1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Luftrensing

  Luftrensing

  Renere luft for skoler, arbeidsplasser med mer


  Nå som alle vurderer hvordan man skal gjøre områdene vi deler, tryggere, er det viktig at vi tar forholdsregler for å være sammen på en ansvarlig måte

  Finn produktet

  Tryggere, sunnere inneluft

   

  Fjerner 99,97 % av forurensende stoffer innendørs, blant annet virus og allergener, for sunnere inneområder*

  WiFi

  4000i-serien

   

  Ren, allergenfri luft på minutter

  4000i-serien
  4000i-serien

  XL (158 m2)

  610 m3/t (CADR)

  WiFi

  3000i-serien

   

  Ren, allergenfri luft på minutter

  4000i-serien
  4000i-serien

  L (135 m2)

  520 m3/t (CADR)

  2000-serien

   

  Allsidig luftrenser for middels store rom

  4000i-serien
  4000i-serien

  M/L (79 m2)

  333 m3/t (CADR)

  800-serien

   

  Kompakt og uanstrengt rensing

  4000i-serien
  4000i-serien

  S (49 m2)

  190 m3/t (CADR)

  Luftrensere

  *Luftrensingshastighet for partikler testet av et sertifisert tredjepartslaboratorium i henhold til GB/T8801-2015

  **Romstørrelse beregnes i henhold til NRCC-5401, og luftrensingshastigheten testes ved bruk av sigarettrøyk i henhold til GB/T8801-2015

  ***Romstørrelse beregnes i henhold til GB/T8801-2015, og luftrensingshastigheten testes ved bruk av sigarettrøyk i henhold til GB/T8801-2015

  Impact

  La oss komme tilbake til jobben

   

  Bevisstheten rundt luftkvaliteten har økt siden pandemien, men visste du at inneluften kan være 2 til 5 ganger mer forurenset enn luften? Med en Philips' luftrenser kan du gå tilbake på jobben og sørge for ren luft til dine elever, ansatte og kunder.

  Virksomhet:

  Skoler og universiteter

  Skole og universiteter

  Pensjonering

  Aldershjem

  Kontorer

  Kontorer

  helsetjenesten

  Helsetjenesten

  Hotell

  Hotell

  Restauranter

  Restauranter

  Hvordan Philips' luftrensere kan hjelpe bedriften din

  Hvordan Philips-luftrensere kan hjelpe bedriften din

  Covid-19 og andre virus

  Luftrensere kan bidra til å redusere luftbåren forurensning og virus på kontoret eller på arbeidsplassen

  Kvinne med maske

  Overføring av aerosoler

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har bekreftet at covid-19 også kan overføres via aerosoler.

   

  WHO vurderer at kontakt og dråper er store overføringskilder for covid-19. Overføring av aerosoler kan skje i bestemte omgivelser, spesielt innendørs i overfylte og utilstrekkelig ventilerte rom hvor infiserte personer tilbringer lang tid med andre, som på restauranter.

  WHO

  Verdens helseorganisasjon er et spesialisert organ for FN som er ansvarlig for internasjonal folkehelse

  Nedbryting av viruset

  Luftrensere

  Hvordan luftrensere fanger opp virus

   

  En luftrenser innendørs oppdager og fanger opp forurensende stoffer i luften, blant annet aerosoler som kan inneholde virus. Partiklene fanges opp av fibrene i HEPA NanoProtect-filteret, og ren luft slippes ut i innendørslokalet igjen.

  Hva er aerosoler?

   

  Aerosoler er faste eller flytende partikler av liten størrelse (<5 mikroner), som forblir luftbårne over lengre perioder – og kan transportere virus.

  Hvordan bidrar HEPA NanoProtect-filtre i Philips' luftrensere til å redusere spredningen av virus?

   

  Philips' luftrensere skaper sirkulasjon i et innendørs miljø, og trekker luft gjennom filtrene og fanger opp virus sammen med andre forurensende stoffer som er så små som 0,003 mikroner.

  Hvordan er aerosoler forbundet med virusoverføring?

   

  Virus kan spres fra en infisert persons munn eller nese i små væskepartikler når de hoster, nyser, snakker eller puster. Disse partiklene varierer i størrelse fra større åndedrettsdråper til mindre aerosoler.

