1
Produkter

4000 series Svært slank LED-TV med Full HD

55 cm (22"), Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C 22PFT4031/12

Vanlige spørsmål

Hvordan endrer jeg rekkefølgen på TV-kanalene (Philips-TV-er fra 2015, 2016 og 2017 som ikke er Android)

Situasjon
Favorittkanaler eller de mest brukte kanalene har ikke en praktisk rekkefølge i kanallisten, så du må endre rekkefølgen til kanalene på TV-en.

Sjekkliste

Kontroller følgende:
• at programvaren på TV-en er oppdatert

Svar

Kanalleverandøren tillater ikke å endre rekkefølgen på den forhåndsdefinerte kanallisten. Det anbefales at du bruker «favorittliste»-alternativet på TV-en for å opprette en kanalliste med ønsket kanalrekkefølge.

Opprett en favorittliste:

• Mens du ser på en TV-kanal, trykker du på LIST på fjernkontrollen for å åpne kanallisten.
• Trykk på den gule knappen «Merk som favoritt» for å velge favorittkanalen.
• Trykk på OPTION-knappen på fjernkontrollen.
• Velg: Liste > Foretrukne program for å åpne favorittlisten.
• Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen for å flytte kanaler i listen.
• Velg ønsket kanal, og trykk på OK-knappen på fjernkontrollen. Bruk piltastene på fjernkontrollen for å velge den nye kanalposisjonen, og trykk på OK for å lagre endringen.
• Trykk på den røde knappen på fjernkontrollen for å gå ut av flyttemodusen i kanallisten.

Kanalvalgknappene på fjernkontrollen går nå til kanalene i henhold til favorittlisten.

Merk: Kanalrekkefølgen på EPG-listen (programguide) er satt opp av leverandøren og viser fremdeles standard rekkefølgen på kanalene. Denne standard kanallisten fra kanalleverandøren kan ikke justeres.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 40PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?