1
Produkter

6000 series Svært slank 4K-TV drevet av Android TV

108 cm (43"), 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 8GB og kan utvides, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 43PUS6432/12

Vanlige spørsmål

Slik installerer du kanaler på Philips-TV-en på nytt [DVB-T/C]

Situasjon

Kanaler må installeres (på nytt) i følgende tilfeller:

• Under den første installeringen av TV-en

• Når en eller flere kanaler mangler

• Når du bytter til en annen leverandør eller signaltype

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• at et analogt signal eller et DVB-C/T-signal mottas av TV-en (ingen dekoder brukes)

• at alle kablene er ordentlig koblet til

Svar

For å installere TV-kanaler direkte på TV-en gjør du følgende:

• Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

• [Alle innstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallasjon] (Antenna/cable installation) > [Automatisk kanalsøk] (Search for channels) > [Start nå] (Start now) > [Installer alle kanaler på nytt] (Reinstall all channels) > velg landet

• Velg Antenne eller Kabel, og bekreft med OK-knappen på fjernkontrollen.

• Velg kabelleverandøren, og trykk på OK på fjernkontrollen.

• Det merkede alternativet er [Start]. Trykk på OK-knappen for å starte kanalsøket.

Eller:

Velg [Innstillinger] (Settings) for å justere kanalsøk manuelt (valgfritt)

1. Juster søkeinnstillingene manuelt som foretrukket

Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene nedenfor hvis et tilpasset kanalsøk er nødvendig.

[Frekvensskanning] (Frequency scan) > Eksempel: Velg [Fullstendig skanning] (Full scan) hvis én eller flere kanaler ikke ble funnet under det vanlige kanalsøket.

[Størrelse på frekvenstrinn] (Frequency step size)

[Nettverksfrekvensmodus] (Network frequency mode)

[Nettverksfrekvens] (Network frequency)

[Ubegrenset/kodet] (Free/scrambled)

[Tilbakestill] (Reset)

2. Start kanalsøket

Etter at parametrene er angitt, trykker du på BACK-knappen på fjernkontrollen. Velg [Start], og trykk på OK på fjernkontrollen for å starte kanalsøket.

Søk etter leverandørenes kanalliste

For å installere en forhåndsdefinert kanalliste velger du den lokale leverandøren fra listen og trykker på OK på fjernkontrollen.

• Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

Merk: TV-en spør etter nettverks-ID og frekvens. Disse inndataene varierer i henhold til leverandør og region. Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om de nødvendige inndataene.

Manuelt kanalsøk

For å utføre et manuelt søk velger du [Digital: Manuelle søk] (Digital reception test) og trykker på OK.

Trykk på pil høyre-knappen på fjernkontrollen for å angi frekvensparametrene. Etter at parametrene er angitt, trykker du på pil høyre-knappen på fjernkontrollen. Hvis Søk (Search) er uthevet, trykker du på OK for å starte kanalsøket.

• Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om disse tilpassede alternativene.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 43PUS6432/12 , 43PUS7202/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 65PUS6521/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 49PUS7101/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS7101/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.