1
Produkter

Robotstøvsuger

GRATIS smart app, 3-trinns rengjøringssystem, 120 minutters driftstid, Usynlig vegg FC8832/01

Feilsøking

Slik kobler du til Philips SmartPro-robotstøvsugeren

I denne artikkelen forklares det hvordan du installerer smarttelefonappen for iPhone eller Android og kobler den til en Philips SmartPro Active Connected-robotstøvsuger.

Pakke ut og gjøre klar roboten

 1. Ta Philips SmartPro-roboten ut av esken.
 2. Plasser de to blå sidebørstene på stengene under roboten.
 3. Sett dokkingstasjonen på plass på gulvet.
 4. Koble adapteren til dokkingstasjonen.
 5. Koble adapteren til strømnettet.
 6. Plasser roboten på dokkingstasjonen.
 7. Trykk på av/på-knappen på siden av roboten, og sett den i («I»)-posisjonen.
 8. Lampen på av/på-knappen på roboten begynner å blinke, og du kan høre et oppstartspip.
 9. Siden dette er den første gangen du lader roboten, starter roboten i konfigurasjonsmodus. Displayet på roboten viser et oransje Wi-Fi-ikon, som betyr at den er klar til å koble til appen på smarttelefonen. Hvis Wi-Fi-ikonet ikke er oransje eller aktivt: Trykk lenge på Wi-Fi-knappen på roboten til Wi-Fi-ikonet på displayet begynner å blinke oransje.

Koble SmartPro-roboten til appen via Wi-Fi

Du kan bruke SmartPro Active Connected med Apple- eller Android-smarttelefoner og -nettbrett.

Instruksjoner for Apple-enheter (iPhone, iPod touch og iPad)

Steg 1
Bruk en kompatibel enhet:
Philips SmartPro-appen er kompatibel med Apple-enheter som kjører iOS 8 eller nyere.

Apple-enheter som kan kjøre iOS 8 eller nyere:
– iPhone 4s og nyere modeller
– iPod touch (5. generasjon) og nyere modeller
– iPad 2 og nyere modeller

For å finne ut hvilken iOS-versjon som er installert på din iPhone/iPod/iPad:

 1. På startskjermen trykker du på Innstillinger > Generelt > Om.
 2. iOS-versjonen på enheten skal nå vises på dette skjermbildet.

Steg 2
Kontroller at Wi-Fi-ruteren er slått på, og at den er kompatibel:
– SmartPro-roboten er kompatibel med 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-nettverk.
– SmartPro-roboten er IKKE kompatibel med 802.11a (5 GHz) Wi-Fi-nettverk.
– Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til Wi-Fi-nettverket.
– Ha navnet på Wi-Fi-nettverket (SSID-en) og passordet til Wi-Fi-nettverket klart. Du må angi denne informasjonen under konfigureringen.
– Kontroller at SmartPro-roboten er innenfor rekkevidde av ruteren, slik at den mottar et sterkt Wi-Fi-signal fra ruteren.

Steg 3
Søk etter «Philips SmartPro» i App Store.

Steg 4
Start SmartPro-appen på iPhone.
Trykk på Koble til roboten (Connect your Robot) for å legge til SmartPro-robotstøvsugeren.

Trinn 5
Følg instruksjonene på skjermen. Trykk på Kom i gang (Get started) for å fortsette.

Trinn 6
Slå på Philips-robotstøvsugeren.
Trykk på av/på-knappen på siden av roboten for å slå på støvsugeren.

Trinn 7
Sett roboten i Wi-Fi-tilkoblingsmodus.
Trykk lenge på Wi-Fi-knappen på roboten til Wi-Fi-ikonet på displayet begynner å blinke oransje.

Trinn 8
Koble til Wi-Fi-nettverket «Philips Setup»:

 1. Gå til iPhone-innstillingene.
 2. Trykk på Wi-Fi.
 3. Trykk på nettverket: «PHILIPS Setup».
 4. Når du er ferdig, går du tilbake til SmartPro-appen og venter på en bekreftelse på tilkoblingen.

Trinn 9
Angi nettverksnavnet og passordet til Wi-Fi-nettverket ditt.
Du kan også gi roboten et navn.
Trykk på Lagre og Neste.

Trinn 10
SmartPro-roboten kobler seg nå til Wi-Fi-nettverket.

Trinn 11
Følg veiledningen på skjermen for å få instruksjoner til appen og begynne å bruke Philips SmartPro-robotstøvsugeren.

Instruksjoner for Android-enheter

Steg 1
Bruk en kompatibel enhet
Philips SmartPro-appen er kompatibel med Android-enheter som kjører Android 4.2 eller nyere.

For å finne ut hvilken Android-versjon som er installert på enheten din:

 1. På startskjermen trykker du på Innstillinger > Om telefonen
 2. Android-versjonen på enheten skal nå vises på dette skjermbildet.

Steg 2
Kontroller at Wi-Fi-ruteren er slått på, og at den er kompatibel:
– SmartPro-roboten er kompatibel med 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-nettverk. SmartPro roboten er IKKE kompatibel med 802.11a (5 GHz) Wi-Fi-nettverk.
– Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til Wi-Fi-nettverket.
– Ha navnet på Wi-Fi-nettverket (SSID-en) og passordet til Wi-Fi-nettverket klart. Du må angi denne informasjonen under konfigureringen.
– Kontroller at SmartPro-roboten er innenfor rekkevidde av ruteren, slik at den mottar et sterkt Wi-Fi-signal fra ruteren.

Steg 3
Søk etter «Philips SmartPro» i appbutikken på Android.

Steg 4
Start SmartPro-appen på Android-enheten.
Trykk på Koble til roboten (Connect your Robot) for å legge til SmartPro-robotstøvsugeren.

Trinn 5
Følg instruksjonene på skjermen. Trykk på Kom i gang (Get started) for å fortsette.

Trinn 6 Slå på Philips-robotstøvsugeren.
Trykk på av/på-knappen på siden av roboten for å slå på støvsugeren.

Trinn 7
Sett roboten i Wi-Fi-tilkoblingsmodus.
Trykk lenge på Wi-Fi-knappen på roboten til Wi-Fi-ikonet på displayet begynner å blinke oransje.

Trinn 8
Koble til Wi-Fi-nettverket «Philips Setup»:

 1. Gå til innstillingene på Android-enheten.
 2. Trykk på Wi-Fi.
 3. Trykk på nettverket: «PHILIPS Setup».
 4. Når du er ferdig, går du tilbake til SmartPro-appen og venter på en bekreftelse på tilkoblingen.

Trinn 9
Angi nettverksnavnet og passordet til Wi-Fi-nettverket ditt.
Du kan også gi roboten et navn.
Trykk på Lagre og Neste.

Trinn 10
SmartPro-roboten kobler seg nå til Wi-Fi-nettverket.

Trinn 11
Følg veiledningen på skjermen for å få instruksjoner til appen og begynne å bruke Philips SmartPro-robotstøvsugeren.

Hvis forklaringene ovenfor ikke løser problemet, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC8832/01 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.