1
Produkter

OLED 8 series Ultratynn 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight-TV, 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine 65OLED803/12

Vanlige spørsmål

Slik feilsøker du problemer når du oppretter en trådløs tilkobling til en Philips-TV

Situasjon

Én eller flere av følgende situasjoner kan oppstå:
• IP-adressen begynner med 169 eller 0.0.
• Det er problemer med å opprette en trådløs tilkobling.
• Forbindelsen er ustabil.

Sjekkliste

Kontroller følgende:
• Programvaren på TV-en er oppdatert

Wi-Fi-klargjorte TV-er

Du trenger en ekstra Wi-Fi-dongle for å koble Wi-Fi-klargjorte TV-er til Internett. Finn mer informasjon om spesifikasjonene til TV-en i brosjyren eller manualen på kundestøttesiden for TV-er.

Kontroller at du bruker riktig Philips Wi-Fi-dongle hvis TV-en er Wi-Fi-klargjort: PTA01 eller PTA128.

Merk: Hvis ingen PTA Wi-Fi-dongle er tilgjengelig, kan du bruke en streaming stick (for eksempel Amazon Fire TV stick eller Google Chromecast) for å få trådløs Smart TV-funksjonalitet.

Svar

Hvis TV-en har problemer med å etablere en trådløs Internett-tilkobling, kan du prøve følgende:

1. Tilbakestill ruteren

Tilbakestill ruteren ved å følge trinnene fra ruterens produsent. Kontroller Internett-tilkoblingen etter at du har tilbakestilt ruteren.
Fortsett med de neste trinnene hvis du fortsatt har problemer med Internett-tilkoblingen.

2. Sjekk ruterens passord

• Det stilles enkelte krav til Wi-Fi-passordet på ruteren:
– WPA- og WPA2-kryptering (vanlig): TV-en godtar alle passord
– WEP-krypteringsnøkkel: TV-en støtter bare passord i heksadesimalformat (0–9, A–F)

Forklaring: Passord i heksadesimalformat

Heksadesimale siffer er tallene 0–9 og bokstavene A–F (bare store bokstaver). Krypteringsnøkler krever 10 eller 26 tegn. Hvis passordet ditt har en lengde på 5 eller 13 tegn og/eller andre bokstaver enn de som er oppført ovenfor, tar du kontakt med Internett-leverandøren), og ber dem om å konvertere passordet ditt til et passord i heksadesimalformat.

• Den trådløse nøkkelen er vanligvis angitt på en etikett på ruteren eller i dokumentene som følger med ruteren.
• Kontroller at store og små bokstaver er skrevet riktig. Bytt mellom store og små bokstaver ved å trykke på OK eller de fargede knappene på fjernkontrollen. Hvis det er aktuelt, er det også mulig å bruke tastaturet på baksiden av fjernkontrollen.
• Enkelte rutere har en WPS-knapp som setter ned sikkerhetsnivået midlertidig for å la enhetene koble til nettverket. Når du kobler TV-en til Internett, må du velge WPS i stedet for søking.

3. Prøv å opprette den trådløse tilkoblingen på nytt

Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg følgende:
Innstilling > [Koble til nettverk] (Connect to Network)> Trådløs > Søk, og følg instruksjonene på skjermen
• Hvis det finnes mer enn én oppføring, må du velge riktig ruternavn.
• Hvis ruteren ikke vises i oversikten over tilgjengelige rutere, velger du [Manuell registrering] (Manual entry), og skriver inn ruternavnet.

Hvis en Wi-Fi-tilkobling ikke etableres, kan du prøve følgende:

4. Kontroller nettverksinnstillingene på TV-en

Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til fjernsynet, og velg
Oppsett > [Nettverksinnstillinger] (Network settings) > [Vis nettverksinnstillinger] (View network settings)

I denne menyen kan følgende innstillinger sjekkes:

• [Nettverksmodus] (Network mode): Dette skal angis til [DHCP / automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Dette alternativet sørger for at TVen automatisk oppdaterer tilkoblingen hvis ruteren endrer IP-adresse for TVen
• [IP-adresse] (IP Address): IP-adressen skal ikke begynne med tallene 0 eller 169.xxx eller stå tom
• [Signalstyrke] (Signal Strength) (side 2): Denne skal være på minst 80 % eller på fire linjer

5. Hard tilbakestilling

En hard tilbakestilling kan gjenopprette tilkoblingen med trådløst Internett. Gjør følgende for å utføre en hard tilbakestilling:
• Slå AV TV-en.
• Koble alt av kabler og tilbehør fra TV-en.
• Vent i minst ett minutt før du kobler alle kablene til igjen.

6. Sjekk ruterens sikkerhetsinnstillinger

Sikkerhetsinnstillingene på ruteren kan hindre TV-en fra å opprette en tilkobling. Kontroller følgende innstillinger:
• Internett-portene 80 og 443 må være åpne.
• Nettskybeskyttelse på ruteren må slås av.
• Sjekk ruterens innstillinger for alternativet skjul/usynlig SSID (hide/invisible SSID). Dette alternativet skal være deaktivert.

Merk: Alle rutere er ulike. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer disse innstillingene, må du se i håndboken eller ta kontakt med ruterens produsent.

7. Test en annen tilkobling

• Koble ruteren til TV-en med en Ethernet-kabel.
• Opprett et sonenettverk på en smartenhet.

8. Installere TVen på nytt

Merk: Vær oppmerksom på at opptak, innstillinger og kanalinformasjon går tapt når installeringen utføres på nytt.

Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg ett av følgende alternativer, avhengig av TV-en:
Oppsett > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Installer TVen på nytt] (Reinstall TV)
Oppsett > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Generelle innstillinger] (General Settings) > [Installer TV-en på nytt] (Reinstall TV)

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 65OLED803/12 , 24PFS5863/12 , 55OLED803/12 , 49PUS6803/12 , 50PUS7363/12 , 55PUS6803/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 50PFS5803/12 , 75PUS8303/12 , 50PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 49PUS7803/12 , 43PFS5823/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 32PFS5803/12 , 55PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 32PFS5823/12 , 65PUS6503/12 , 65PUS7363/12 , 65PUS6703/12 , 43PUS6703/12 , 55PUS7503/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 49PUS7503/12 , 43PUS6503/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 55PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 55PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 , 55PFT6510/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.