1
Produkter

4100 series Svært slank LED-TV

98 cm (39"), LED-TV, DVB-T/T2/C 39PHT4112/12

Vanlige spørsmål

Hvordan installerer jeg kanaler på Philips-TV-en? [DVB-C og DVB-T] (kabel, antenne)

Situasjon

Kanaler må installeres (på nytt) i følgende tilfeller:

• Under den første installeringen av TV-en

• Når en eller flere kanaler mangler

• Når du bytter til en annen leverandør eller signaltype

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• at et analogt signal eller et DVB-C/T-signal mottas av TV-en (ingen dekoder brukes)

• at alle kablene er ordentlig koblet til

Svar

For å installere TV-kanaler direkte på TV-en klikker du her for å se på en videoveiledning, eller du gjør som følger:

• Trykk på [Settings]-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

• [Alle innstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallasjon] (Antenna/cable installation) > [Automatisk kanalsøk] (Search for channels) > [Start nå] (Start now) > [Installer alle kanaler på nytt] (Reinstall all channels) > velg landet

• Velg Antenne eller Kabel, og bekreft med [OK]-knappen på fjernkontrollen.

• Velg kabelleverandøren, og trykk på [OK] på fjernkontrollen.

• Velg bare digitale kanaler eller digitale og analoge kanaler, og trykk på [OK] på fjernkontrollen.

• Det merkede alternativet er [Start]. Trykk på [OK]-knappen for å starte kanalsøket.
Eller:

Velg [Innstillinger] (Settings) for å justere kanalsøk manuelt (valgfritt)

  1. Juster søkeinnstillingene manuelt som foretrukket

Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene nedenfor hvis et tilpasset kanalsøk er nødvendig.

[Frekvensskanning] (Frequency scan) > Eksempel: Velg [Fullstendig skanning] (Full scan) hvis én eller flere kanaler ikke ble funnet under det vanlige kanalsøket.

[Størrelse på frekvenstrinn] (Frequency step size)

[Nettverksfrekvensmodus] (Network frequency mode)

[Nettverksfrekvens] (Network frequency)

Ubegrenset/kodet

Tilbakestill

2. Start kanalsøket

Etter at parametrene er angitt, trykker du på [BACK]-knappen på fjernkontrollen.
Velg [Start] og trykk på [OK] på fjernkontrollen for å starte kanalsøket.

Søk etter leverandørenes kanalliste

For å installere en forhåndsdefinert kanalliste velger du den lokale leverandøren fra listen og trykker på OK på fjernkontrollen.

• Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

Merk: TV-en spør etter nettverks-ID og frekvens. Disse inndataene varierer i henhold til leverandør og region. Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om de nødvendige inndataene.

Manuelt kanalsøk

For å utføre et manuelt søk velger du [Digital: Manuelle søk] (Digital reception test) og trykker på OK.

Trykk på pil høyre-knappen på fjernkontrollen for å angi frekvensparametrene. Etter at parametrene er angitt, trykker du på pil høyre-knappen på fjernkontrollen. Hvis Søk (Search) er uthevet, trykker du på OK for å starte kanalsøket.

• Følg trinnene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.

Merk: Ta kontakt med signalleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om disse tilpassede alternativene.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 24PFT4022/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT4132/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?