1
Produkter

Robotstøvsuger

GRATIS smart app, 3-trinns rengjøringssystem, 120 minutters driftstid, Usynlig vegg FC8832/01

Feilsøking

Tilkoblingen til Philips SmartPro-roboten fungerer ikke

Hvis Philips SmartPro-robottilkoblingen ikke fungerer, eller hvis du ikke klarer å fullføre det enkle Wi-Fi-oppsettet, kan det finnes en enkel løsning. Kontroller mulige årsaker og løsninger i det følgende.

Du har ikke startet Easy Wi-Fi-konfigurasjonen

Følg instruksjonene på skjermen for SmartPro-appen. Trykk på Kom i gang (Get started) og deretter på Koble til roboten (Connect your robot) for å starte Easy Wi-Fi-konfigureringen.

Wi-Fi-konfigureringsskjermen i SmartPro-appen

Du har ikke byttet til «PHILIPS Setup»-nettverket

I trinn 3 på Easy Wi-Fi-konfigureringen må du åpne telefoninnstillingene og trykke på Wi-Fi-innstillingene. Fra nettverkslisten trykker du på «PHILIPS Setup». Etter det går du tilbake til SmartPro-appen.

Velge PHILIPS Setup-skjermbilder i SmartPro-appen

Enheten eller smarttelefonen er utenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde

Kontroller at SmartPro-roboten og smarttelefonen er innenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde, slik at de kan motta et sterkt Wi-Fi-signal.

Enheten er ikke i Wi-Fi-tilkoblingsmodus

Sett Philips SmartPro-roboten i Wi-Fi-tilkoblingsmodus. Trykk lenge på Wi-Fi-knappen på roboten til Wi-Fi-ikonet på displayet begynner å blinke oransje.

Plasseringen av den oransje LED-en for Wi-Fi på Philips SmartPro-roboten

Wi-Fi-nettverket passer ikke for SmartPro-roboten

Philips SmartPro-roboten er bare kompatibel med 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-nettverk. Enheten er ikke kompatibel med 802.11a (5 GHz) Wi-Fi-nettverk. Hvis du trenger mer informasjon om Wi-Fi-nettverksoppsettet, kontakter du Internett-leverandøren din.

Brannmurinnstillingene kan hindre SmartPro-roboten i å koble til Wi-Fi-nettverket

Brannmurinnstillinger kan forhindre at Philips SmartPro-roboten kobler seg til Wi-Fi-nettverket. Dette kan skje fordi MAC-adressefiltrering er aktiv. Pass på at MAC-adressen til SmartPro-roboten legges til i listen over enheter som kan få tilgang til Wi-Fi-nettverket.

MAC-adressen er en unik identifikator for enheten. MAC-adressen står skrevet på et klistremerke som er plassert under Philips SmartPro-roboten eller under batteriet på enheten. Hvis du trenger mer informasjon om eller hjelp til å konfigurere Wi-Fi-nettverk, kontakter du Internett-leverandøren din.

Løste ikke disse trinnene dette problemet? Ta kontakt for mer hjelp.

Smarttelefonen kjører Android 6.0.1

Noen brukere som har en smarttelefon med versjon 6.0.1 av Android, kan kanskje ikke koble SmartPro-appen til SmartPro Active Connected-robotstøvsugeren. Feilen oppstår i trinn 3/4 av Easy Wi-Fi-konfigureringsprosessen når du bytter til Wi-Fi-nettverket «Philips Setup». I enkelte tilfeller kan SmartPro-appen ikke fullføre Wi-Fi-konfigureringsprosessen.

Dette problemet løses i nyere versjoner av appen.
En feilretting for å løse dette problemet implementeres i neste versjon av SmartPro-appen. Den blir tilgjengelig i Android-appbutikkene i mai 2017.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC8832/01 .

Var det ikke dette du så etter?

Svarte vi på spørsmålet ditt?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss.