1
Produkter

PulseRelief Trådløs elektroterapi

App-styrt, 15 TENS- og fem EMS-programmer, 60 intensitetsnivåer, Kompatibel med iOS og Android PR3840/00

Feilsøking

Philips Treatment-appen pares ikke.

Det er flere grunner til at Philips Treatment-appen ikke pares med PulseRelief. Her kan du se hvordan du kan løse det selv.

Feilsøking

  • Det er ingen forbindelse fordi PulseRelief-enheten er slått av. Kontroller om PulseRelief-enheten er slått på. Statusindikatoren for behandling blinker grønt når PulseRelief-enheten er slått på og i standby. Hvis PulseRelief-enheten er slått av, trykker du på av/på-knappen for å slå den på.
  • Det er ingen forbindelse fordi batteriet til PulseRelief-enheten er utladet. Lad opp PulseRelief-enheten (se avsnittet Klargjøring før bruk).
  • Smartenheten er for langt unna PulseRelief-enheten. Hold telefonen/nettbrettet nærmere PulseRelief-enheten.
  • PulseRelief-enheten kan være ødelagt. Ta kontakt med Philips' kundestøtte.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: PR3840/00 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.