1
Produkter

PulseRelief Trådløs elektroterapi

App-styrt, 15 TENS- og fem EMS-programmer, 60 intensitetsnivåer, Kompatibel med iOS og Android PR3840/00

Troubleshooting

Det er en channel interrupted-meldingen (kanal avbrutt) på skjermen på Philips Treatment-appen, og jeg kan ikke øke intensitetsnivået for å starte en behandling

Det kan være flere grunner til at Philips Treatment-appen viser channel interrupted-meldingen (kanal avbrutt). Slik finner du ut hvordan du kan løse det selv:

Feilsøking

  • Channel interrupted-meldingen (kanal avbrutt) kan indikere at elektrodene ikke har hudkontakt og/eller har løsnet fra huden. Kontroller at elektrodene er ordentlig festet til huden.
  • Channel interrupted-meldingen (kanal avbrutt) kan indikere at PulseRelief-behandlingsenhetene ikke er satt riktig på elektrodene. Kontroller om PulseRelief-enhetene er plassert riktig på elektrodene.
  • Elektrodene har mistet festeevnen fordi de er skitne eller fordi de er blitt brukt i lang tid. Du kan prøve å rengjøre elektrodene (se avsnittet Rengjøring). Hvis dette ikke hjelper, bør du skifte ut elektrodene.

Vær oppmerksom på at channel interrupted-meldingen (kanal avbrutt) bare forsvinner etter at du har løst problemet og øker intensiteten.

The information on this page applies to the following models: PR3840/00 .

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.