1
Produkter

8600 series 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

139 cm (55"), 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB og kan utvides, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 55PUS8602/12

Vanlige spørsmål

Hvordan synkroniserer jeg video og lyd på Philips-TV-en?

Situasjon

Video og lyd på TV-høyttalerne er ikke synkronisert. Munnbevegelser for eksempel ser ut til å ha feil timing.

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• at den nyeste programvaren er installert

• at lyden fra viste medium er timet riktig i forhold til videoen Bruk for eksempel et opptak du har sjekket på en annen enhet, som en PC, smarttelefon, bærbar PC eller en annen TV.

Svar

1. Test med YouTube

Kontroller at lyd og bilde er synkronisert på andre kilder på TV-en, for eksempel i YouTube-appen eller med en Blu-ray-plate.

2. Start TV-en på nytt

En omstart tilbakestiller programvarebufferen, noe som kan hjelpe til med å synkronisere lyd og video.

Gjør følgende for å utføre en omstart:

• Slå AV TV-en.

• Koble alt av kabler og tilbehør fra TV-en.

• Vent i minst ett minutt før du kobler alle kablene til igjen.

• Slå PÅ TV-en igjen.

3. For sent eller for tidlig?

Finne ut om lyden ligger foran eller etter videoen

Hvis lyden ligger etter videoen, går du videre til scenario A.

Hvis lyden ligger foran videoen, går du videre til scenario B.

Merk: Vær oppmerksom på at ikke alle TV-ene har den samme funksjonaliteten.

ALTERNATIV A. Lyd ligger etter bilde

4a. Slå PÅ Spill-/PC-modus

Hvis du slår på Spill-/PC-modusen, vil det ta TV-en noen millisekunder ekstra å behandle videoen.

Trykk på Home- eller Settings-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:
Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Bilde > [Spill eller datamaskin (Game or computer]) >

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Bilde > Avansert > [(Spill eller) datamaskin] ((Game or) computer) > [På/Spill/Datamaskin] (On / Game / Computer)

5a. Lydforsinkelse

I tilfelle lyden kommer fra et eksternt lydanlegg (ikke TV-høyttalerne), for eksempel HTS:

• Endre innstillingene for lydforsinkelser på TV-en til Av (Off). Trykk på Home-/Settings-knappen, og velg følgende:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Lyd > [Avanserte innstillinger] (Advanced settings) > [Forsinkelse på lydutgang] (Audio Out delay) > Av

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Lyd > Avansert > [Digital / Forsinkelse på lydutgang] (Digital/Audio Out delay) > Av
• Endre innstillingene for lydforsinkelser på TV-en. Trykk på Home-/Settings-knappen, og velg følgende:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Lyd > Avansert > [Utligning på lydutgang] (Audio Out offset), og velg en verdi.

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Lyd > Avansert > [Digital / Utligning på lydutgang] (Digital/Audio Out offset), og velg en verdi.

6a. Annet lydformat

Endre lydformatet på TV-en til Stereo.

• Trykk på Home-/Settings-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Lyd > Avansert > [Lyd ut-format] (Audio Out Format) > Stereo

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Lyd > Avansert > [Digital / Lyd ut-format] (Digital/Audio Out format) > Stereo

Merk:

Hvis du bruker et lydanlegg

I tilfelle lyden kommer fra et eksternt lydanlegg, for eksempel et hjemmekinoanlegg:

• Endre alternativene for synkronisering (eller forsinkelse) på lydanlegget. Vær oppmerksom på at i enkelte lydanlegg må du angi en negativ verdi.

Hvis du bruker en dekoder

Når du bruker en dekoder til å se på innhold:

• Sjekk innstillingene på dekoderen for å justere synkroniseringen. Ta kontakt med leverandøren, eller sjekk brukerhåndboken til dekoderen

ALTERNATIV B. Lyd ligger foran bilde

4b. Lydforsinkelse

I tilfelle lyden kommer fra et eksternt lydanlegg (ikke TV-høyttalerne), for eksempel HTS:

• Endre innstillingene for lydforsinkelser på TV-en til På (On). Trykk på Home-/Settings-knappen, og velg følgende:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Lyd > [Avanserte innstillinger] (Advanced settings) > [Forsinkelse på lydutgang] (Audio Out delay) >

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Lyd > Avansert > [Digital / Forsinkelse på lydutgang] (Digital/Audio Out delay) >

• Endre innstillingene for lydforsinkelser på TV-en. Trykk på Home-/Settings-knappen, og velg følgende:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Lyd > Avansert > [Utligning på lydutgang] (Audio Out offset), og velg en verdi.

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Lyd > Avansert > [Digital / Utligning på lydutgang] (Digital/Audio Out offset), og velg en verdi.

5b. Slå av spill-/PC-modus

Hvis du slår av Spill-/PC-modusen, vil det ta TV-en noen færre millisekunder å behandle videoen for bildeforbedringer, for eksempel Natural Motion.

• Trykk på Home-/Settings-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:
Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Bilde > [Spill eller datamaskin] (Game or computer) > Av

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Bilde > Avansert > [(Spill eller) datamaskin] ((Game or) computer) > Av

6b. Annet lydformat

Endre lydformatet på TV-en til Stereo.

• Trykk på Home-/Settings-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > Lyd > Avansert > [Lyd ut-format] (Audio Out Format) > Stereo

Eller

[Alle innstillinger] (All settings) > Lyd > Avansert > [Digital / Lyd ut-format] (Digital/Audio Out format) > Stereo

Merk:

Hvis du bruker et lydanlegg

I tilfelle lyden kommer fra et eksternt lydanlegg, for eksempel et hjemmekinoanlegg:

• Endre alternativene for synkronisering (eller forsinkelse) på lydanlegget. Vær oppmerksom på at i enkelte lydanlegg må du angi en negativ verdi.

• Når du stiller inn synkroniseringen manuelt, må du slå av eventuelle alternativer for automatisk synkronisering eller lydforsinkelse. Ellers kan dette føre til nye problemer med synkroniseringen.

Hvis du bruker en dekoder

Når du bruker en dekoder til å se på innhold:

• Sjekk innstillingene på dekoderen for å justere synkroniseringen. Ta kontakt med leverandøren, eller sjekk brukerhåndboken til dekoderen.

7. Generelle feilsøkingstrinn

Dersom du ser på innhold som kan settes på pause, spoles tilbake osv., og lyden og bildet ikke er synkronisert, kan du spole tilbake i noen sekunder, og så trykke på play igjen med en gang.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 55PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 55PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 55PFT6510/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 , 47PFT6309/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.