1
Produkter

Series 5000 Helautomatisk espressomaskin

Fem drikker, Integrert melkekaraffel, Hvit, AquaClean EP5361/10

Feilsøking

Det er vann under Philips/Saeco-espressomaskinen

Vann under Philips/Saeco-espressomaskinen kan ha flere årsaker, og det indikerer ikke direkte en teknisk feil. Finn ut mer.

Hva er fargen på vannet under maskinen?

 • Hvis vannet under maskinen er klart, brunaktig eller inneholder kaffedeler, kan det ha flere årsaker. Se alle mulige årsaker og løsninger nedenfor.

 • Hvis det er masse klart vann under maskinen. Ta kontakt med forbrukerstøtten for å få hjelp.

Årsak 1: Dryppebrettet er fullt og flyter over

Tøm alltid dryppebrettet i tide.

Det finnes to dryppebrett; ett under tappetuten og ett bak servicedøren. Hvis du vil unngå at dryppebrettene renner over under traktingen:

 • Tøm det innvendige dryppebrettet når meldingen EMPTY DRIP TRAY (Tøm dryppebrett) vises (valgfritt).
 • Tøm og rengjør det utvendige dryppebrettet når indikatoren som angir at dryppebrettet er fullt, spretter opp gjennom dryppebrettdekselet.
 • Før du begynner å avkalke maskinen, må du sørge for at dryppebrettene er tomme.
 • Maskinen er plassert på et vannrett underlag.

Årsak 2: Dryppebrettet ble fjernet under bruk

Hvis dryppebrettet er fjernet, kan det ikke lenger samle opp vanndråpene som faller ned fra trakteenheten. Dette er normalt. Tørk området under maskinen.

Årsak 3: Trakteenheten eller grutsamleren er tilstoppet

Rengjøre trakteenheten og grutsamleren

 1. Slå maskinen AV, og vent til du ikke hører noen flere lyder (dette kan ta opptil 15–20 sekunder).
 2. Fjern trakteenheten og skyll den med friskt vann, spesielt filteret på trakteenheten.
 3. Rengjør området under trakteenheten med en fuktig klut.
 4. Sett trakteenheten, grutsamleren og dryppebrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.
 5. Slå maskinen PÅ igjen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5361/10 , SM3061/10 , HD8916/01 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , RI9914/01 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , HD8856/01 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.