1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Saeco Intuita Helautomatisk espressomaskin

  Brygger tre kaffetyper, Klassisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn HD8750/11

  Feilsøking

  Hvordan avkalker jeg Saeco Intuita-espressomaskinen?

  Ved å avkalke Saeco Intuita-espressomaskinen bidrar du til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

  Før du starter avkalkingssyklusen

  • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
  • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  • Bruk Saeco/Philips-avkalkingsmiddel CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

  Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)

  Avkalkingsinstruksjoner – avkalkingssyklus trinn 1-5

  1) Tøm vannbeholderen og hell hele flasken med Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll vannbeholderen med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake i maskinen
  2) Sett beholderen under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  3) Trykk på og hold nede CALC CLEAN-knappen i ca. 3 sekunder. Når CALC CLEAN-knappen begynner å blinke, slipper du den for å starte avkalkingssyklusen. Merk: CALC CLEAN-knappen blinker under hele avkalkingen. Så lenge denne knappen blinker, er avkalkingsprosedyren aktiv og pågår enda.
  4) Maskinen begynner å dispensere avkalkingsmidlet i jevne intervaller. Dette tar rundt 15 minutter. Den dispenserer vekselsvis gjennom:

  • Damptuten. Når den gjør det, lyser HOT WATER-knappen vedvarende.
  • Tappetuten. Når den gjør det, lyser ESPRESSO-knappen vedvarende.

  5) Når avkalkingssyklusen er ferdig, tennes TOMT FOR VANN, og HOT WATER-knappen blinker. CALC CLEAN-knappen fortsetter å blinke

  descalesteps1.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 6-10

  6) Tøm dryppebrettet og den store beholderen.
  7) Skyll vannbeholderen og fyll den opp til MAX-nivået med rent vann. Sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
  8) Sett den store beholderen tilbake under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  9) Trykk på den blinkende HOT WATER-knappen for å utføre den første skyllesyklusen. Maskinen tapper vannet gjennom damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 3–5 minutter
  10) Når den første skyllesyklusen er fullført, slukkes TOMT FOR VANN-lampen, og HOT WATER-knappen begynner å blinke. CALC CLEAN-knappen fortsetter å blinke

  descalesteps2.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 11-15

  11) Tøm dryppebrettet og den store beholderen.
  12) Skyll vannbeholderen og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen slukker.
  13) Sett den store beholderen tilbake under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  14) Trykk på den blinkende HOT WATER-knappen for å utføre den andre skyllesyklusen. I noen sekunder dispenserer maskinen først litt vann gjennom tappetuten. Deretter dispenserer den vannet gjennom damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 3–5 minutter
  15) På slutten av den andre avkalkingssyklusen slås CALC CLEAN-knappen av og bare TOMT FOR VANN-lampen forblir tent. Avkalkingsprosessen er fullført.
  Viktig: Hvis vannbeholderen ikke er fylt opp til MAX-nivået i forkant av skyllesyklusene, fortsetter CALC CLEAN-knappen å blinke etter den andre skyllesyklusen. Da må du utføre enda en skyllesyklus. Gjenta trinn 12 til 15 til AVKALKING-lampen slukkes.

  descalesteps3.gif

  Avkalkingsinstruksjoner – skyllesyklus trinn 16-21

  16) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sette melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren og INTENZA+-vannfilter inn igjen (hvis aktuelt).
  17) Skyll vannbeholderen og fyll den opp til MAX-merket med rent vann. Sett den tilbake i maskinen.
  18) Maskinen begynner oppvarmingen. ESPRESSO- og COFFEE-knappene begynner å blinke.
  19) Når oppvarmingen er fullført, utfører maskinen en automatisk skyllesyklus. HOT WATER- og CAPPUCCINO-knappene blinker under hele prosessen.
  20) Skyllingen er fullført når knappene HOT WATER, ESPRESSO, COFFEE, CAPPUCCINO eller STEAM lyser kontinuerlig.
  21) Maskinen er nå klar til å lage kaffe.

  descalesteps4.gif

  Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8750/11 , CA6700/00 , CA6701/00 .

  Var det ikke dette du så etter?

  Svarte vi på spørsmålet ditt?

  Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.