1
0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

  Få støtten du trenger
  Ser du etter en bestemt løsning for produktet ditt?

  CALC CLEAN-knappen fortsetter å blinke etter avkalking av min Saeco Intuita

  Oppdatert 2021-07-04

  Hvis CALC CLEAN-knappen på Saeco Intuita-espressomaskinen din fortsetter å blinke etter at du har fullført avkalkingsprosessen, kan det være en enkel årsak til dette.

  CALC CLEAN-knappen blinker sakte, TOMT FOR VANN-lampen lyser, og HOT WATER-knappen blinker.

  Du fylte ikke vannbeholderen opp til MAX-merket med rent vann før du startet skyllesyklusene.

  I dette tilfellet må du gjøre følgende:

  1. Fyll vannbeholderen opp til MAX-nivået med friskt vann, og sett den tilbake i maskinen. TOMT FOR VANN-lampen vil slukkes, og knappen vil fortsette å blinke.
  2. Sett en stor beholder under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.
  3. Trykk på den blinkende HOT WATER-knappen for å starte en ny skyllesyklus.
  4. Maskinen vil da tappe vann gjennom varmtvanns-/damptuten til vannbeholderen er tom. Dette tar omtrent 3–5 minutter
  5. Når avkalkingsprosessen er fullført, slukkes AVKALKING-lampen og HOT WATER-knappen, og bare TOMT FOR VANN-lampen fortsetter å lyse.
   Viktig: Hvis AVKALKING-lampen fortsetter å blinke, gjentar du trinnene 1 til 5 én eller to ganger, til AVKALKING-lampen slukkes.
  6. Skyll vannbeholderen, og fyll den med friskt vann.
  7. Maskinen varmer opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
  8. Maskinen er klar til bruk igjen.

  Du slo maskinen AV eller koblet fra strømmen under avkalkingsprosessen.

  1. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået.

  2. Sett en bolle under damp-/varmtvannstuten og tappetuten.

  3. Koble maskinen til strømnettet og slå den på ved å sette strømbryteren på baksiden av maskinen i I-stillingen. ON/OFF-knappen begynner å blinke.

  4. Trykk på den blinkende ON/OFF-knappen. ON/OFF-knappen slukkes og CALC CLEAN-knappen begynner å blinke raskt.

  5. Trykk på den hurtigblinkende CALC CLEAN-knappen.

  6. Hvis CALC CLEAN-knappen begynner å blinke sakte, og maskinen begynner å dispensere løsningen med jevne mellomrom:
   Du har avbrutt avkalkingsprosedyren under avkalkingssyklusen. Fortsett å utføre prosedyren fra trinn 5 i avkalkingsinstruksjonene.

  7. Hvis CALC CLEAN-knappen begynner å blinke sakte og HOT WATER-knappen begynner å blinke raskt:
   Du har avbrutt avkalkingsprosedyren under en av skyllesyklusene. Trykk på den hurtigblinkende HOT WATER-knappen.

  8. Hvis maskinen deretter tapper vann gjennom damptuten til vannbeholderen er tom:
   Maskinen ble avbrutt under den første skyllesyklusen. Fortsett avkalkingsprosedyren fra trinn 10 av avkalkingsinstruksjonene.

  9. Hvis maskinen først tapper litt vann gjennom tappetuten og deretter tapper resten gjennom damptuten til vannbeholderen er tom:
   Maskinen ble avbrutt under den andre skyllesyklusen. Fortsett avkalkingsprosedyren fra trinn 15 av avkalkingsinstruksjonene.

  Feilsøking

  Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.