1
Philips feilsøkingsverktøy

Feilsøk ditt Philips-produkt

Philips feilsøkingsverktøy hjelper deg med å feilsøke ditt Philips-produkt og bestille en reparasjon

Philips online feilsøkingsverktøy

Finn feilsøkingstips og bestill reparasjon til personlig

pleie-produkter, kjøkkenutstyr, Avent-produkter og andre Philips-enheter.

Philips TV Feilsøkingsverktøy

Har du et problem med Philips TV? Bruk TV-feilsøkingsveiledningen for å finne en rask løsning.

Støttede  Philips merker

Løs problemer med Saeco
Finn løsninger på problemer med Gaggia
Feilsøk for Sonicare-problemer
Løs problemer med Avent-produkter
Løs problemer med Senseo

Philips Produktgaranti


Alle Philips-produkter er designet og produsert til de høyeste standardene. Men noen ganger virker et produkt ikke som det burde eller kan bli ødelagt. Hvis feilsøking ikke gir en løsning, er det mulig å bestille en reparasjon under garantien. Garantiperioden for de fleste Philips-produkter er 24 måneder og begynner på kjøpsdatoen som angitt på kjøpsbeviset. Les følgende garantidokumenter for mer informasjon.