1
Produkter

8600 series 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

139 cm (55"), 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB og kan utvides, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 55PUS8602/12

Vanlige spørsmål

Hvordan installerer jeg satellittkanaler? – Android 2016-17

Situasjon

TV-sendinger mottas via et DVB-S-signal (satellitt). Satellittkanalene kan installeres rett på TV-en.

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• satellittkabelen er ordentlig koblet til TV-en og vegguttaket

• parabolen er riktig rettet inn og tilkoblet

Svar

Fortsett med trinnene nedenfor for å installere satellittkanaler:

1. Koble til satellittkabelen

Koble satellittkabelen til SAT 1-porten på TV-en.

2. Start satellittinstallasjonen

Trykk på Settings-knappen på fjernkontrollen, og velg følgende:

[Alle innstillinger] (All settings) > Kanaler > [Satellittinstallasjon] (Satellite installation) > [Søk etter satellitter] (Search for satellites) > Søk

Eller

under den første installeringen av TV-en:

Kanaler og hurtiginnstilling: [Installer satellitt] (Install Satellite)

3. Installasjonskonfigurasjon (valgfritt)

Hvis én LNB brukes, fortsetter du med trinn 4. Konfigurasjonen er allerede riktig innstilt for én LNB.

Hvis to eller flere LNB-er brukes, må du velge Konfigurasjon for å endre innstillingene og velge satellittene. Trykk på OK på fjernkontrollen og fortsett med trinn 4.

Hvis du installerer Unicable, gjør du følgende:

• Velg: Konfigurere > [Systeminstallasjon] (Installation system) > [Unicable for én satellitt] (Unicable for 1 satellite) eller [Unicable for to satellitter] (Unicable for 2 satellites)

• Velg brukerbåndnummer og trykk på OK på fjernkontrollen. Deretter trykker du på Neste for å angi båndfrekvensen (bruk tallene på fjernkontrollen for å angi frekvensen).

Du finner brukerbåndet og frekvensen på Unicable-ruteren. Du kan også be om å få brukerbåndnummeret av teknikeren som installerte ruteren.

4. Start søk

Hvis du ikke må endre innstillingene:

• Velg Søk.

5. Søk etter satellitter

• TV-en kobler nå til satellittene. Dette kan ta flere minutter.

• Når satellittene blir funnet, viser TV-en navnene satellittene som ble funnet.

6. Installer kanalene

• Velg Installer, og trykk på OK på fjernkontrollen til TV-en.

• Velg den foretrukne installeringstypen i listen, og trykk på OK på fjernkontrollen:

– én av de forhåndssorterte kanalpakkene for ditt land (vanlig)

– usortert (et fullstendig søk etter alle tilgjengelige kanaler)

– rask installering (alternativet varierer etter kringkaster)

• Velg Neste og trykk på OK-knappen.

7. Vent mens TV-en installerer kanalene

• TV-en søker nå etter kanaler på hver valgte satellitt. Installasjonen tar ca. 10–15 minutter for hver satellitt. (ansvarsfraskrivelse: tiden kan variere på grunn av mange faktorer)

En fremdriftslinje viser installasjonsstatusen.

8. Fullfør installasjonen

Når alle kanalene har blitt installert, vises en melding som sier at installasjonen er fullført.

• Velg Utført, og trykk på OK-knappen på fjernkontrollen.

9. Personvern på Internett

Personvern på Internett er knyttet til interaktive tjenester som leverandører tilbyr sammen med kanalene. HbbTV-mottaket kan være slått eller AV.

10. Ferdig!

En TV-kanal vises.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6432/12 , 43PUS7202/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 65PUS6521/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 43PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 49PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUS7150/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.