• En velkomstgave 100 kroner i rabatt

 • Fri frakt fra 200 kroner

 • 1 års ekstra garanti

1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Philips produktgaranti

  Vennligst velg blant kategoriene under for å sjekke garantivilkårene for produktet ditt. 

  Garantivilkår for Personlig pleie, Foreldre og barn, og Husholdningsprodukter og Helse

  Personlig pleie

  Garantivilkår for Personlig pleie, Foreldre og barn, og Husholdningsprodukter og Helse

  Alle Philips produkter er designet og produsert etter høye standarder og det gir deg bruker- og installasjonsvennlige produkter av høy kvalitet. Hvis du skulle få problemer når du installerer eller bruker produktet, ber vi deg først lese brukerveiledningen eller informasjonen i supportdelen på denne websiden nøye.

   

  Hvis produktet viser seg å være defekt, vil Philips sørge for å reparere eller erstatte produktet iht. garantivilkårene i landet du kjøpte produktet.

   

  Reparasjon under og etter garantiperioden er tilgjengelig i alle land hvor produktet distribueres av Philips. I land hvor produktet ikke distribueres av Philips, leveres service fra den lokale Philips-organisasjonen. I disse tilfellene kan det oppstå forsinkelser hvis reservedeler ikke er tilgjengelig umiddelbart. Kontakt din forhandler eller en autorisert servicerepresentant fra Philips for service. For mer informasjon ta kontakt med kundeservice i ditt land.

   

  Denne internasjonale Philips-garantien påvirker ikke dine forbrukerrettigheter ihht. gjeldende lokale lover, og heller ikke dine rettigheter overfor selgeren angående kjøpstransaksjonen.

  Garantiperiode

   

  Garantien for produktkategorier nevnt ovenfor gjelder i 2 år fra kjøpsdato, med mindre annet er spesifiert i bruksanvisningen.

  Hvem gjelder garantien for?

  Philips garanterer produkter:

  • som er kjøpt av en autorisert Philips-forhandler.

  • til den som kan vise frem den originale fakturaen eller kvitteringen, som viser kjøpsdato, navn på forhandler og produktets modellnummer.

  Garantien trer i kraft samme dag som du kjøper produktet fra en autorisert forhandler og utløper etter garantiperioden som er angitt i tabellen nedenfor. Hvis det oppstår en defekt grunnet mangel i materialer og/eller utførelse i garantiperioden, vil Philips sørge for å reparere eller erstatte produktet på egen bekostning. Hvis produktet skiftes ut, vil garantiens startdato være kjøpsdatoen for det opprinnelige produktet. Philips-garantien gjelder, forutsatt at produktet er riktig håndtert mht. den tilsiktede bruken, i overensstemmelse med brukerveiledningen.

  Hva er unntatt?

  Garantien dekker ikke følgeskader, inkludert men ikke begrenset til tap av data eller fortjeneste. 

   

  Philips-garantien gjelder ikke hvis:

  • Kjøpsdokumentene er endret på noen måte eller gjort uleselige, eller modell- og/eller serienummeret (hvis tilgjengelig) på produktet er endret, fjernet eller gjort uleselig.

  • Produktet er defekt grunnet slitasje av deler, som kan betraktes som forbruksdeler eller skade på deler laget av glass.

  • Det er utført reparasjoner eller produktmodifikasjoner og -endringer av uautoriserte bedrifter eller personer.

  • Produktet brukes til kommersielle formål.

  • Defekten skyldes mishandling eller misbruk av produktet eller miljøforhold som ikke er i overensstemmelse med den anbefalte bruken av produktet.

  • Defekten skyldes tilkoblet tilleggsutstyr eller tilbehør annet enn de som anbefales av Philips.

  • Skade skyldes uhell inkludert men ikke begrenset til lynnedslag, unormal spenning, vann eller brann, naturkatastrofer eller transportuhell. Skade forårsaket av dyr.

  • Produktet ikke fungerer som det skal fordi det ikke opprinnelig ble designet, produsert, godkjent og/eller autorisert for landet produktet brukes i, som kan skje hvis produktet ble kjøpt i et annet land.

  Defekt produkt?

  For å unngå unødvendig besvær, ber vi deg lese brukerveiledningen nøye eller gå til supportdelen på denne websiden for ytterligere support, før du kontakter Philips eller forhandleren. For å rapportere et problem med produktet og få utført service, ber vi deg ta kontakt med Philips kundetjeneste eller forhandleren. Du finner kontaktdetaljene til Philips på denne websiden.

