1
Produkter

Somneo Sleep and Wake-Up Light

Simulerer soloppgang og solnedgang, Personlig lys og lyd, Appbasert sporing HF3672/01

Feilsøking

FM-radioen på Somneo Sleep & Wake-Up Light fungerer ikke

Finn ut hvordan du fikser FM-radioen på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light i tilfelle den ikke fungerer.

Volumet til FM-radioen på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light er for lavt

Øk volumnivået til Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light.

FM-radioen på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light er ikke riktig stilt inn

Kontroller at FM-radioen på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light er riktig stilt inn på en radiokanal. Juster frekvensen hvis det er nødvendig. Flytt på antennen. Kontroller at du har trukket antennen helt ut.

Løsningene over nytter ikke

Ta kontakt med Philips' lokale kundeservice for å få hjelp. Du finner nummeret til det lokale kontaktsenteret på Philips' støtteside.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HF3672/01 , HF3653/01 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.