1
Produkter

8600 series 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

139 cm (55"), 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB og kan utvides, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 55PUS8602/12

Vanlige spørsmål

Hva skal jeg gjøre hvis det ikke kommer noe lyd fra Philips-TV-høyttalerne?

Situasjon

Det er ingen lyd fra TV-høyttalerne når man viser en kanal på TV-en.

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• at programvaren i TV-en er oppdatert til nyeste versjon

• at volumet på TV-en er ikke dempet, og at det er stilt inn på minst 20

• at lydutgangen ikke er angitt til et eksternt lydanlegg

Svar

Hvis du vil få lyd fra TV-høyttalerne, følger du disse trinnene:

1. Kontroller andre medier

Prøv å høre på TV-en mens du spiller innhold fra ulike kilder, for eksempel når du ser på en Blu-ray-plate, en DVD-plate, TV-kanaler, et klipp i YouTube App eller HD-demoklippet.

2. TV-høyttalerne er aktive

Kontroller at TV-høyttalerne er valgt i lydmenyen.

Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

[Innstilling/Hurtiginnstillinger] (Setup/Quick settings) >Lyd > Avansert > [Fjernsynshøyttalere] (TV speakers) > , og trykk på OK.

Eller

For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

Høyttalere > , og trykk på OK.

3. TV-plassering

Kontroller at den riktige plasseringen av TV-en er valgt.

Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

Innstilling > [TV-innstillinger] (Television settings) > [Generelle innstillinger] (General Settings) > [Fjernsynets plassering] (TV placement) > [På et stativ] (On a stand), og trykk på OK.

Eller

For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

[Alle innstillinger] (All settings) > [Generelle innstillinger] (General Settings) > [Fjernsynets plassering] (TV placement) > [På et stativ] (On a stand), og trykk på OK.

4. Start på nytt

• Trekk støpselet ut av stikkontakten.

• Koble alle enheter fra TV-en.

• Når du har ventet i minst to minutter, kobler du til støpselet igjen, fortsatt uten noen enheter tilkoblet.

• Slå på TV-en fra standbymodus med av/på-knappen.

• Koble til eksterne enheter på nytt hvis nødvendig.

5. HD-demoklipp*

Spill av HD-demoklipp for å høre om TV-høyttaleren kan spille av lyd uten at noen enheter er koblet til TV-en. HD-demoklippet er et kort filmklipp som er lagret på TV-en. Slik viser du det:

Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

Oppsett > [Vis demoer] (Watch demos) > [HD-demoklipp] (HD demo clip) > Start *

*Merk: På enkelte TV-er er [Vis demoer] (Watch demos) på den andre siden av Oppsett

Eller

For Android-TV-er: Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen, og velg [Demomeny] (Demo me) i delen Apper (Apps)

Merk: Noen TV-er har ikke HD-demoklipp i menyen Vis demoer (Watch Demos). Hvis dette er tilfellet, hopper du over trinn 5 og fortsetter med trinn 6.

Hvis du hører lyd når HD-demoklippet spilles av:

Kontakt produsenten av den eksterne enheten eller kanalleverandøren, hvis det er aktuelt. De anbefaler kanskje at du gjør følgende:

• Endre volumet på tilkoblede enheter hvis det er aktuelt.

• Koble enheten til en annen port på TV-en (for eksempel HDMI, SCART)

• Kontroller kablene fra den tilkoblede enheten til TV-en.

6. Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger

Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg ett av følgende alternativer, avhengig av TV-modellen:

Oppsett > [TV-innstillinger] (TV settings) > Tilbakestill

Oppsett > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory Settings)

Oppsett > [TV-innstillinger] (TV Settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory Settings)

Oppsett > [TV-innstillinger] (TV Settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory Settings) > Tilbakestill

Eller

For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

[Alle innstillinger] (All settings) > [Generelle innstillinger] (General Settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory settings), og trykk på OK.

Merk: Dette alternativet er ofte sist i menyen. Hvis det ikke er synlig, blar du nedover.

7. Installere TVen på nytt

Hvis du vil installere alle funksjonene til TV-en på nytt, trykker du på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velger ett av følgende alternativer, avhengig av TV-modellen:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

Eller

For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

[Alle innstillinger] (All settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

8. Ta kontakt med dedikert kundestøtte for TV-er fra Philips

Hvis trinnene over ikke har ønsket effekt, kontakter du kundestøtten for TV-er

9. Kabler til lydstativenhet

Dette trinnet gjelder bare for TV-er i 8xx6- og 9xx6-serien fra 2011 og TV-er i 7xx7-, 8xx7- og 9xx7-serien fra 2012

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 55PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 55PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 , 55PFT6510/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.