1
Produkter

5800 series Svært slank Full HD LED Smart TV

60 cm (24"), 500 Picture Performance Index, FHD, Pixel Plus HD 24PFS5863/12

Vanlige spørsmål

Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via USB (ikke-Android-TV-er)

Situasjon

En programvareoppdatering anbefales:

• for å få de nyeste funksjonene

• for å forbedre TV-ens funksjoner

Sjekkliste

Kontroller følgende:

• at en bærbar PC eller stasjonær PC med en USB-port er tilgjengelig

• at en tom USB flash-enhet er tilgjengelig

Svar

Følg disse trinnene for å oppdatere programvaren på TV-en:

1. Sjekk programvareversjonen som er installert på TV-en.

Sjekk programvaren på TV-en ved å trykke på [Home]-knappen på fjernkontrollen og velge:

Innstilling> [Programvareinnstillinger] (Software Settings) > [Informasjon om gjeldende programvare] (Current software info)

eller

[Hurtiginnstillinger] (Quick Settings)> [Oppdater programvare] (Update software)> [Informasjon om gjeldende programvare] (Current software info)

eller

Innstillinger> [Alle innstillinger] (All settings)> [Oppdater programvare] (Update software) > [Informasjon om gjeldende programvare] (Current software info)

2. Åpne en nettleser.

Gå til webområdet for Philips, og naviger til produktets kundestøtteside (f.eks. hvis du leser vanlige spørsmål, kan du klikke på Støtte i navigeringspanelet over).

Merk Kontroller at du har valgt riktig TV-modell.

3. Kontroller programvaren på nettsiden.

• Velg alternativet Programvareoppdateringer på siden.
• Den dediserte programvaren for denne TV-modellen vises, med versjonsnummer.

4. Sjekk om en ny programvare for TV-en er tilgjengelig.

Du kan utføre en programvareoppdatering på TV-en hvis programvareversjonen på nettsiden er forskjellig fra TV-ens programvare. En nyere programvareversjon har et høyere tall.

Eksempel:

Versjon 002.155.000 er nyere enn versjon 002.128.000

Versjon 003.110.000 er nyere enn versjon 002.128.000

Merk: Du kan ikke installere en eldre programvareversjon på TV-en.

5. Last ned programvarefilen (.zip-fil) på den stasjonære eller bærbare PC-en.

• Les lisensavtalen for sluttbrukere nøye. Klikk på [Jeg godtar] (I Accept) for å fortsette med nedlastingen, og klikk på [Jeg godtar ikke] (I do not accept) for å gå tilbake til forrige side.

Hvis du godtar vilkårene for bruk, starter nedlastingen automatisk. Vent til nedlastingen er fullført.

6. Sett inn en tom USB-flash-enhet i datamaskinen.

7. Pakk ut den nedlastede programvareoppdateringen på USB-enheten.

Utpakkingen av nedlastede filer kan variere noe mellom forskjellige bærbare PC-er eller stasjonære PC-er.

Eksempel:

Høyreklikk på xx_xx.zip, og velg [Pakk ut til] (extract to) eller [Pakk ut alle] (extract all). Når du blir spurt om et mål som du vil pakke ut filen til, velger du USB-flash-enheten for å lagre filen.

Merk: Den eneste filen på USB-enheten blir da filen autorun_xxx.xxx.xxx.xxx.upg.

8. Slå av TV-en, og koble USB-flash-enheten til USB-porten på TV-en.

9. Slå på TV-en igjen.

Skjermbildet for programvareoppdatering vises automatisk.

10. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Etter at du har fulgt instruksjonene på skjermen, vil TV-en laste ned og installere programvaren.

Merk: Ikke slå av TV-en under programvareoppdateringen.

TV-en tilbakestilles ikke under en programvareoppdatering. Alle innstillinger og tilkoblinger forblir de samme.

Hvis det oppstår problemer etter at programvaren ble oppdatert, kan du installere TV-en på nytt.

Merk: Alle tidligere installerte kanaler, valgte innstillinger og programmer du har tatt opp, går tapt.

For å tilbakestille alle TV-innstillingene må du gjøre følgende:

  1. Trykk på [Home]-knappen på fjernkontrollen til TV-en, og velg ett av følgende alternativer, avhengig av TV-modellen:

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

eller

Innstilling > [TV-innstillinger] (TV settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

eller

Innstillinger > [Generelle innstillinger] (General settings) > [Installer fjernsyn på nytt] (Reinstall TV)

  1. Bekreft med [OK]-knappen på fjernkontrollen for å starte den første installeringen.

  2. Følg instruksjonene på skjermen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: 24PFS5863/12 , 43PFT4203/12 , 50PFT4203/12 , 32PHS4203/12 , 32PHT4203/12 , 49PUS6803/12 , 55PUS6803/12 , 50PFS5503/12 , 50PFT5503/12 , 50PFS5823/12 , 50PFS5803/12 , 43PFS5503/12 , 43PFT5503/12 , 43PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 32PFS5803/12 , 32PHT4503/12 , 32PHS4503/12 , 32PFS5823/12 , 65PUS6503/12 , 65PUS6703/12 , 43PUS6703/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 43PUS6503/12 , 22PFS5403/12 , 32PFT5603/12 , 24PFS5603/12 , 24PFT5603/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 43PUT6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFS6909/12 , 55PFS6909/12 , 48PFS6909/12 , 50PUS6809/12 , 58PUS6809/12 , 42PFT5609/12 , 55PFT5609/12 , 47PFT5609/12 , 47PFS7199/12 , 55PFS7509/12 , 40PFT4509/12 , 32PFT5509/12 , 65PFS7559/12 , 55PFS7189/12 , 48PFS5709/12 , 47PFS7109/12 , 42PFS7509/12 , 42PFS7109/12 , 32PFS5709/12 , 55PFS7199/12 , 48PFS6719/12 , 40PFS5709/12 , 48PFS6609/12 , 55PFS5709/12 , 65PFS6659/12 , 47PFT6309/12 , 47PFS7189/12 , 55PFS7109/12 , 55PFS6609/12 , 50PFT4509/12 , 47PFS7509/12 , 40PFS6719/12 , 40PFS6609/12 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.