• En velkomstgave 100 kroner i rabatt

 • Fri frakt fra 200 kroner

 • 1 års ekstra garanti

1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Philips' støtte

  Slik avkalker du Saeco Xsmall-espressomaskinen

  Publisert på 2021-07-04

  Riktig avkalkingsprosedyre for Saeco Xsmall avhenger av espressomaskinens type og serienummer. Finn ut hvilken prosedyre du skal følge.

  Hvilken avkalkingsprosedyre som skal følges, er avhengig av maskinens type og serienummer.

  Du finner typen og serienummeret på etiketten på innsiden av servicedøren.

  For maskintype: HD8743–HD8747 og RI8743–RI8747, pluss et serienummer mellom TW901241438213 og TW901434485351.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 1

  For maskintype: HD8743–HD8747 og RI8743–RI8747, pluss et serienummer lavere enn TW901241438213 eller høyere enn TW901434485351.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 2

  For maskintype: HD8644–HD8647.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 3

  For maskintype: HD8642–HD8643.
  Følg avkalkingsprosedyre versjon Xsmall 4

  Hele avkalkingsprosedyren tar ca. 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus. Når den er startet, må avkalkingsprosedyren følges i sin helhet.

  Før du begynner:

  • Tøm dryppebrettet.
  • Ha en beholder tilgjengelig for å samle opp vannet under avkalkingsprosessen.
  • Ta INTENZA+-vannfilteret ut av vannbeholderen (hvis det sitter i).
  • Ta ut melkeskummeren / cappuccinoenheten / den automatiske melkeskummeren (hvis den sitter i)

  For maskintype: HD8743 til og med HD8747 og RI8743 til og med RI8747, pluss et serienummer mellom TW901241438213 og TW901434485351.

  Når du har startet prosessen, må den gjennomføres i sin helhet uten forstyrrelser. Prosessen avsluttes ikke selv om du trekker ut støpselet til maskinen.
  Hvis du ikke kan fullføre avkalkingsprosedyren, kobler du maskinen fra, setter funksjonshjulet i BØNNE-stillingen og slår maskinen på ved å trykke på ON/OFF-knappen. Maskinen vil automatisk starte avkalkingsprosessen fra trinn 6. Fortsett derfra og fullfør prosedyren.

  Avkalkingsprosessen

  1) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  2) Slå maskinen AV ved å trykke på ON/OFF-knappen.
  3) Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
  4) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
  5) Hold inne ESPRESSO- og COFFEE-knappene samtidig i omtrent 5 sekunder. Den røde UTROPSTEGN-lampen begynner å blinke raskt og fortsetter å gjøre dette gjennom hele avkalkingssyklusen.
  6) Maskinen begynner å tappe avkalkingsmidlet i dryppebrettet innvendig i flere ettminutts intervaller. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Vent til den grønne TO KOPPER-lampen tennes.

  Viktig: Viktig: Hvis du ikke har slått maskinen AV før du trykket på de to knappene, vil den begynne å dispensere kaffe i stedet for å aktivere avkalkingssyklusen. Hvis det er tilfellet, kan du starte på nytt i trinn 2.

  7) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen.
  8) Etter ca. ett minutt dispenserer maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 15 minutter.
  9) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.
  10) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.

  Skyllesyklus

  11) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.
  12) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen fyller opp de interne kretsene.
  13) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
  14) Maskinen dispenserer vann innvendig i dryppebrettet. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.
  15) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
  16) Etter dette begynner den grønne TO KOPPER-lampen å blinke langsomt. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen. Den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes.

  Andre skyllesyklus

  17) Tøm den store beholderen og dryppebrettet, og sett dem på plass.
  18) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.
  19) Når den grønne TO KOPPER-lampen tennes, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen.
  20) Maskinen dispenserer gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom.
  21) Etter dette slår maskinen seg av. Den røde UTROPSTEGN-lampen slukkes. Vri funksjonshjulet til BØNNE-stillingen.
  22) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sett tilbake melkeskummeren/cappuccinoenheten og INTENZA+-vannfilteret (hvis aktuelt).
  23) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.
  24) Slå på maskinen for å lage kaffe.

  For maskintype: HD8743 til og med HD8747 og RI8743 til og med RI8747, pluss et serienummer lavere enn TW901241438213 eller høyere enn TW901434485351.

