderer aktiviteter som arkivering og håndtering av immaterielle rettigheter til Philips, og det kan kreve behandling av personopplysninger til oppfinnere og andre enkeltpersoner.
 • Oppretting og utlevering av reklamemateriell Dette formålet inkluderer aktiviteter som bruk av bilder og videoer (som kan inneholde data knyttet til enkeltpersoner) i reklamemateriell, som kan avsløres til kunder eller gjøres tilgjengelig på nettet.
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser. Dette formålet inkluderer behandling av personopplysninger i forbindelse med utførelse av en oppgave utført for å overholde en juridisk forpliktelse som Philips er underlagt, inkludert utlevering av personopplysninger til offentlige institusjoner eller tilsynsmyndigheter, inkludert skattemyndigheter og andre kompetente myndigheter for sektoren der Philips opererer.
 • Forsvar av rettskrav.

Dette formålet inkluderer aktiviteter som å forebygge, forberede eller delta i tvisteløsning.


Hvilke personopplysninger vi behandler
Avhengig av det spesifikke formålet behandler vi ulike kategorier av personopplysninger (som kontaktinformasjonsdata og all annen informasjon som kreves for å oppfylle formålene ovenfor).


Rettslig grunnlag for behandling
De lovlige grunnlagene vi er avhengige av for å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet i denne delen er:

 • vårt behov for å utføre en kontrakt som du er underlagt, eller å ta forhåndskontraktuelle skritt på din forespørsel.
 • vår legitime interesse, spesielt vår nødvendighet for å drive forretninger på en ansvarlig måte og i tråd med lokale lover og forskrifter, samt å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til forsvar, retten til eiendom og friheten til å drive virksomhet.
 • vårt behov for å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt.
 • samtykke fra de relevante personene;
 • Enhver annen juridisk grunn uansett tillatt av gjeldende lover.

Husk at med mindre vi trenger dine personopplysninger for å overholde lover og forskrifter, er du ikke forpliktet til å gi oss dine personopplysninger. Selvfølgelig, hvis du velger å ikke gjøre det, vil vi i mange tilfeller ikke kunne gi deg produktene eller tjenestene du ba om eller svare på forespørsler du måtte ha.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger


Vi bruker organisatoriske, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte dine personopplysninger, under hensyntagen til personopplysningenes natur og behandlingen samt potensielle trusler. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre disse tiltakene for å bidra til å holde dine personopplysninger sikre.

Hvordan vi overfører dine personopplysninger mellom land

På grunn av vår globale natur kan dine personopplysninger overføres til eller få tilgang til Philips-tilknyttede selskaper eller Philips' pålitelige tredjeparter rundt om i verden. Når vi gjør det, sørger vi selvfølgelig for å overholde lover om overføring av personopplysninger mellom land.

Når vi overfører personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia og Sveits til:
 

 • Philips-tilknyttede selskaper som behandler slike personopplysninger i andre land, slike overføringer er underlagt Philips personvernregler (såkalte bindende bedriftsregler);
 • Philips betrodde tredjeparter som behandler slike personopplysninger i andre land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, slike overføringer er underlagt standardkontraktsklausulene.
Les merLes mindre

Dine personvernrettigheter


Avhengig av vår grunn til å behandle dine personopplysninger og gjeldende lover, har du visse rettigheter til dine personopplysninger. Her ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på hvilke personvernrettigheter som er disse.

 • Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger. Dette betyr at du kan be oss om kopier av eller informasjon om personopplysningene vi behandler om deg. 
 • Du har rett til å korrigere dine personopplysninger. Dette betyr at hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige, kan du be oss om å rette eller korrigere dem. Hvis du vil at vi skal korrigere dine personopplysninger, vennligst fortell oss hva du mener er unøyaktig og forklar oss hvordan vi bør rette det.
 • Du har rett til å slette dine personopplysninger. Dette betyr at du kan be oss om å slette personopplysningene vi behandler om deg. Husk at det kan være tilfeller (for eksempel når vi er juridisk forpliktet til å beholde dine personopplysninger) hvor vi kanskje ikke kan slette dine personopplysninger.
 • Du har rett til dataportabilitet. Dette betyr at du kan be oss om å overføre informasjonen om deg (som du har gitt oss direkte) til en annen organisasjon, eller gi den til deg. Husk at denne retten kun gjelder under visse omstendigheter (for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger med automatiserte midler og basert på ditt samtykke).
 • Du har rett til å begrense vår behandling av dine personopplysninger. Dette betyr at du under visse omstendigheter kan be oss om å begrense måten vi bruker dine personopplysninger på.
 • Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Dette betyr at du under visse omstendigheter kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, slik den utføres av oss.