  Hva skjer med viruset når det er blitt fanget opp av filteret?

   

  Viruset mister levedyktigheten fordi det ikke er noen vertscelle i filtrene.

  Airmid

  Den uavhengige Airmid Health-gruppen med akkreditert virologi-laboratorium. Testet 99,9 % virusfjerning på H1N1 influensavirus.

  Uavhengig studie

  Uavhengig studie

  Våre luftrensere har blitt testet uavhengig i skoler, og viser effektiv fjerning av aerosoler

   

  En uavhengig studie fra Goethe-universitetet i Frankfurt viste at bruken av flyttbare luftrensere kan bidra til å redusere aerosolnivået i et klasserom. Basert på eksperimentelle funn og påfølgende teoretisk modellering konkluderte forskerne med at luftrensere er et viktig tilleggstiltak for forsiktighet.

  CADR

  Hva luftrensingshastighet betyr for hjemmet ditt

  Luftrensingshastigheten (CADR) er en global standard for måling av hvor mye luft (m3) en luftrenser klarer å rense i løpet av en viss tid. Så jo høyere luftrensingshastighet, desto raskere er rensingen.

   

  Luftstrøm måler bare vindhastigheten, så den forteller oss bare hvor mye luft som kommer ut. Men luftstrøm forteller ikke oss noe om hvor ren denne luften er. Derfor er luftrensingshastighet eller CADR det riktige målet å se på når du velger luftrenser.

  Luftrenser med en luftrensingshastighet på 500

  Luftrenser med en luftrensingshastighet på 500

  Luftrenser med en luftrensingshastighet på 100

  Luftrenser med en luftrensingshastighet på 100

  Uten luftrenser

  Uten luftrenser

  Diagrammer
  Arbeidsplass

  Diskret

  Stille, slik at du kan fokusere på arbeidet

   

  I hvilemodus fungerer luftrenseren nesten helt stille, slik at du kan konsentrere deg om arbeidet ditt.

  Philips-luftrensere

  Lite vedlikehold

  Enkelt å skifte filter

   

  Philips' luftrensere viser en melding når filteret må skiftes ut. Det går raskt og enkelt, og de varer i opptil tre år.

  Ansvarsfraskrivelse: Den anbefalte levetiden til enheten er basert på en teoretisk beregning av gjennomsnittlige årlige regionale verdier for skadelige partikler utendørs og daglig bruk av luftrenseren i 16 timer i automatisk modus.

  Innstilling

  Driftsmodi

  Velg en innstilling

   

  Philips' luftrensere har en rekke hastighetsinnstillinger, slik at de passer til ditt spesielle oppsett eller behov. De bruker også like mye energi som en vanlig lyspære, slik at du kan bruke dem 24/7.

  Undersøkelser

  Vitenskap og innovasjon

   

  Med over 100 forskere, leger og ingeniører som arbeider med luftrensing, har Philips mange års erfaring innenfor helsevitenskap og har blitt en av de globale lederne innen luftrensere.

  *Kilde: Euromonitor International Ltd; Consumer Appliances 2020 – «ledende» er definert som de 10 beste merkevarene etter volumsalg, data fra 2019.

  Hvordan luftrenseren virker

  Hvordan luftrenseren virker

  Allergieksperten

  Allergieksperten

  Uavhengig
  testet og godkjent

  Airmid

  Airmid Health Group med et akkreditert virologilaboratorium

  Testet for 99,9 % fjerning av virus med H1N1 influensavirus.

  ECARF

  Det europeiske senter for allergiforskning

  Sertifisert allergivennlig. Philips-luftrensere passer til behovene

  til allergikere.

  iUTA

  IUTA forskningsinstitutt

  Testet for 99,97 % filtrering av nano-partikler ved 0,003 mikroner.

  Pressemeldinger om Philips' luftrensere

  Skoler

  Philips' luftrensere: Forbedrer luftkvaliteten i hjem, på skoler og på kontorer

   

  Etter den raske økningen og globale spredningen av covid19, har innendørs luftkvalitet fått en ny dimensjon. Flere og flere mennesker blir mer oppmerksomme på kvaliteten til luften de puster inn – hjemme, på kontoret eller på skolen.​ I tillegg til forebyggende covid-19-tiltak som sosial distansering, bruk av ansiktsmasker og rutiner for personlig hygiene kan luftrensere være en effektiv del av en beskyttende plan for å dempe overføringen av åndedrettsdråper. Helsebedriften Philips tilbyr ulike luftrensere, avhengig av romstørrelsen og krav, som filtrerer virus, bakterier, allergener og husstøv.

