1
Produkter

Philips omfavner de nye EU-forskriftene for energieffektive støvsugere

Det nye energimerket for støvsugere.  

Alt du trenger å vite.    

 

EU har utstedt to direktiver: 665/2013 og 666/2013 , som har innvirkning på hvordan du kjøper støvsugere, og hvordan Philips designer dem.

 

Det første direktivet (666/2013):

Fra og med september 2014 er utkoplingsstandard for energiforbruk 1600watt. De eneste støvsugerne som kvalifiserer for markedet, er de som:


- har en inngangseffekt som er mindre enn1600watt

- har en minimum rengjøringsytelse på 70% for oppsamling av støv på tepper

- har en minimum rengjøringsytelse på 95% for oppsamling av støv på harde gulv

 

Det andre direktivet (665/2013):

Fra og med september 2014 kommer det et nytt energimerke for støvsugere som ligner på energimerkene som er plassert på kjøleskap, vaskemaskiner og TV-er. Det nye energimerket setter høyere standarder for ytelsen til alle støvsugermodellene. Du vil også kunne sammenligne produktegenskapene på flere støvsugere, og derfor gjøre kjøpsopplevelsen mye enklere.

 

Energimerket viser energieffektivitetsklassen (øverst på etiketten, angitt med pil) og fem indikatorer for ytelse (nederst på etiketten). Verdiene for disse indikatorene måles ved å bruke standard testmetoder som er innført av alle industriaktører.

1) ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE  

Energieffektivitetsklassen er resultatet av energiforbruk kombinert med rengjøringsytelse på harde gulv og tepper. Den er angitt på en skala fra A til G, med fargekodede piler. Skalaen starter med A – klassen for beste ytelse.

2) STØVUTSLIPPSKLASSE  

Viser til kvaliteten på luften som blåses tilbake i rommet. Denne verdien angir renheten i utblåsningsluften, og dermed kvaliteten i filtreringen. Den er angitt på en skala fra A ti G, hvor A er klassen med best ytelse.

3) YTELSE FOR RENGJØRING AV TEPPER  

Denne verdien viser til prosentandelen av støvoppsuging fra et standard testteppe.

4) ÅRLIG ENERGIFORBRUK (kWh/år)  

Dette er en indikativ verdi, basert på 50engjøringsoppgaver på en gjennomsnittlig husholdningsoverflate på 87m2. Den virkelige verdien avhenger av hvordan apparatet brukes.

5) LYDEFFEKTNIVÅ (dB)  

Støynivået på støvsugerne angis i desibel (dB).

6) YTELSE FOR RENGJØRING AV HARDE GULV  

Denne verdien viser til prosentandelen av støvoppsuging fra en standard treplate med sprekk.

7) RENGJØRINGSYTELSE  

Denne er angitt adskilt for tepper og harde gulv på en skala fra A til G, hvor A er klassen med best ytelse.

Produkter og ytelse fra Philips  

 

Philips er forpliktet til å vektlegge miljøvennlighet gjennom nyskaping. De nye støvsugerne fra Philips er energieffektive og designet for høy ytelse. Dette viser at fantastiske rengjøringsresultater kan oppnås samtidig som inngangseffekten reduseres, strømregningene blir lavere og miljøpåvirkningen begrenses.

 

 

De energieffektive versjonene av Philips-støvsugere med pose (PerformerPro, PerformerActive, PowerLife) og -støvsugere uten pose (PowerPro, PowerPro Active, PowerPro Compact) gir enestående rengjøringsytelse som er best i klassen.

 

Disse resultatene er gjort mulig gjennom sentrale nyvinninger i Philips Floor Care, som inkluderer:

Motorer med høy effektivitet

 

De nye støvsugerne fra Philips integrerer avansert motorteknologi, som muliggjør mer luftgjennomstrømming med mindre energiforbruk.

Sentral teknologi for bedre luft-/støvseparasjon

AirflowMax er en unik teknologi i Philips' støvsugere med pose (gjør at støvposen bretter seg jevnt ut og gir deg de beste rengjøringsresultatene, selv når posen fylles opp), og PowerCyclone er en unik teknologi i Philips' støvsugere uten pose (effektiv luft-/støvseparasjon-teknologi for system uten pose).

TriActive+- og TriActiveMax-munnstykker  

 

Munnstykker som er produsert spesielt for å maksimere støvfjerning og tilpasset bruk på energieffektive apparater.