1
Produkter

SmartPro Compact Robotstøvsuger

TriActive XL-munnstykke, Slank utforming på 6 cm, System med fire hjul, 120 minutters driftstid FC8776/01

Feilsøking

Hvordan lades Philips SmartPro Compact-robotstøvsugeren?

Du kan lade Philips SmartPro-robotstøvsugeren på forskjellige måter. Følg de enkle trinnene nedenfor.

Du kan lade roboten på to måter:

på dokkingstasjonen, enten manuelt eller automatisk under bruk
ved å koble robotstøvsugeren direkte til strømnettet

Merk: Når du lader det oppladbare batteriet for første gang, og når det oppladbare batteriet er utladet, er ladetiden fire timer.

Lading på dokkingstasjonen

  1. Plasser robotstøvsugeren på den tilkoblede i dokkingstasjonen.
  2. Trykk på av-/på-bryteren for å slå på robotstøvsugeren.
  3. Av/på-indikatoren på displayet begynner å blinke.
  4. Når det oppladbare batteriet er fulladet, slutter av/på-indikatoren på displayet å blinke.
Lading på dokkingstasjonen

Lade direkte fra strømnettet

  1. Sett den lille pluggen på adapteren inn i inngangen på robotstøvsugeren. Sett adapteren inn i en stikkontakt.
  2. Trykk på av-/på-bryteren for å slå på robotstøvsugeren.
  3. Når robotstøvsugeren er riktig koblet til strømnettet, begynner lampen i av/på-knappen på roboten å blinke. Dette indikerer at det oppladbare batteriet lades.
  4. Når det oppladbare batteriet er fulladet, slutter lampen i av/på-knappen på robotstøvsugeren å blinke.

Du kan kontakte oss hvis løsningene ikke bidro til å løse problemet.

Lade direkte fra strømnettet

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC8776/01 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.