1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Saeco Xsmall Helautomatisk espressomaskin

  Brygger én kaffetype, Svart, Justerbar kvern med fem trinn HD8643/01

  Feilsøking

  Slik avkalker du Saeco Xsmall-espressomaskinen

  Riktig avkalkingsprosedyre for Saeco Xsmall avhenger av espressomaskinens type og serienummer. Finn ut hvilken prosedyre du skal følge.

  Finn ut hvilken avkalkingsprosedyre som gjelder for Xsmall-maskinen

  Hvilken avkalkingsprosedyre som skal følges, er avhengig av maskinens type og serienummer.

  Du finner typen og serienummeret på etiketten på innsiden av servicedøren.

  For maskintype: HD8743–HD8747 og RI8743–RI8747, pluss et serienummer mellom TW901241438213 og TW901434485351.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 1

  For maskintype: HD8743–HD8747 og RI8743–RI8747, pluss et serienummer lavere enn TW901241438213 eller høyere enn TW901434485351.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 2

  For maskintype: HD8644–HD8647.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 3

  For maskintype: HD8642–HD8643.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 4

  Før du begynner å avkalke

  Hele avkalkingsprosedyren tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus. Når den er startet, må avkalkingsprosedyren følges i sin helhet.

  Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)

  Avkalkingsprosedyre Xsmall 1

  For maskintype: HD8743 til og med HD8747 og RI8743 til og med RI8747, pluss et serienummer mellom TW901241438213 og TW901434485351.

  Når du har startet prosessen, må den gjennomføres i sin helhet uten forstyrrelser. Prosessen avsluttes ikke selv om du trekker ut støpselet til maskinen.
  Hvis du ikke kan fullføre avkalkingsprosedyren, kobler du maskinen fra, setter funksjonshjulet i BØNNE-stillingen og slår maskinen på ved å trykke på ON/OFF-knappen. Maskinen vil automatisk starte avkalkingsprosessen fra trinn 6. Fortsett derfra og fullfør prosedyren.

  Avkalkingsprosessen

  1) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  2) Slå maskinen AV ved å trykke på ON/OFF-knappen.
  3) Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
  4) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
  5) Hold inne ESPRESSO- og COFFEE-knappene samtidig i omtrent 5 sekunder. Den røde UTROPSTEGN-lampen begynner å blinke raskt og fortsetter å gjøre dette gjennom hele avkalkingssyklusen.
  6) Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet i dryppebrettet innvendig i flere ettminutts intervaller. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Vent til den grønne TO KOPPER-lampen tennes.

  Viktig: Viktig: Hvis du ikke har slått maskinen AV før du trykket på de to knappene, vil den begynne å dispensere kaffe i stedet for å aktivere avkalkingssyklusen. Hvis det er tilfellet, kan du starte på nytt i trinn 2.

  7) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen.
  8) Etter ca. ett minutt dispenserer maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 15 minutter.
  9) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.
  10) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.

  Skyllesyklus

  11) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.
  12) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen fyller opp de interne kretsene.
  13) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
  14) Maskinen dispenserer vann innvendig i dryppebrettet. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.
  15) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
  16) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.

  Andre skyllesyklus

  17) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.
  18) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.
  19) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen.
  20) Maskinen dispenserer gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
  21) Etter dette slår maskinen seg av. Den røde UTROPSTEGN-lampen slukkes. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
  22) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sett tilbake melkeskummeren/cappuccinoenheten og INTENZA+-vannfilteret (hvis aktuelt).
  23) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.
  24) Slå på maskinen for å lage kaffe.

  Avkalkingsprosedyre Xsmall 2

  For maskintype: HD8743 til og med HD8747 og RI8743 til og med RI8747, pluss et serienummer lavere enn TW901241438213 eller høyere enn TW901434485351.

