1
Produkter

3000 series Helautomatiske espressomaskiner

Fire drikker, Klassisk melkeskummer, Svart HD8827/01

Feilsøking

Et lys blinker, og maskinen virker ikke

Signallampene har forskjellige betydninger. Les videre for forklaringen.

UTROPSTEGN-lampen og TOMT FOR VANN-lampen blinker, og ESPRESSO-knappen lyser kontinuerlig.

Årsak: Det er luft i systemet.

Løsning: Tapp varmt vann.

Bare UTROPSTEGN-lampen lyser kontinuerlig.

Årsak: Dryppebrettet og/eller grutsamleren er ikke plassert riktig, eller servicedøren er ikke ordentlig lukket.

Løsning: Sett inn dryppebrettet og grutsamleren i maskinen, og lukk servicedøren.

Bare UTROPSTEGN-lampen blinker sakte.

Årsak: Trakteenheten er ikke plassert riktig, eller tappetuten for varmt vann er ikke satt inn.

Løsning: Sett trakteenheten inn igjen, og pass på at den klikker på plass. Sett inn tappetuten for varmt vann.

Bare TOM GRUTSAMLER-lampen lyser kontinuerlig.

Årsak: Grutsamleren ble tømt mens maskinen var avslått.

Løsning: Tøm grutsamleren når maskinen er slått PÅ. Ellers tilbakestilles ikke kaffesyklustelleren.

Hvis ALLE lampene blinker samtidig.

Identifiser i hvilken situasjon alle de fire lampene begynte å blinke, og prøv den tilsvarende løsningen.

Når du bruker et AquaClean/Brita-filter.

  1. Fjern filteret fra vannbeholderen, og skru maskinen AV og deretter PÅ.
  2. Hvis meldingen forsvinner, er filteret ikke riktig forberedt, eller det er blokkert. Klargjør filteret, eller skift det ut hvis det har blitt brukt i over tre måneder.

Alle lampene tennes like etter at maskinen er slått på

  1. Slå maskinen AV.
  2. Fjern vannbeholderen og eventuelle kaffebønner på bunnen av rommet for vannbeholderen.
  3. Kontroller om damptuten er tett. Fjern kalkavleiringer/smuss fra damptuten med en nål.
  4. Slå maskinen PÅ igjen og dispenserer 2–3 kopper med varmtvann.

Alle lampene tennes under traktingen

  1. Slå maskinen AV.
  2. Rengjør og smør trakteenheten.
  3. Endre kverninnstillingen til en grovere kverninnstilling (høyere tall)

Alle lampene tennes direkte etter eller under avkalkingen**

  • Systemet blokkeres av kalkavleiringer. Slå av maskinen i én time. Hvis meldingen forsvinner, bør du avkalke maskinen enda en gang

Bare CALC CLEAN-knappen lyser kontinuerlig.

Årsak: Maskinen må avkalkes.

Løsning: Avkalk maskinen. Hvis du ikke avkalker maskinen, vil den til slutt ikke fungere skikkelig.

Bare CALC CLEAN-knappen blinker.

Årsak: ‎Maskinen holder på med avkalkingsprosessen.

Løsning: CALC CLEAN-knappen blinker under hele avkalkingsprosedyren. Avslutt avkalkingsprosedyren. Den slås bare av når hele avkalkingsprosessen er fullført.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8827/01 , HD8829/01 , HD8821/01 , HD8824/01 , HD8662/01 , HD8760/01 . Mer Mindre

Feilsøking
Ytelse(15)
Feilvarsler(3)
Kvern(1)
Melk(1)
Bryggegruppe(1)
Rengjøring og vedlikehold(1)

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.