  Aerosol

  Argumenterende artikkel fra Society for Aerosol Research

   

  Society for Aerosol Research har utgitt en argumenterende artikkel med 185 internasjonale eksperter for å illustrere og forklare begrepet aerosol, samt de aktuelle aerosolprosessene.​ GAeF bidrar dermed til å håndtere pandemien forårsaket av SARS-CoV-2-viruset ved å hjelpe til med å forstå mulige smitteveier. Som en del av denne forskningen, i tillegg til smitteoverføring og dråpeinfeksjon, har aerosoloverføring en stund vært diskutert som en viktig infeksjonsrute.

  Hjem

  Innovasjonsarbeidet med å bevisstgjøre ren luft i hjem, kontorer og skoler

   

  I mange år har det vært en økende trend med bevissthet rundt luftkvaliteten innendørs. Folk blir mer oppmerksomme på luften de puster inn – enten det er hjemme, på jobb eller på skolen. Den raske oppblussingen og globale spredningen av covid-19-pandemien i 2020 har økt denne bevisstheten.

  Støtte

  Hvordan kan vi hjelpe deg?

  Hvordan fungerer Philips' luftrensere?

  En luftrenser skaper sirkulasjon av inneluft (kombinasjon av motor og vifte), oppdager PM2.5 og reagerer på urenheter i luften og filtrerer forurenset luft med et filtreringssystem som fanger opp partikler, allergener, virus, bakterier, skadelige gasser osv. Denne driftssyklusen gjentas når inneluften resirkuleres av luftstrømmen fra luftrenseren. Derfor er det svært viktig at luftrenseren har stor luftstrøm, slik at den renser luften konstant.

  Hva er luftrensingshastighet?

  Luftrensingshastigheten (CADR), er mengden ren luft i kubikkmeter per time som måles som en kombinasjon av luftstrøm og filtereffektivitet. Luftrensingshastigheten hjelper deg med å forstå hvor raskt en luftrenser kan rense et rom. En høyere luftrensingshastighet i et rom kan føre til raskere rensing og dermed til en lavere konsentrasjon av forurensende stoffer i luften.

  Hva er et NanoProtect HEPA-filter, og hvilke fordeler har det?

  HEPA-filtre (High-Efficiency Particulate Air eller høyeffektivt partikkelfilter for luft) består av en matte som er laget av tilfeldig ordnede fibre. HEPA-filtre er utformet for å brukes på en rekke partikkelstørrelser. Disse partiklene fanges opp og stables oppå fibrene. Philips-luftrensere bruker NanoProtect HEPA-filtre. Disse filtrene gir 99,97 % partikkelseparasjon ved 0,3 µm (0,3 µm er den beregnede partikkelstørrelsen med størst inntrengning for NanoProtect HEPA). NanoProtect HEPA bruker en kombinasjon av mekanisk og elektrostatisk filtrering, der de større partiklene fanges opp mekanisk, og de mindre partiklene fanges opp elektrostatisk. Denne filterutformingen gir optimal størrelse, bedre luftsirkulasjon og høyere hastighet på luftrensing.

  Hva er sammenhengen mellom 99,97 % og 0,003 nm (nanometer)?

  99,97 % er vanligvis forbundet med 0,3 μm, den vanlige filterspesifikasjonen som er HEPA-kravet som spesifisert i de globale standardene. Philips-luftrensere har 99,97 % effektivitet for enda mindre partikler. Produktene våre er testet for 0,003 μm, den minste partikkelen som kan testes i dag, og viser høy effektivitet med filtrering på 99,97 %.

  Hvorfor er det viktig at luftrensere er optimalisert for høy luftrensingshastighet?

  Philips-luftrensere er utformet for å gi best-i-klassen luftrensing til hverdagslige, virkelige situasjoner hos forbrukere. De er ment for innendørs bruk med høy aktivitet, for eksempel i kjøkken og stue hjemme, i skoler, i klasserom, på arbeidsplassen, i restauranter, i detaljhandelen osv. For optimal ytelse må luftrenseren sørge for høy luftrensingshastighet. Hos Philips optimaliserer vi produktene våre for å oppnå høyere luftrensingshastighet med sikte på å øke beskyttelsen mot farlige små partikler, allergener og aerosoler som inneholder virus. Luftrensingshastigheten (CADR) er en funksjon av filtereffektivitet og luftstrøm.

