1
Produkter

PulseRelief Trådløs elektroterapi

App-styrt, 15 TENS- og fem EMS-programmer, 60 intensitetsnivåer, Kompatibel med iOS og Android PR3840/00

Troubleshooting

Batteristatusindikatoren på TensRelief-/PulseRelief-enheten lyser kontinuerlig oransje

Batterinivået i TensRelief-/PulseRelief-enheten er lavt. For PulseRelief viser Philips Treatment-appen batterinivået og varsler om at batterinivået er lavt. Dette betyr at batteriet har maks. 30 % av full kapasitet igjen. Lad opp enheten så snart som mulig (se avsnittet Klargjøring før bruk).

The information on this page applies to the following models: PR3840/00 .

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.