  Avkalkingsprosessen:

  1) Sørg for at maskinen er slått , og at funksjonshjulet er satt i den midtre BØNNE-stillingen.
  2) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  3) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
  4) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen, og dispenser ca. 2–3 kopper vann (ca. 150 ml). Stopp dispenseringen ved å vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
  5) La avkalkingsmidlet virke i 10 minutter.
  6) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen, og dispenser ca. 2–3 kopper vann (ca. 150 ml). Stopp dispenseringen ved å vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
  7) La avkalkingsmidlet virke i 3 minutter.
  8) Gjenta trinn 6 og 7 til det ikke er noe avkalkingsmiddel igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

  Første skyllesyklus

  9) Når TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen. Skyll vannbeholderen og fyll den opp til MAX-merket med friskt vann.
  10) Tøm beholderen brukt til å samle opp væsken som ble dispensert fra maskinen, og plasser den under varmtvanns-/damptuten.
  11) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinens skyllesyklus starter. La vannet renne til det ikke er noe igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.
  12) Vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.

  Andre skyllesyklus

  13) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp væsken dispensert av maskinen, og plasser den under damptuten.
  14) Plasser en kopp under tappetuten, og lag én kaffe. Trykk på og slipp ESPRESSO-knappen. Maskinen begynner å trakte kaffe. Vent til traktingen er fullført, og fjern koppen.
  15) Plasser beholderen under varmtvanns-/damptuten.
  16) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. La vannet renne til det ikke er noe igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.
  17) Vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
  18) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sett tilbake melkeskummeren/cappuccinoenheten og INTENZA+-vannfilteret (hvis aktuelt).
  19) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.

  Avkalkingsprosedyre Xsmall 3

  For maskintype: HD8644 til og med HD8647 med funksjonshjul.

  1) Slå maskinen AV.
  2) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.
  3) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  4) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
  5) Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.
  6) Trykk på ESPRESSO- og COFFEE-knappene samtidig i 5 sekunder.
  Maskinen tapper avkalkingsløsningen i dryppebrettet innvendig i flere ettminutts intervaller. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Den oransje avkalkingslampen begynner å blinke langsomt og vil fortsette å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.

  7) Når den grønne TO KOPPER-lampen lyser kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Etter ca. ett minutt dispenserer maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 15 minutter.
  8) Når den grønne TO KOPPER-lampen blinker langsomt, vrir du funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen. TO KOPPER-lampen slukkes, og den røde TOMT FOR VANN-lampen begynner å lyse kontinuerlig.
  9) Ta ut og tøm beholderen og dryppebrettet, og sett dem tilbake på plass.
  10) Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.
  11) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen utfører en kort fylling av kretsene.
  12) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen. Maskinen fordeler vann innvendig i dryppebrettet. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.
  13) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå fra varmtvanns-/damptuten
  14) Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og UTROPSTEGN-lampen blinker. Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.
  15) Den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
  16) Maskinen er klar til bruk.

  Avkalkingsprosedyre Xsmall 4

  For maskintype: HD8644 til og med HD8647 uten funksjonshjul.

  1. Slå maskinen AV.
  2. Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.
  3. Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  4. Plasser en stor beholder under kaffedispenseringstuten.
  5. Hold inne ESPRESSO-knappen i 5 sekunder. Den oransje AVKALKING-lampen begynner å blinke langsomt og fortsetter å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.
  6. Maskinen dispenserer avkalkingsløsningen gjennom kaffedispenseringstuten i flere ett minutts intervaller til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 20 minutter.
  7. Når den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes, tar du ut og tømmer beholderen og dryppebrettet og setter dem tilbake på plass.
  8. Ta ut vannbeholderen, skyll den, og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.
  9. Maskinen begynner å dispensere vannet gjennom kaffedispenseringstuten. Den oransje AVKALKING-lampen blinker dobbelt under hele skyllesyklusen.
  10. Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
  11. Maskinen er klar til bruk.

  Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8643/01 , HD8645/01 , CA6700/00 , CA6701/00 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , RI9743/11 , RI9745/01 . Mer Mindre

  Var det ikke dette du så etter?

  Svarte vi på spørsmålet ditt?

  Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.