1
Produkter

BlueTouch App-styrt trådløs smertelindringsenhet

Innovativ blå LED-teknologi, For muskulære ryggsmerter, Kompatibel med iOS og Android, Inkludert en stropp for øvre rygg PR3741/00

Feilsøking

BlueTouch-ladelampen begynner ikke å blinke grønt når jeg kobler USB-kabelen til datamaskinen.

Det kan være flere årsaker til at ladelampen til Philips BlueTouch ikke blinker grønt når USB-kabelen er koblet til datamaskinen.

Løs det selv:

  • Mikro-USB-pluggen til BlueTouch er ikke satt ordentlig inn i mikro-USB-kontakten, eller den standard USB-pluggen er ikke satt ordentlig inn i USB-porten på datamaskinen. Sett mikro-USB-pluggen ordentlig inn i mikro-USB-kontakten, og kontroller tilkoblingen til datamaskinen. Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.
  • Den standard USB-pluggen er ikke satt inn eller er ikke satt inn ordentlig i USB-porten på datamaskinen. Sett den standard USB-pluggen inn i USB-porten på datamaskinen.
  • Batterinivået til den bærbare datamaskinen du har satt USB-kabelen inn i, er lavt. Koble den bærbare datamaskinen til stikkontakten.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: PR3741/00 , PR3743/00 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.