1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  Hva skal jeg gjøre hvis det ikke kommer noe lyd fra Philips-TV-høyttalerne?

  Situasjon

  Det er ingen lyd fra TV-høyttalerne når man viser en kanal på TV-en.

  Sjekkliste

  Kontroller følgende:

  • at programvaren i TV-en er oppdatert til nyeste versjon

  • at volumet på TV-en er ikke dempet, og at det er stilt inn på minst 20

  • at lydutgangen ikke er angitt til et eksternt lydanlegg

  Svar

  Hvis du vil få lyd fra TV-høyttalerne, følger du disse trinnene:

  1. Kontroller andre medier

  Prøv å høre på TV-en mens du spiller innhold fra ulike kilder, for eksempel når du ser på en Blu-ray-plate, en DVD-plate, TV-kanaler, et klipp i YouTube App eller HD-demoklippet.

  2. TV-høyttalerne er aktive

  Kontroller at TV-høyttalerne er valgt i lydmenyen.

  Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

  [Innstilling/Hurtiginnstillinger] (Setup/Quick settings) >Lyd > Avansert > [Fjernsynshøyttalere] (TV speakers) > , og trykk på OK.

  Eller

  For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

  Høyttalere > , og trykk på OK.

  3. TV-plassering

  Kontroller at den riktige plasseringen av TV-en er valgt.

  Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

  Innstilling > [TV-innstillinger] (Television settings) > [Generelle innstillinger] (General Settings) > [Fjernsynets plassering] (TV placement) > [På et stativ] (On a stand), og trykk på OK.

  Eller

  For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

  [Alle innstillinger] (All settings) > [Generelle innstillinger] (General Settings) > [Fjernsynets plassering] (TV placement) > [På et stativ] (On a stand), og trykk på OK.

  4. Start på nytt

  • Trekk støpselet ut av stikkontakten.

  • Koble alle enheter fra TV-en.

  • Når du har ventet i minst to minutter, kobler du til støpselet igjen, fortsatt uten noen enheter tilkoblet.

  • Slå på TV-en fra standbymodus med av/på-knappen.

  • Koble til eksterne enheter på nytt hvis nødvendig.

  5. HD-demoklipp*

  Spill av HD-demoklipp for å høre om TV-høyttaleren kan spille av lyd uten at noen enheter er koblet til TV-en. HD-demoklippet er et kort filmklipp som er lagret på TV-en. Slik viser du det:

  Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

  Oppsett > [Vis demoer] (Watch demos) > [HD-demoklipp] (HD demo clip) > Start *

  *Merk: På enkelte TV-er er [Vis demoer] (Watch demos) på den andre siden av Oppsett

  Eller

  For Android-TV-er: Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen, og velg [Demomeny] (Demo me) i delen Apper (Apps)

  Merk: Noen TV-er har ikke HD-demoklipp i menyen Vis demoer (Watch Demos). Hvis dette er tilfellet, hopper du over trinn 5 og fortsetter med trinn 6.

  Hvis du hører lyd når HD-demoklippet spilles av:

  Kontakt produsenten av den eksterne enheten eller kanalleverandøren, hvis det er aktuelt. De anbefaler kanskje at du gjør følgende:

  • Endre volumet på tilkoblede enheter hvis det er aktuelt.

  • Koble enheten til en annen port på TV-en (for eksempel HDMI, SCART)

  • Kontroller kablene fra den tilkoblede enheten til TV-en.

  6. Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger

  Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg ett av følgende alternativer, avhengig av TV-modellen:

  Oppsett > [TV-innstillinger] (TV settings) > Tilbakestill

  Oppsett > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory Settings)

  Oppsett > [TV-innstillinger] (TV Settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory Settings)

  Oppsett > [TV-innstillinger] (TV Settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory Settings) > Tilbakestill

  Eller

  For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

  [Alle innstillinger] (All settings) > [Generelle innstillinger] (General Settings) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory settings), og trykk på OK.

  Merk: Dette alternativet er ofte sist i menyen. Hvis det ikke er synlig, blar du nedover.

  7. Installere TVen på nytt

  Hvis du vil installere alle funksjonene til TV-en på nytt, trykker du på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velger ett av følgende alternativer, avhengig av TV-modellen:

  Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

  Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

  Eller

  For Android-TV-er: Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

  [Alle innstillinger] (All settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

  8. Ta kontakt med dedikert kundestøtte for TV-er fra Philips

  Hvis trinnene over ikke har ønsket effekt, kontakter du kundestøtten for TV-er

  9. Kabler til lydstativenhet

  Dette trinnet gjelder bare for TV-er i 8xx6- og 9xx6-serien fra 2011 og TV-er i 7xx7-, 8xx7- og 9xx7-serien fra 2012

  Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 55PUS6272/05 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 55PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 55PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 , 55PFT6510/12 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

  Vanlige spørsmål

  Registrer produktet
  Registrer produktet

  Følg med på produktets garantidekning

  Du kan kvalifisere til tilbakebetaling, gaver og spesialtilbud

  Få enkel tilgang til produktstøtte

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.