   

  For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt som mulig når du kontakter Philips eller forhandlere, ber vi deg ha følgende tilgjengelig:

  • den originale fakturaen eller kvitteringen, som viser kjøpsdato, navn på forhandler og produktets modellnummer

  • produktets serienummer, hvis tilgjengelig (ikke alle Philips-produkter har serienummer)

  • Modellnummeret og serienummeret finner du i batterirommet eller på bak- eller undersiden av produktet.

  Fungerer ikke produktet som det skal? Finn løsningen her. Skriv inn modellnummeret.

  Hvor finner jeg modellnummeret?
  Finn produktnummeret mitt
  Hvor finner jeg produktnummeret?
  Fortell oss litt om produktet, så viser vi deg hvor du finner produktnummeret.
  Hvis du har produktet tilgjengelig, kan du velge produktgruppe og kategori nedenfor.
  Plassering av produktnummer på våre enheter

  Supportside

  Finn vanlige spørsmål og svar

  Garanti for følgende kategorier av Philips-produkter: TV, skjerm, telefon, projektor, lyd, video, faks, dikteringsprodukter og tilbehør til bilen og lyskilder

  Garanti for store rettighetshavere

  Garanti for følgende kategorier av Philips-produkter: TV, skjerm, telefon, projektor, lyd, video, faks, dikteringsprodukter og tilbehør til bilen og lyskilder  

  Produktene fra Philips er utformet og produsert i henhold til de høyeste standardene og har ytelse av høy kvalitet, er brukervennlige og enkle å installere. Hvis du møter på problemer når du bruker produktet, anbefaler vi at du først ser i brukerhåndboken eller går til støttedelen på dette webområdet og leser informasjonen der. Der kan du (avhengig av produkttype) finne brukerhåndbøker som kan lastes ned, vanlige spørsmål, instruksjonsvideoer eller støtteforum.

   

  Hvis produktet mot all formodning skulle vise seg å være defekt, sørger Philips for at produktet sendes til service. Dette er kostnadsfritt hvis du informerer oss om feilen under garantiperioden, og produktet har blitt brukt i overenstemmelse med brukerhåndboken (f.eks. i riktige omgivelser). For enkelte produktkategorier er det et av Philips' partnerselskaper som står som garantist for produktet. Det finner du ut ved å sjekke dokumentasjonen som fulgte med produktet.

   

  Hvis du sender produktet til service i Norge, men har kjøpt produktet i utlandet, kommer Philips til å forsøke å reparere produktet i henhold til garantibetingelsene i landet der du kjøpte produktet.

   

  Dette dokumentet gjelder kun for forbrukerprodukter. Profesjonelle produkter er underlagt garantibetingelsene i gjeldende salgs- eller kjøpsavtale.

  Garantibetingelser

  Garantiperioden starter den datoen du kjøper produktet, som oppgitt på kjøpsbeviset, og utløper etter perioden angitt i delen Garantiperiode nedenfor. Hvis produktet må sendes til service, men du har mistet kjøpsbeviset, eller forhandleren er ukjent for Philips (f.eks. en selger på en nettauksjon), anses garantiperioden å ha startet tre måneder etter produksjonsdatoen som er angitt på produktet eller funnet ved bruk av serienummeret. Hvis et produkt trenger service, men du finner verken produksjonsdato eller serienummer på produktet, må du ha et gyldig kjøpsbevis.

   

  Hvis det ikke er mulig å reparere produktet, eller reparasjon viser seg å være uøkonomisk, kan Philips erstatte produktet med et nytt eller oppgradert produkt med liknende funksjon. Etter reparasjon, oppgradering av fastvare eller utbytting fortsetter garantiperioden å gjelde fra den originale kjøpsdatoen.

  Dette omfattes ikke av garantien

  Garantien dekker ikke følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av data eller tap av inntekt) eller kompensasjon for aktiviteter du selv har utført, som vanlig vedlikehold, installasjon av fastvareoppdateringer eller lagring eller gjenoppretting av data.

   

  Garantien dekker ikke eller er ikke gyldig:

  • hvis kjøpsbeviset er endret eller uleselig.

  • hvis modellnummeret, serienummeret eller produksjonsdatokoden på produktet er endret, fjernet eller uleselig.

  • hvis produktet har blitt reparert eller endret av uautoriserte serviceorganisasjoner eller personer.

