1
Avkalking

Slik avkalker du
tøydampere fra Philips

Tøydampere bygger opp kalk over tid – dette skjer med alle elektriske apparater som bruker vann. Jo hardere vannet er i området der du bor, desto raskere bygger det seg opp kalkavleiringer som stivner hvis du ikke rengjør apparatet. Hvis du ikke avkalker regelmessig, presses kalk det ut som danner hvite/brune flekker på tøyet, og dampytelsen forringes. Sørg for å legge til avkalking i styrkerutinen din for maksimal dampeytelse.

Easy rinse

Enkel rens

Enkel rinse

Avkalke tøydampere med prosessen for enkel rens

Enkel skylling

Slik avkalker du tøydampere med prosessen for enkel rens


Med kalkrens kan du fjerne kalk og smuss som sitter fast inni dampenheten. Det anbefales at du utfører kalkrens én gang i måneden.
Video for enkel rens

Slik avkalker du

Enkel skylling
Slå av apparatet og la det avkjøles i minst én time.
Enkel skylling
Sørg for at vannivået i vannbeholderen er over minimumsnivået før du begynner med kalkrensprosessen.
Enkel skylling

Vri Easy Rinse-knappen mot klokken for å åpne den og trekk den sakte utover. Dette slipper ut vannet i kokeren.

Advarsel: Vannet som kommer ut av hullet, kan være varmt etter en dampeøkt. La apparatet avkjøles i minst én time.

Enkel skylling
Etter at du har tappet ut alt vannet, skyver du Easy Rinse-knappen på plass igjen og vrir den med klokken.