1
Produkter

Robotstøvsuger

GRATIS smart app, 3-trinns rengjøringssystem, 120 minutters driftstid, Usynlig vegg FC8832/01

Feilsøking

Tilkoblingen til Philips SmartPro-roboten fungerer ikke

Hvis du ikke skulle være i stand til å koble til Wi-Fi eller ikke klarer å fullføre Easy Wi-Fi-konfigureringsprosessen til Philips SmartPro-roboten, kan det finnes en enkel løsning. Kontroller følgende mulige årsaker:

Du har ikke startet Easy Wi-Fi-konfigurasjonen

Følg instruksjonene på skjermen for SmartPro-appen. Trykk på Kom i gang (Get started) og deretter på Koble til roboten (Connect your robot) for å starte Easy Wi-Fi-konfigureringen.

Wi-Fi-konfigureringsskjermen i SmartPro-appen

Du har ikke byttet til «PHILIPS Setup»-nettverket

I trinn 3 på Easy Wi-Fi-konfigureringen må du åpne telefoninnstillingene og trykke på Wi-Fi-innstillingene. Fra nettverkslisten trykker du på «PHILIPS Setup». Når du er ferdig, går du tilbake til SmartPro-appen.

Velge PHILIPS Setup-skjermbilder i SmartPro-appen

Roboten/smarttelefonen er utenfor rekkevidde av Wi-Fi-ruteren

Kontroller at SmartPro-roboten og smarttelefonen er innen rekkevidde av Wi-Fi-ruteren, slik at de kan motta et sterkt Wi-Fi-signal.

Roboten er ikke i Wi-Fi-tilkoblingsmodus

Sett Philips-roboten i Wi-Fi-tilkoblingsmodus. Trykk lenge på Wi-Fi-knappen på roboten til Wi-Fi-ikonet på displayet begynner å blinke oransje.

Plasseringen av den oransje LED-en for Wi-Fi på Philips SmartPro-roboten

Wi-Fi-nettverket passer ikke for SmartPro-roboten

SmartPro-roboten er bare kompatibel med 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-nettverk. SmartPro-roboten er IKKE kompatibel med 802.11a (5 GHz) Wi-Fi-nettverk. Hvis du trenger mer informasjon om eller hjelp til å konfigurere Wi-Fi-nettverk, kontakter du Internett-leverandøren din.

Brannmurinnstillingene kan hindre SmartPro-roboten i å koble til Wi-Fi-nettverket

Noen ganger kan brannmurinnstillingene hindre at SmartPro-roboten kan koble til Wi-Fi-nettverket. Dette kan skje hvis MAC-adressefiltrering er aktivt. Pass på at MAC-adressen til SmartPro-roboten legges til i listen over enheter som kan få tilgang til Wi-Fi-nettverket.

MAC-adressen er en unik identifikator for roboten. MAC-adressen står skrevet på et klistremerke som er plassert under støvboksen eller under batteriet på roboten. Hvis du trenger mer informasjon om eller hjelp til å konfigurere Wi-Fi-nettverk, kontakter du Internett-leverandøren din.

Smarttelefonen kjører Android 6.0.1

Noen brukere som har en smarttelefon med versjon 6.0.1 av Android, kan kanskje ikke koble SmartPro-appen til SmartPro Active Connected-robotstøvsugeren. Feilen oppstår i trinn 3/4 av Easy Wi-Fi-konfigureringsprosessen når du bytter til Wi-Fi-nettverket «Philips Setup». I enkelte tilfeller kan SmartPro-appen ikke fullføre Wi-Fi-konfigureringsprosessen.

Dette problemet løses i nyere versjoner av appen.
En feilretting for å løse dette problemet implementeres i neste versjon av SmartPro-appen. Den blir tilgjengelig i Android-appbutikkene i mai 2017.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC8832/01 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.