1
Produkter

2000 series Helautomatisk espressomaskin

Én drikk, Svart HD8650/91

Feilsøking

Den røde VARSEL-/UTROPSTEGN-lampen på Philips 2000/2100 er tent eller blinker.

Hvis Philips 2000- eller 2100-espressomaskinens røde VARSEL-/UTROPSTEGN-lampe er tent eller blinker, kan du lese videre for en passende løsning.

VARSEL-/UTROPSTEGN-lampe

Denne lampen kan være tent kontinuerlig, blinke eller være tent samtidig med andre lamper.
Alle kombinasjoner har ulike løsninger, som beskrevet nedenfor.

feil 7

VARSEL-lampen lyser kontinuerlig og lampen på ON/OFF-knappen er slukket.

Årsak:
Grutsamleren er full, eller ble tømt mens maskinen var slått AV.

Løsning:
Tøm grutsamleren mens maskinen er slått PÅ. Kontroller at VARSEL-lampen blinker før du setter grutsamleren tilbake.

VARSEL-lampen blinker raskt.

Årsak:
Det er ikke vann i den interne kretsen.

Løsning:
Fyll den interne kretsen ved å dispensere varmtvann.

  1. Vri funksjonshjulet til varmtvann-symbolet, og la varmtvann komme ut av maskinen til det strømmer kontinuerlig.
  2. Vri funksjonshjulet tilbake til bønne-symbolet når vannet renner kontinuerlig.

VARSEL-lampen blinker sakte.

Flere årsaker:
Trakteenheten er ikke riktig satt inn, grutsamleren er ikke satt på plass, servicedøren er åpen eller funksjonshjulet ikke i riktig stilling.

Løsning:
Kontroller at trakteenheten og grutsamleren er satt riktig inn, at servicedøren er lukket og at funksjonshjulet er i riktig stilling. Hvis du ikke kan ta ut trakteenheten eller sette den på plass, må du slå maskinen av og på igjen.

VARSEL-lampen og lampen på ON/OFF-knappen lyser kontinuerlig.

Årsak:
Kaffebønneholderen er tom.

Løsning:
Fyll kaffebønnebeholderen.

ALLE 4 lampene på maskinen blinker samtidig.

Årsak:
Maskinen er i ustand.

Løsning:
Slå av maskinen, vent i 30 sekunder og slå den på igjen. Prøv dette to eller tre ganger.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD8650/91 , HD8652/51 , HD8650/01 , HD8651/01 . Mer Mindre

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.