  Avkalkingsprosessen:

  1) Sørg for at maskinen er slått , og at funksjonshjulet er satt i den midtre BØNNE-stillingen.
  2) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  3) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
  4) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen, og dispenser ca. 2–3 kopper vann (ca. 150 ml). Stopp dispenseringen ved å vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
  5) La avkalkingsmidlet virke i 10 minutter.
  6) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen, og dispenser ca. 2–3 kopper vann (ca. 150 ml). Stopp dispenseringen ved å vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
  7) La avkalkingsmidlet virke i 3 minutter.
  8) Gjenta trinn 6 og 7 til det ikke er noe avkalkingsmiddel igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

  Første skyllesyklus

  9) Når TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen. Skyll vannbeholderen og fyll den opp til MAX-merket med friskt vann.
  10) Tøm beholderen brukt til å samle opp væsken som ble dispensert fra maskinen, og plasser den under varmtvanns-/damptuten.
  11) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinens skyllesyklus starter. La vannet renne til det ikke er noe igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.
  12) Vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.

  Andre skyllesyklus

  13) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp væsken dispensert av maskinen, og plasser den under damptuten.
  14) Plasser en kopp under tappetuten, og lag én kaffe. Trykk på og slipp ESPRESSO-knappen. Maskinen begynner å trakte kaffe. Vent til traktingen er fullført, og fjern koppen.
  15) Plasser beholderen under varmtvanns-/damptuten.
  16) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. La vannet renne til det ikke er noe igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.
  17) Vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.
  18) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sett tilbake melkeskummeren/cappuccinoenheten og INTENZA+-vannfilteret (hvis aktuelt).
  19) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.

  For maskintype: HD8644 til og med HD8647 med funksjonshjul.

  1) Slå maskinen AV.
  2) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.
  3) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  4) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.
  5) Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.
  6) Trykk på ESPRESSO- og COFFEE-knappene samtidig i 5 sekunder.
  Maskinen tapper avkalkingsløsningen i dryppebrettet innvendig i flere ettminutts intervaller. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten. Dette tar omtrent 5 minutter. Den oransje avkalkingslampen begynner å blinke langsomt og vil fortsette å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.

  7) Når den grønne TO KOPPER-lampen lyser kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Etter ca. ett minutt dispenserer maskinen i flere ettminutts intervaller gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 15 minutter.
  8) Når den grønne TO KOPPER-lampen blinker langsomt, vrir du funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen. TO KOPPER-lampen slukkes, og den røde TOMT FOR VANN-lampen begynner å lyse kontinuerlig.
  9) Ta ut og tøm beholderen og dryppebrettet, og sett dem tilbake på plass.
  10) Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.
  11) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen utfører en kort fylling av kretsene.
  12) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å blinke langsomt, vrir du funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen. Maskinen fordeler vann innvendig i dryppebrettet. Den dispenserer ikke gjennom varmtvanns-/damptuten.
  13) Når den grønne TO KOPPER-lampen begynner å lyse kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinen dispenserer nå fra varmtvanns-/damptuten
  14) Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og UTROPSTEGN-lampen blinker. Vri funksjonshjulet til den midtre BØNNE-stillingen.
  15) Den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
  16) Maskinen er klar til bruk.

  For maskintype: HD8644 til og med HD8647 uten funksjonshjul.

  1. Slå maskinen AV.
  2. Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.
  3. Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.
  4. Plasser en stor beholder under kaffedispenseringstuten.
  5. Hold inne ESPRESSO-knappen i 5 sekunder. Den oransje AVKALKING-lampen begynner å blinke langsomt og fortsetter å gjøre det under hele avkalkingssyklusen.
  6. Maskinen dispenserer avkalkingsløsningen gjennom kaffedispenseringstuten i flere ett minutts intervaller til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 20 minutter.
  7. Når den røde TOMT FOR VANN-lampen tennes, tar du ut og tømmer beholderen og dryppebrettet og setter dem tilbake på plass.
  8. Ta ut vannbeholderen, skyll den, og fyll den opp til MAX-nivået med friskt vann. Sett den tilbake i maskinen.
  9. Maskinen begynner å dispensere vannet gjennom kaffedispenseringstuten. Den oransje AVKALKING-lampen blinker dobbelt under hele skyllesyklusen.
  10. Når skyllesyklusen er fullført, slukkes den oransje AVKALKING-lampen, og den grønne STANDBY-lampen blinker. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
  11. Maskinen er klar til bruk.
  Ta kontakt med Philips

  Vi hjelper deg gjerne

  Ser du etter noe annet?

  Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.