1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  Hvordan avkalker jeg Saeco Minuto-espressomaskinen?

  Oppdatert 2021-07-04

  Ved å avkalke Saeco Minuto-espressomaskinen bidrar du til å holde den i optimal stand. Finn ut hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.

  Hvilken avkalkingsprosedyre skal jeg følge?

  Det finnes ulike typer Saeco Minuto-modeller på markedet.

  • Hvis Saeco Minuto-espressomaskinen kommer med display, følger du Avkalkingsinstruksjoner – Minuto med display.
  • Hvis Saeco Minuto-espressomaskinen kommer uten display, følger du Avkalkingsinstruksjoner – Minuto uten display.

  Her finner du en generell film om avkalkingsinstruksjonene som gjelder for de fleste Saeco Minuto-modellene, og som veileder deg gjennom prosessen.

  • Vær oppmerksom på at det i brukerhåndboken for maskinen alltid er tydelige trinnvise instruksjoner for hvordan du skal avkalke den.

  Før du starter avkalkingssyklusen

  • Fullstendig avkalking tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og skyllesykluser.
  • Når avkalkingsprosedyren er startet, må den fullføres.
  • Bruk Saeco-/Philips-avkalkingsmidlet CA7600 eller CA6701. Bruk aldri eddik som avkalkingsmiddel.

  Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)
  • For maskiner med melkekolbe: Sett inn melkekolben med rent vann opptil minimumsnivået.

  Generell avkalkingsfilm Saeco Minuto

  Play Pause

  Avkalkingsinstruksjoner – Minuto **med display**

  1) Trykk på MENU-knappen, og velg CALC CLEAN. Trykk på ESPRESSO-knappen for å starte avkalkingen. Maskiner uten menyknapp: Trykk på CALC CLEAN-knappen og velg CALC CLEAN derfra. Trykk på ESPRESSO-knappen for å starte avkalkingen.
  2) AVKALKING-symbolet vises i displayet. For maskiner med melkekolbe: Maskinen minner deg først på å sette inn melkekolben, som skal være fylt med rent vann rent vann opp til minimumsnivået. Trekk deretter ut dispenseren på melkekolben til høyre (DAMP-symbolet).
  3) Ta ut vannbeholderen. Hell alt innholdet i flasken med Saeco avkalkingsløsning i vannbeholderen.
  4) Fyll vannbeholderen med rent vann fra springen opp til AVKALKING-symbolet eller MAX-merket.
  5) Sett vannbeholderen tilbake i maskinen.
  6) Plasser en bolle under kaffetappetuten og damp-/varmtvannstuten eller melkedispenseren (avhengig av om maskinen har en melkekolbe eller ikke).
  7) Trykk på den riktige knappen for å starte avkalkingssyklusen. Avhengig av hvilken modell du har, kan det være AROMA/PRE GROUND- eller CAPPUCCINO-knappen. I maskindisplayet ser du hvilken du skal velge.
  8) Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsmidlet i intervaller. Linjen på displayet viser fremdriften. Dette tar rundt 25 minutter.

  9) Når blandingen av avkalkingsmiddel og vann er brukt opp, vises TOMT FOR VANN-symbolet i displayet.
  10) Skyll vannbeholderen og fyll den med rent vann til MAX-merket. Sett den på plass. START SKYLLING-symbolet vises i displayet.
  11) For maskiner med melkekolbe: Skyll melkekolben, og fyll den med rent vann opp til MIN-nivået. Sett den inn i maskinen igjen. Trekk ut dispenseren på melkekolben til høyre (DAMP-symbolet).
  12) Sett bollen tilbake på plass.
  13) Trykk på den riktige knappen for å starte skyllesyklusen. Avhengig av hvilken modell du har, kan det være AROMA/PRE GROUND- eller CAPPUCCINO-knappen. I maskindisplayet ser du hvilken du skal velge.
  14) Når KLAR-symbolet vises på displayet, er skyllesyklusen fullført.
  Merk: Hvis TOMT FOR VANN-symbolet vises på skjermen i stedet for KLAR-symbolet, gjentar du trinn 10–13 til KLAR-symbolet vises.
  Det kan hende at du må gjenta disse trinnene flere ganger.

  15) Trykk på den riktige knappen for å gå ut av menyen. Avhengig av hvilken modell du har, kan det være ESPRESSO / STEAM / SPECIAL DRINKS-knappen. I maskindisplayet ser du hvilken du skal velge.
  16) Maskinen varmer opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.
  17) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass. For maskiner med melkekolbe skyller du melkekolben.
  18) Maskinen er klar til bruk.

  Avkalkingsinstruksjoner – Minuto **uten display**

  1) Ta ut vannbeholderen. Hell alt innholdet i flasken med Saeco avkalkingsløsning i vannbeholderen.
  2) Fyll vannbeholderen med rent vann fra springen opp til MAX linjen. (Pass på at Max-linjen er nådd, ellers vil det være nødvendig med ytterligere skylling). Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.
  3) Plasser en bolle under tappetuten.
  4) Trykk på CALC CLEAN-knappen og hold den inne (i minst 3 sekunder) til knappen begynner å blinke. Maskinen starter avkalkingssyklusen.
  Merk: Merk: CALC CLEAN-knappen fortsetter å blinke til avkalkingsprosessen er ferdig.

  5) Maskinen dispenserer nå avkalkingsmidlet i intervaller. Dette tar ca. 25 min. I løpet av denne perioden tennes AVKALKINGSSYKLUS-lampen.
  6) Når TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig, er vannbeholderen tom.
  7) Tøm bollen, og sett den tilbake på plass. Ta ut vannbeholderen, skyll den, og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen. SKYLLESYKLUS-lampen tennes.
  8) Når ESPRESSO-knappen blinker, trykker du på den for å starte skyllesyklusen.
  9) Når TOMT FOR VANN-lampen tennes, er vannbeholderen tom.
  10) Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.
  11) CALC CLEAN-knappen slås av. ESPRESSO-knappen er kontinuerlig på, og TOMT FOR VANN-lampen og UTROPSTEGN-lampen begynner å blinke.
  Merk: Hvis SKYLLESYKLUS-symbolet tennes igjen, må du etterfylle vannbeholderen til MAX-nivået og gjenta trinn 7–10 til TOMT FOR VANN-lampen og UTROPSTEGN-lampen begynner å blinke. Det kan hende at du må gjenta disse trinnene flere ganger.

  12) Trykk på ESPRESSO-knappen for å fylle opp kretsen.
  13) ESPRESSO- og COFFEE-knappen begynner å blinke samtidig, og maskinen utfører en automatisk skyllesyklus.
  14) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.
  15) Maskinen er nå klar til bruk.

  Registrer produktet

  Registrer produktet

  Følg med på produktets garantidekning

  Du kan kvalifisere til tilbakebetaling, gaver og spesialtilbud

  Få enkel tilgang til produktstøtte

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.