1
Produkter

5300 series Svært slank LED-TV

80 cm (32"), LED-TV, DVB-T/T2/C 32PHT5301/12

Vanlige spørsmål

Hvordan installerer jeg satellittkanaler? – Generelt

Sjekkliste
Sørg for at:
• satellittkabelen er ordentlig koblet til TV-en og vegguttaket

Svar

Når du installerer flere satellitter, starter du med trinn 1
Når du installerer kun én satellitt, starter du med trinn 2

1. Velg antall satellitter

Som standard er TV-en stilt inn på én satellitt. Følg disse trinnene for å installere flere satellitter:
• Endre tilkoblingstypen. Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:
Innstilling > [Søk etter satellitt] (Search for satellite) > [Installer kanaler] (Install channels) > Innstillinger > [Tilkoblingstype] (Connection Type)
• Velg ett av følgende alternativer:
• DiSEqC 1.0 (3–4 LNB-er)
• DiSEqC Mini (2 LNB-er)
Sjekk DiSEqC Switchs bruksanvisning eller merking for å se hvilket alternativ du skal velge. Hvis du er i tvil, kan du prøve innstillingen DiSEqC 1.0 (3–4 LNB-er). Vær oppmerksom på at TV-en bare støtter DiSEqC Mini og 1.0.

• Velg Utført > [Start]
TV-en starter et fullstendig kanalsøk. Dette kan ta opptil en time, avhengig av antall satellitter. Når søket er fullført, viser TV-en en melding og viser en oversikt over kanalene som ble funnet. Trykk på OK for å fullføre installasjonen.

Unicable

Utfør disse trinnene hvis leverandøren spesifikt nevner at satellitten bruker Unicable

Med et Unicable-system (EN50494) kan du koble til én eller to satellitter med kun én kabel.
• Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:
Innstilling > [Søk etter satellitt] (Search for satellite) > [Installer kanaler] (Install channels) > Innstillinger > [Tilkoblingstype] (Connection Type)

• Velg og bekreft det tilsvarende alternativet:
[Unicable for én satellitt] (Unicable for 1 satellite)
[Unicable for to satellitter] (Unicable for 2 satellites)

TV-en vil nå vise en liste over brukerbånd (UB-er):
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7

Hvis leverandøren bruker en brukerbåndrekkevidde mellom UB1 og UB8, trekker du fra 1 for å matche UB-nummeret i TV-en.

• Velg et brukerbånd (UB), og trykk på OK-knappen.
• Skriv inn brukerbåndfrekvensen som er angitt av kabelleverandøren (xxxx.xxx MHz). Den skal være innenfor følgende område:
Minimum frekvens: 0950,000
Maksimal frekvens: 2150,000
• Trykk på OK for å starte satellittsøket.

2. Søk etter kanaler

Hvis du vil installere kanalene på nytt, trykker du på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en og velger følgende:
Innstilling > [Søk etter satellitt] (Search for satellite) > [Installer kanaler] (Install Channels)
• Når satellittene har blitt funnet, bekrefter du installasjonen med OK.

Merk: Enkelte TV-er spør deg om hvordan du vil organisere kanalene som ble funnet. Velg ett av alternativene og trykk på OK.

Merknad for forbrukere i Storbritannia:
• TV-er blir nesten alltid solgt med kun en DVB-T-tuner.
• Hvis TV-en ikke har noen DVB-S-tuner, kan det hende at du trenger en dekoder for å kunne se på satellittkanaler, vanligvis sammen med et Sky-abonnement.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT5210/12 , 24PHT4000/12 , 40PFS6909/12 , 65PFS5909/12 , 55PFS6909/12 , 48PFS6909/12 , 32PFT4009/12 , 50PFT4009/12 , 40PFT4009/12 , 32PHT4009/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS8909C/12 , 55PUS7909/12 , 65PUS9109/12 , 65PUS9809/12 , 55PUS9109/12 , 42PFT5209/12 , 55PFT5609/12 , 47PFT5609/12 , 42PFT5609/12 , 50PFT4309/12 , 47PFS7199/12 , 55PFS7509/12 , 55PFT5209/12 , 40PFT4309/12 , 40PFT4109/12 , 48PFS8109/12 , 55PUS8809/12 , 55PFS8209/12 , 55PFS8109/12 , 48PFS8209/12 , 32PFT5509/12 , 65PFS7559/12 , 55PFS7189/12 , 50PFT4319/12 , 48PFS5709/12 , 47PFT5209/12 , 47PFS7109/12 , 42PFS7509/12 , 32PHT4309/12 , 42PFS7109/12 , 32PHT4319/12 , 32PFS5709/12 , 55PFS7199/12 , 48PFS6719/12 , 40PFS5709/12 , 40PFT4319/12 , 55PFS5709/12 , 48PFS6609/12 , 65PFS6659/12 , 47PFT6309/12 , 22PFT4109/12 , 47PFS7189/12 , 55PFS7109/12 , 55PFS6609/12 , 47PFT4109/12 , 47PFS7509/12 , 40PFS6719/12 , 32PHT4109/12 , 40PFS6609/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.