1
Produkter

4100 series Svært slank LED-TV

98 cm (39"), LED-TV, DVB-T/T2/C 39PHT4112/12

Vanlige spørsmål

Hva skal jeg gjøre hvis en HDMI-enhet ikke fungerer når den er tilkoblet Philips-TV-en? (ikke UHD)

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• at programvaren til TV-en og kildeenheten er oppdatert

• at bilde og lyd spilles av riktig via en annen kilde (f.eks. demoklipp, Smart TV)

• at riktig HDMI-port er valgt i Kilde (Source)-menyen

Situasjon

Det følgende kan skje:

● Bildet er ikke synlig eller unormalt.

● Lyden er ikke hørbar eller unormal eller faller ut innimellom.

● Ingen signalmelding fra kilden.

● Ikke noe lyd/videoinnhold.

● EasyLink CEC fungerer ikke eller bare innimellom.
● HDCP-relatert feilmelding vises.

Svar

Hvis du vil (gjen)opprette HDMI-tilkoblingen mellom den eksterne enheten og TV-en, må du gjøre følgende:

1. Endre TV-innstillingene

Kontroller at innstillingene er riktig angitt, avhengig av oppsettet til de ulike enhetene som er koblet til TV-en. Kontroller at lyd og/eller bilde spilles av riktig etter at innstillingen er endret.

*TV-menyenes elementnavn kan ha små forskjeller

2. Bytt kilder

Hvis TV-en ikke gjenkjenner HDMI-enheten, kan du forsøke å endre kilde til en annen enhet og så tilbake igjen.

3. Gjenopprett et «digitalt håndtrykk»

● Slå AV TV-en.
● Koble alt av kabler, tilbehør og enheter fra TV-en. Dette gjelder også CAM-modulen hvis dette er tilkoblet.
● Vent i minst ett minutt (etter at LED-en slås av), før du setter i strømledningen igjen.
● Slå PÅ TV-en igjen uten å koble til alt av frakoblede kabler, tilbehør og enheter igjen.
● Trekk ut strømledningen til den eksterne enheten. Sett i strømledningen igjen etter ett minutt, og start opp enheten.
● Vent i 3–5 minutter for å la oppstarten fullføres.

● Koble HDMI-kabelen først til TV-en og deretter til enheten.

● Trykk på Source-knappen på fjernkontrollen, og velg HDMI-porten som kabelen er koblet til.

5. Bruk en annen HDMI-kabel

Koble den eksterne HDMI-enheten via en annen kabel for å sjekke at det ikke er kabelen som er problemet.

6. Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger

Bare bilde- og lydinnstillingene tilbakestilles til standard fabrikkinnstillinger. Kanallister, HDD-opptak og andre valgte innstillinger forblir uendret.

● Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:

Innstilling > [Generelle innstillinger] (General Setting) > [Fabrikkinnstillinger] (Factory Reset) > Ja

7. Installer TVen på nytt

Hvis du vil slette alle TV-innstillingene/HDD-opptakene og starte den første installasjonen, må du gjøre følgende:

● Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:
Innstilling > [Generelle innstillinger] (General Setting) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV) > Ja

Etter at TV-en ble installert på nytt, ble innstillingene som ble valgt under trinn 1 over, tilbakestilt til standard. Gjenta instruksjonene i trinn 1 hvis den eksterne enheten via HDMI ikke fungerer.

Merk: Hvis en HDMI-til-DVI-adapter eller HDMI-til-DVI-kabel brukes, må du kontrollere at en ekstra lydkabel er koblet til AUDIO IN (kun minijack) hvis tilgjengelig.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 39PHT4112/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 43PFS4132/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 32PFS6402/12 , 40PFT5501/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 55PUS6401/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 , 55PFT6510/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.