1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Produkter

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  Jeg kan ikke avslutte avkalkingsprosedyren på Saeco Exprelia-maskinen.

  Hvis du ikke får fullført avkalkingsprosessen på Saeco Exprelia-espressomaskinen, kan du lese videre her for å få instruksjoner om hvordan du avslutter prosessen.

  Instruksjoner for å fullføre avkalkingsprosedyren

  Du vil ikke kunne komme deg ut av avkalkingsprosedyren selv om du avbryter avkalkingsprosessen ved å kobler fra / slår av maskinen. Når du har startet avkalkingsprosedyren, må du fullføre hele. Den fullstendige avkalkingsprosedyren tar ca. 35 minutter og består av to sykluser: Én avkalkingssyklus og én skyllesyklus.

  1. Tøm, rengjør og tørk det innvendige dryppebrettet og sett det tilbake på plass.

  2. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået.

  3. Fyll halvparten av melkekolben med rent vann.

  4. Sett en beholder under damp-/varmtvannstuten og tappetuten for kaffe/melk.

  5. Koble maskinen til strømnettet og slå den på ved å sette strømbryteren på baksiden av maskinen i I-stillingen. Maskinen slås på og går direkte i standby-modus. ON/OFF-knappen begynner å blinke.

  6. Trykk på den blinkende ON/OFF-knappen.

  7. Maskinen slås av.

  8. Hvis displayet viser meldingen FILL TANK WITH DESCALING SOLUTION (Fyll beholderen med avkalkingsmiddel), ble maskinen avbrutt i løpet av avkalkingssyklusen.

  9. Trykk på OK-knappen til meldingen STEP 1/2 DESCALING (Trinn 1/2 avkalking) vises. Maskinen begynner å dispensere.

  10. Vent til meldingen SKYLL BEHOLDEREN OG FYLL DEN MED VANN vises.

  11. Følg instruksjonene på skjermen. De leder deg gjennom skyllesyklusen.

  12. Hvis displayet viser meldingen SKYLL BEHOLDEREN OG FYLL DEN MED VANN, ble maskinen avbrutt i løpet av avkalkingssyklusen.

  13. Trykk på OK-knappen til meldingen RINSE TANK & STEP 2/2 RINSING (Skyll beholderen og trinn 2/2 skylling) vises. Maskinen begynner å dispensere.

  14. Vent til meldingen Exprelia vises. Dette betyr at maskinen har fullført avkalkingsprosedyren og er klar til bruk.

  Feilsøking