   

  Filtereffektiviteten måles som andelen av partikkelseparasjon ved en bestemt partikkelstørrelse. Hos Philips måler vi filtereffektivitet ned til 0,3 µm (anslått å være den vanskeligste partikkelstørrelse) og ned til 0,003 µm (minste målbare partikkelstørrelse). Luftstrømmen måles som strømmen av luft gjennom filteret og er størst når motstanden mot luftstrøm gjennom filteret er mindre.

  Oppfyller Philips NanoProtect HEPA-filteret HEPA 13- eller HEPA 14-standardene?

  HEPA-13 / H13 er en velkjent industristandard for luftfiltre som følger EU-standarden EN1822. Sertifiserte HEPA-13-filtre garanterer 99,95 % luftrensing av de partiklene som er vanskeligst å filtrere (MPPS, i henhold til europeisk standard). MPPS er «mest gjennomtrengende partikkelstørrelse», altså den vanskeligste partikkelstørrelsen å filtrere for et hvilket som helst filter (ikke nødvendigvis den minste partikkelstørrelsen). HEPA-13-standarden har imidlertid noen viktige begrensninger. En av disse er at den ikke tar hensyn til luftrensingshastigheten (målt i henhold til bransjestandarder), som uten tvil er mye viktigere i hverdagslige, reelle situasjoner for forbrukere.

   

  NanoProtect HEPA-filtre fra Philips gir en filtereffektivitet på 99,97 % ved 0,3 µm. Jo raskere rensehastighet (CADR), desto bedre er beskyttelsen mot farlige små partikler, allergener og aerosoler med virus. På denne bakgrunn forventes det at NanosProtect HEPA-filtre gjør en bedre jobb i hverdagslige, reelle situasjoner for forbrukere enn vanlige HEPA-13-sertifiserte filtre. De rengjør luften raskere med en mer optimal størrelse, lavere energiforbruk og lavere materialkostnader, og dermed lavere totale eierkostnader for forbrukerne.

  Kan Philips' luftrenser brukes utenfor hjemmet?

  Luftrenser fra Philips er utformet og produsert i samsvar med alle sikkerhetsforskrifter og -standarder (IEC / EN 60335-1 IEC / EN 60335-2-65). De kan trygt brukes i en ulike innendørsområder, for eksempel i hjem, kontorer, skoler eller tannklinikker. Les brukerhåndboken det aktuelle produkt for å få optimal bruk.

  Hvordan avhender jeg Philips-filteret?

  Vi anbefaler at du plasserer filteret i en engangspose og følger vanlig praksis. Deretter vasker du hendene i minst 20 sekunder og følger råd fra lokale helsemyndigheter om hvordan du skal håndtere potensielt infiserte overflater.

  Vi anbefaler også at du vasker hendene i 20 sekunder etter å ha rengjort filteret.

  Kan en Philips-luftrenser kjøre kontinuerlig?'

  Philips-produkter testes nøye før de kommer ut på markedet. Philips utfører levetid- og varighetstester. Philip- luftrensere har blitt testet og godkjent for kontinuerlig innendørs bruk over en periode på tre år.

  Brukstiden til filteret i Philips' luftrensere avhenger av miljøet det brukes i. Filteret Philips NanoProtect HEPA bør skiftes ut så snart brukeren mottar meldingen om å skifte filteret via enheten eller Clean Home +-appen (for Philips-luftrenser med app-kontroll), for å oppnå optimal ytelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken og garantikortet. Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med Philips' kundestøtte.

  Få hjelp med
  luftrenseren

  Reparere

  Få hjelp med dette produktet

  Tilbehør

  Finn det riktige filteret for luftrenseren din

  Få en velkomstgave med 100 kr rabatt*

  Registrer deg for å ta del av:

  En velkomstgave med 100 kr rabatt*

  Eksklusive tilbud og tidlig tilgang til salg

  Oppdateringer om Philips innovasjoner og tips for en sunn livsstil

  *

  Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.