1
Produkter

Avance Collection SoupMaker

1, 2 l med fem programmer, Dobbelt kabinett i rustfritt stål, Ledning på 1, 2 m, timer, enkel lås, Hefte med 40 oppskrifter HR2202/80

Feilsøking

Philips-suppemaskinen virker ikke når den er tilkoblet

Det kan være ulike årsaker til at suppemaskinen fra Philips ikke fungerer. Finn ut hvordan du løser du dette.

Ingrediensene er for store eller frosne

Kutt ingrediensene i små biter, og tin dem helt. Hvis ingrediensene er for store eller frosne, kan det være at suppemaskinen ikke fungerer.

MAX-merket i kannen er overskredet

Ta ut litt av ingrediensene, og pass på at ingrediensene er jevnt fordelt utover bunnen av kannen. Suppemaskinen fungerer kanskje ikke hvis MAX-merket er overskredet.

Lokket er ikke satt godt nok på og løsner under miksing

Lukk lokket godt på sokkelen.

Varmeplaten har for høy temperatur

Suppemaskinen kan slutte å fungere når dette skjer. Ta ut noen av ingrediensene, og start programmet på nytt etter 10 minutter.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HR2202/80 , HR2200/80 , HR2201/80 .

Feilsøking
Strøm/lading/batterilevetid(1)

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.