1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  Hvordan installerer jeg kanaler på Philips-TV-en? [DVB-C og DVB-T] (kabel, antenne)

  Oppdatert 2021-06-20

  Situasjon

  Kanaler må installeres (på nytt) i følgende tilfeller:

  • Under den første installeringen av TV-en

  • Når en eller flere kanaler mangler

  • Når du bytter til en annen leverandør eller signaltype

  Sjekkliste

  Kontroller følgende:

  • at et analogt signal eller et DVB-C/T-signal mottas av TV-en (ingen dekoder brukes)

  • at alle kablene er ordentlig koblet til

  Svar

  For å installere TV-kanaler direkte på TV-en klikker du her for å se på en videoveiledning, eller du gjør som følger:

  • Trykk på [Settings]-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

  • [Alle innstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallasjon] (Antenna/cable installation) > [Automatisk kanalsøk] (Search for channels) > [Start nå] (Start now) > [Installer alle kanaler på nytt] (Reinstall all channels) > velg landet

  • Velg Antenne eller Kabel, og bekreft med [OK]-knappen på fjernkontrollen.

  • Velg kabelleverandøren, og trykk på [OK] på fjernkontrollen.

  • Velg bare digitale kanaler eller digitale og analoge kanaler, og trykk på [OK] på fjernkontrollen.

  • Det merkede alternativet er [Start]. Trykk på [OK]-knappen for å starte kanalsøket.
  Eller:

  Velg [Innstillinger] (Settings) for å justere kanalsøk manuelt (valgfritt)

  1. Juster søkeinnstillingene manuelt som foretrukket

  Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene nedenfor hvis et tilpasset kanalsøk er nødvendig.

  [Frekvensskanning] (Frequency scan) > Eksempel: Velg [Fullstendig skanning] (Full scan) hvis én eller flere kanaler ikke ble funnet under det vanlige kanalsøket.

  [Størrelse på frekvenstrinn] (Frequency step size)

  [Nettverksfrekvensmodus] (Network frequency mode)

  [Nettverksfrekvens] (Network frequency)

  Ubegrenset/kodet

  Tilbakestill

  2. Start kanalsøket

  Etter at parametrene er angitt, trykker du på [BACK]-knappen på fjernkontrollen.
  Velg [Start] og trykk på [OK] på fjernkontrollen for å starte kanalsøket.

  Søk etter leverandørenes kanalliste

  For å installere en forhåndsdefinert kanalliste velger du den lokale leverandøren fra listen og trykker på OK på fjernkontrollen.

  • Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

  Merk: TV-en spør etter nettverks-ID og frekvens. Disse inndataene varierer i henhold til leverandør og region. Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om de nødvendige inndataene.

  Manuelt kanalsøk

  For å utføre et manuelt søk velger du [Digital: Manuelle søk] (Digital reception test) og trykker på OK.

  Trykk på pil høyre-knappen på fjernkontrollen for å angi frekvensparametrene. Etter at parametrene er angitt, trykker du på pil høyre-knappen på fjernkontrollen. Hvis Søk (Search) er uthevet, trykker du på OK for å starte kanalsøket.

  • Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

  Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om disse tilpassede alternativene.

  Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 24PFT4022/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT4132/12 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

  Vanlige spørsmål

  Registrer produktet
  Registrer produktet

  Følg med på produktets garantidekning

  Du kan kvalifisere til tilbakebetaling, gaver og spesialtilbud

  Få enkel tilgang til produktstøtte

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.