1
Produkter

PulseRelief Trådløs elektroterapi

App-styrt, 15 TENS- og fem EMS-programmer, 60 intensitetsnivåer, Kompatibel med iOS og Android PR3840/00

Frequently Asked Questions

Er Philips PulseRelief egnet for meg / pasienten min?

Philips PulseRelief er beregnet på å brukes av voksne personer som opplever milde til moderate kroniske smerter eller akutte postoperative smerter. Enheten er beregnet på å gi smertelindring gjennom transkutan elektrisk nervestimulering (TENS). Den kan også brukes for elektrisk muskelstimulering (EMS). Enheten er egnet for hjemmebruk. Rådfør deg med legen din hvis du er i tvil.

Du må ikke bruke Philips PulseRelief hvis:

  • Du har en pacemaker, implantert defibrillator eller andre implanterte metalliske eller elektroniske enheter (f.eks. medikamentleveringssystem), siden bruk av enheten i slike tilfeller kan medføre elektrisk støt, forbrenning, elektriske forstyrrelser eller til og med død.
  • Du har en hjertesykdom.
  • Du har epilepsi.
  • Du er gravid i første trimester, siden virkningene av TENS på utviklingen av embryo/foster ennå er ukjent. Unngå bruk over livmor og korsrygg ved graviditet for å redusere risikoen for å sette i gang fødselen. Hvis du er gravid, må du alltid snakke med legen din eller en jordmor før bruk.
  • Du har en kognitiv svekkelse.
  • Du har venøs eller arteriell trombose eller tromboflebitt. Hvis du bruker enheten for EMS, er det fare for å utløse blodpropp.
  • Du har diagnostiserte smerter, med mindre legen din anbefaler bruk av denne enheten.

The information on this page applies to the following models: PR3840/00 .

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.