1
Produkter

OLED 8 series Ultratynn 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight-TV, 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine 65OLED803/12

Vanlige spørsmål

Slik endrer du kanalrekkefølgen på Philips-TV-en (TPM17.1)

Situasjon

Favorittkanaler eller de mest brukte kanalene har ikke en praktisk rekkefølge i kanallisten, så du må endre rekkefølgen til kanalene på TV-en.

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• at kanallisten ble installert på TV-en (en dekoder brukes ikke)

• at programvaren på TV-en er oppdatert

Svar

Kanalleverandøren tillater ikke å endre rekkefølgen på den forhåndsdefinerte kanallisten. Det anbefales at du bruker «Favorittliste»-alternativet på TV-en for å opprette en kanalliste med ønsket kanalrekkefølge.

1. Opprett en favorittliste:

Merk: Hvis en favorittliste allerede finnes, kan du gå videre til trinn 2: Endre rekkefølgen i en favorittliste (Reorder the favourites list)

• Mens du ser på en TV-kanal, trykker du på OK- eller LIST-knappen på fjernkontrollen for å åpne kanallisten.

Trykk på +/OPTIONS-knappen på fjernkontrollen.

• Velg alternativet Opprett favorittliste (Create favorites list), og trykk på OK.

Favorittlisteredigeringsprogrammet vises sammen med hele kanallisten i venstre kolonne. Høyre kolonne viser de valgte favorittkanalene:

1:

• Bruk piltastene for å utheve en kanal i venstre kolonne, og trykk på OK-knappen for å legge til eller slette den fra favorittlisten til høyre.

Merk: Kanaler som er merket som favorittkanaler, blir merket med et hakeikon. Likeledes, hvis du velger bort en favorittkanal, vil ikke hakeikonet vises lenger. Dette er for å vise at den uthevede kanalen ikke lenger er en del av favorittlisten.

2-3:

• Trykk på BACK-knappen på fjernkontrollen for å lukke menyen og lagre listen.

• TV-en viser et vindu for å endre navnet på den nye favorittlisten.

Når du har endret navnet på den nye listen, lukker du tastaturet på skjermen på én av to måter:

1-2:

• Trykk på OK-knappen på QWERTY-tastaturet på fjernkontrollen.

• Uthev den blå pilen på tastaturet på skjermen, og trykk på OK-knappen foran på fjernkontrollen.

3:

• Velg Lukk eller Bruk, og trykk på OK på fjernkontrollen for å lagre endringene og lukke vinduet.

4:

• Utført!

2. Endre rekkefølgen i en favorittliste:

1-3:

• Mens du ser på en TV-kanal, trykker du på OK-knappen på fjernkontrollen for å åpne kanallisten.

• Velg den øverste linjen der kanallistenavnet vises, trykk på OK, og velg favorittlisten som er opprettet tidligere.

• TV-en viser nå favorittlisten.

4:

• Velg Alternativer-knappen ved hjelp av piltastene og trykk på OK, eller trykk på OPTIONS-knappen på fjernkontrollen.

5:

• Velg [Endre kanalrekkefølgen] (Reorder channels), og trykk på OK.

6:

• Uthev en kanal som skal flyttes, og trykk på OK på fjernkontrollen.

7:

• Flytt kanalen ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og trykk på OK for å godta den nye plasseringen i favorittlisten. Den valgte kanalen får ønsket plassering.

8:

• Trykk på BACK-knappen på fjernkontrollen for å lagre den nye kanalrekkefølgen.

3. Slett en favorittliste

Slik går du frem for å fjerne en favorittliste:

• Åpne favorittlisten du vil fjerne.

• Velg og trykk på OK for å åpne menyen Alternativer, og velg deretter Slett favorittliste (Remove Favourites List), og trykk på OK.

• Bekreft for å slette listen.

• Trykk på BACK-knappen for å lukke kanallisten.

4. Gi nytt navn til en favorittliste

Slik går du frem for å gi nytt navn til en favorittliste:

• Åpen favorittlisten du vil gi nytt navn til.

• Velg og trykk på OK for å åpne menyen Alternativer, og velg deretter Gi nytt navn til favorittliste (Rename Favourites List), og trykk på OK.

• Bruk tastaturet på baksiden av fjernkontrollen eller tastaturet på skjermen for å slette det gjeldende navnet, og angi et nytt navn.

Merk: Trykk på BACK-knappen for å skjule tastaturet på skjermen.

Velg Lukk (Close), og trykk på OK.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 65OLED803/12 , 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6482/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.