1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  Den røde UTROPSTEGN-lampen lyser eller blinker på min Philips 3000.

  Oppdatert 2021-07-04

  Hvis det røde utropstegnet lyser eller blinker på Philips 3000-espressomaskinen, kan det være en enkel årsak og en tilsvarende enkel løsning på dette.

  På hvilken måte lyser/blinker varsellampen, og kontroller om andre lamper lyser.

  Alle mulige beskrivelser og løsninger er angitt nedenfor.
  For å få en komplett oversikt over hva alle lyssignalene betyr kan du se i brukerhåndboken for maskinen din.

  VARSEL-lampe for Philips 3000

  VARSEL-lampen og TOMT FOR VANN-lampen **blinker** og ESPRESSO-knappen begynner å lyse **kontinuerlig**.

  Årsak:
  Det er luft i systemet.

  Løsning:
  Du må klargjøre systemet.

  1. Sett inn tappetuten for varmtvann, og trykk på ESPRESSO-knappen. Lampen på ESPRESSO-knappen slukkes.
  2. Varsellampene som viser at det er tomt for vann eller andre generelle varsler, vil blinke under klargjøringen av systemet, og lysene vil slukkes når klargjøringen av systemet er fullført.

  Bare VARSEL-lampen lyser **kontinuerlig**.

  Årsak:
  Dryppebrettet eller grutsamleren er ikke satt inn riktig, eller servicedøren er ikke helt lukket.

  Løsning:
  Sett inn dryppebrettet og grutsamleren i maskinen, og lukk servicedøren.

  Bare VARSEL-lampen blinker **sakte**.

  Flere årsaker:
  Trakteenheten er ikke plassert riktig, eller tappetuten for varmt vann er ikke satt inn.

  Løsning:
  Sett trakteenheten inn igjen, og pass på at den klikker på plass. Sett inn tappetuten for varmt vann.

  VARSEL-, TOMT FOR VANN-, TØM GRUTSAMLEREN- og TOM FOR KAFFE- lampene blinker **samtidig.**

  Årsak:
  Maskinen er i ustand.

  Løsning:
  Slå av maskinen og slå den på igjen etter 30 sekunder. Gjenta denne prosedyren 2 eller 3 ganger.

  Feilsøking

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.