1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  Slik installerer du kanalene på Philips-TV-en [DVB-C og DVB-T] (kabel, antenne) på nytt

  Situasjon

  Kanaler må installeres (på nytt) i følgende tilfeller:

  • Under den første installeringen av TV-en

  • Når en eller flere kanaler mangler

  • Når du bytter til en annen leverandør eller signaltype

  Sjekkliste

  Kontroller følgende:

  • at et analogt signal eller et DVB-C/T-signal mottas av TV-en (ingen dekoder brukes)

  • at alle kablene er ordentlig koblet til

  Svar

  For å installere TV-kanaler (på nytt) direkte på TV-en gjør du følgende:

  1. Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:
  2. [Alle innstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallasjon] (Antenna/cable installation) > [Automatisk kanalsøk] (Search for channels)
  3. Når du er på installasjonsskjermbildet, velger du [Start] og trykker på OK.
  4. Velg ett av følgende scenarioer:

  a. Første installasjon av kanaler:

  5a. Velg land, og trykk på OK.
  6a. Velg Antenne eller Kabel, og trykk på OK.
  7a. Velg om du vil installere [Bare digitale kanaler] (Only digital channels) eller [Analoge og digitale kanaler] (Analog and digital channels).
  8a. Det merkede alternativet er [Start]. Trykk på OK-knappen for å starte kanalsøket.

  b. Installere kanaler på nytt:

  5b. Velg:
  [Rask installering på nytt] (Quick reinstall) for at TV-en skal utføre en automatisk installering på nytt
  Eller
  [Avansert installering på nytt] (Advanced reinstall) for å velge land, kilde (antenne eller kabel) og type kanaler (analoge eller digitale).
  6b. Det merkede alternativet er [Start]. Trykk på OK-knappen for å starte kanalsøket.

  Valgfrie trinn

  Kontroller alternativene nedenfor for å få mer hjelp.

  Alternativ 1: Velg [Konfigurere] (Configure) for å justere kanalsøket manuelt.

  1. Juster søkeinnstillingene manuelt som foretrukket

  [Frekvensskanning] (Frequency scan) > Eksempel: Velg [Fullstendig skanning] (Full scan) hvis én eller flere kanaler ikke ble funnet under det vanlige kanalsøket.
  [Størrelse på frekvenstrinn] (Frequency step size)
  Ubegrenset/kodet

  2. Start kanalsøket
  Etter at parametrene er angitt, trykker du på BACK-knappen på fjernkontrollen. Velg [Start], og trykk på OK på fjernkontrollen for å starte kanalsøket.

  Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene nedenfor hvis et tilpasset kanalsøk er nødvendig.

  Alternativ 2: Søk etter leverandørenes kanalliste

  For å installere en forhåndsdefinert kanalliste velger du den lokale leverandøren fra listen og trykker på OK på fjernkontrollen.

  • Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

  Merk: TV-en spør etter nettverks-ID og frekvens. Disse inndataene varierer i henhold til leverandør og region. Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om de nødvendige inndataene.

  Hvis TV-apparatet ikke finner kanalene, selv med angitt nettverksfrekvens og ID hvis disse ikke er ukjente, velger du Hopp over i nettverksfrekvensmenyen. Dette gjør at TV-en kan utføre et kanalsøk uten nettverksinformasjon.

  Alternativ 3: Manuelt kanalsøk

  Slik utfører du et manuelt søk

  • Velg [Alle innstillinger] (All settings) > Kanaler > [Digital: Manuelle søk] (Digital reception test) > Søk, og trykk på OK.
  • Trykk på pil høyre-knappen på fjernkontrollen for å angi frekvensparametrene. Etter at parametrene er angitt, trykker du på pil høyre-knappen på fjernkontrollen. Hvis Søk er uthevet, trykker du på OK for å starte kanalsøket.
  • Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

  Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om disse tilpassede alternativene.

  Vanlige spørsmål

  Registrer produktet
  Registrer produktet

  Følg med på produktets garantidekning

  Du kan kvalifisere til tilbakebetaling, gaver og spesialtilbud

  Få enkel tilgang til produktstøtte

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.