  • hvis feilen skyldes bruk utenfor tiltenkt formål, f.eks. uavbrutt bruk i kommersiell sammenheng.

  • hvis feilen skyldes dårlig behandling av produktet eller miljøforhold som ikke er i overensstemmelse med produktets brukerhåndbok.

  • hvis feilen skyldes tilkoblet utstyr, ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er anbefalt i brukerhåndboken.

  • hvis enheten har blitt skadet av for eksempel dyr, lyn, unormal spenning, brann, naturkatastrofer, transport eller vann (med mindre det står uttrykkelig i brukerhåndboken at produktet kan skylles).

  • defekter etter normal slitasje eller forbruksdeler (f.eks. støvsugerposer eller filterkassetter).

  • hvis produktet ikke fungerer som det skal, fordi det ikke ble utviklet, produsert eller godkjent for bruk i landet der du bruker produktet. Dette kan skje hvis du har importert produktet.

  • hvis produktet ikke fungerer som det skal på grunn av problemer med tilgang eller tilkobling til tjenester fra andre tjenestetilbydere, som nettverksbrudd (f.eks. kabel-TV, parabol eller Internett), feil på abonnentens eller motsvarende linje, feil på lokalt nettverk (kabler, filserver, brukerens linje) og feil på overføringsnettverket (interferens, kryptering, brudd eller dårlig nettverkskvalitet).

  • programmer fra tredjeparter som brukes på eller med produktene.

  Trenger du service?

  Hvis du vil unngå unødvendig besvær, anbefaler vi at du leser brukerhåndboken nøye og/eller ser på støttedelen på dette webområdet før du kontakter forhandleren eller Philips. Hvis produktet behøver service i løpet av garantiperioden, kontakter du forbrukerstøtten via en av kontaktmetodene oppgitt på dette webområdet. Når garantien har utløpt, kan du i enkelte land kontakte nærmeste autoriserte servicesenter direkte. Adressene til eventuelle servicesentre finner du på dette webområdet.

   

  Ha det følgende tilgjengelig når du kontakter Philips eller servicepartneren, slik at prosessen blir mest mulig effektiv:

   

  • produkttype- eller modellnummer (noen ganger kalt modell-ID)

  • kjøpsbeviset (f.eks. original faktura eller kvittering) som viser kjøpsdato, navnet til forhandleren og produktets modellnummer

  • produktets serienummer eller produksjonsdatokode som finnes på produktet

   

  Modellnummeret, serienummeret eller produksjonsdatokoden (hvis tilgjengelig) finner du i batterirommet eller på baksiden eller undersiden av produktet.

  Garantiperiode

  Garantiperioden i Norge for alle produktkategoriene nevnt i dette dokumentets overskrift, er 60 måneder, med følgende unntak:

  Unntak

  Garantiperiode 

  Husholdnings produkter

  24 måneder

  LCD-skjermer fra B-, BDM-, M-, S-, X-, P-, og V-serien (For V-serien, gjelder det produktene kjøpt etter den 1. desember 2019 og utover)

  36 måneder

  MP3-spillere, digitale TV-mottakere, trådløse telefoner, web-kamera, PC-lyd, VOIP-telefoner, faksmaskiner, projektorer og dikteringsenheter

  24 måneder 

  Billamper (er slitasjeprodukter, så den juridiske garantiperioden gjelder ikke.)

  Vi tilbyr likevel følgende garantiperioder:

  • LED upgrades

  Garantien gjelder for to år eller 60 000 km, eller det som er kortest.

  • Xenon-lampe 

  Garantien gjelder for to år eller 60 000 km, eller det som er kortest.

  • Standard halogen-, Hiper- og signallyspærer

  Garantien gjelder for ett år eller 30 000 km, eller det som er kortest.

  • Halogen med høy ytelse (X-treme Vision, X-treme Vision Plus, Racing Vision, White Vision, Color Vision, Vision Plus)

  Garantien gjelder for tre måneder eller 10 000 km, eller det som er kortest.

  • Automotive Lighting-produktene 

  I tillegg til standardgarantien som gjelder for de fleste bilproduktene våre, tilbyr vi deg også en utvidelse av garantien på de utvalgte produktene våre. Registrer kjøpet ditt for å benytte disse utvidede garantiene: Philips.com/auto-warranty

  LCD-skjermer fra C-, E-, V-, T-, og G-serien (For V-serien, gjelder det produktene kjøpt før den 1. desember 2019)

  24 måneder

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  I understand

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.