Husk at det kan være situasjoner der vi har rett til å nekte eller begrense personvernrettighetene dine, for eksempel når det er nødvendig å etablere, utøve eller forsvare Philips mot juridiske krav eller når forespørselen din er åpenbart grunnløs eller overdreven, spesielt fordi av dens repeterende karakter.
Hos Philips har vi som mål å gi deg kontroll over dine personlige data. Avhengig av aktiviteten kan du derfor kontrollere dine personlige data og utøve personvernrettighetene og valgene dine selv, for eksempel ved å logge inn på Philips-kontoen din og oppdatere, endre eller slette dine personlige data eller ved å melde deg av vår reklamekommunikasjon ved hjelp av av avmeldingsknappen (lenke) som er inkludert nederst i vår salgsfremmende kommunikasjon.


I alle andre tilfeller, for å utøve personvernrettighetene dine, sende inn en personvernklage eller kontakte vår databeskyttelsesansvarlige, kan du kontakte oss ved å følge vårt kontaktskjema for personvern.


Vi vil gjøre vårt beste for å behandle forespørselen din i tide og gratis. I visse tilfeller kan vi be deg om å bekrefte identiteten din før vi reagerer på forespørselen din.  Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har håndtert forespørselen din, kan du selvfølgelig sende en klage til tilsynsmyndigheten som er kompetent for ditt land eller din region.

Les merLes mindre

Hvem vi deler dine personopplysninger med


Med mindre annet er angitt i denne kunngjøringen, er disse kategoriene av tredjeparter som vi kan dele dine personopplysninger med:

 • Våre Philips-tilknyttede selskaper. På grunn av vår globale natur kan dine personopplysninger bli utlevert til andre Philips-tilknyttede selskaper. Selvfølgelig vil vi sørge for at tilgang til dine personopplysninger vil bli gitt etter behov for å vite. I tillegg må du huske på at våre Philips-tilknyttede selskaper er forpliktet til å håndtere dine personopplysninger i samsvar med våre Philips personvernregler. Dette sikrer at dine personopplysninger vil bli behandlet av Philips etter de samme databeskyttelsesstandardene.
 • Våre tjenesteleverandører. Vi kan samarbeide med tredjeparts tjenesteleverandører (f.eks. IT-leverandører, kundetjenesteleverandører) og be dem om å utføre visse behandlingsoperasjoner på våre vegne, for eksempel lagring av personopplysninger. Når vi gjør det, sørger vi for at disse tjenesteleverandørene er kontraktsmessig forpliktet til ikke å bruke dine personopplysninger til andre formål enn de som er bedt om av oss eller lovpålagt.
 • Våre forretningspartnere: noen ganger kan vi samarbeide med våre forretningspartnere for å gi deg tjenester, og i denne sammenheng kan vi dele dine personopplysninger med dem. Hvis du for eksempel kjøper et produkt fra vår e-butikk, deler vi informasjonen din med betalingstjenesteleverandører for å behandle betalingene.
 • Tredjeparter i forbindelse med selskapstransaksjoner: til tider kan vi være involvert i en fusjon, oppkjøp, konkurs, joint venture, omorganisering, salg av eiendeler eller annen disponering av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer. I disse tilfellene kan vi dele dine personopplysninger med tredjeparten som er involvert i den bedriftstransaksjonen.
 • Andre: av juridiske årsaker kan vi også dele dine personopplysninger med andre (som offentlige og offentlige myndigheter, profesjonelle rådgivere) hvis vi fastslår at tilgang, bruk, bevaring eller utlevering av dine personopplysninger er nødvendig for å: 1) overholde gjeldende lover og forskrifter eller håndhevbare forespørsler fra myndighetene; 2) undersøke, forhindre eller iverksette tiltak angående mistenkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for å bistå offentlige håndhevingsorganer; 3) håndheve våre vilkår og betingelser med deg; 4) undersøke og forsvare oss mot eventuelle krav eller påstander; 5) beskytte sikkerheten eller integriteten til tjenestene våre; 6) utøve eller beskytte rettighetene og sikkerheten til Philips, våre Philips-kunder, personell eller andre.
Les merLes mindre

Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger


Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen.

Uansett, med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen, inkluderer kriteriene vi bruker for å bestemme våre oppbevaringsperioder: (i) om vi trenger dine personopplysninger for å ivareta vår legitime interesse, for å utføre en kontrakt som du er underlagt eller å svare på spørsmålene dine eller gi deg den nødvendige tjenesten eller støtten; (ii) om det er en juridisk forpliktelse som vi er underlagt; eller (iii) om oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (som i forhold til gjeldende foreldelsesregler, rettstvister eller regulatoriske undersøkelser).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.