Allmen sikkerhetsmelding om medisinsk utstyr


Philips Respironics Sleep and Respiratory Care-enheter

FSN 2021-05-A og FSN 2021-06-A

Hvis du ikke har registrert enheten din ennå

Nyheter og oppdateringer > Nyeste resultater av og konklusjoner om de omfattende testresultatene for søvnbehandlingsapparater i hjemmet

Nyeste resultater av og konklusjoner om de omfattende testresultatene for søvnbehandlingsapparater i hjemmet

7. august 2023

Pasientsikkerhet er vår høyeste prioritet. Det er viktig at pasientene føler seg trygge på å bruke Philips Respironics-apparatene. Siden kunngjøringen av feltsikkerhetsmeldingen for spesifikke søvnbehandlingsapparater og ventilatorer i juni 2021 har vi gjennomført et omfattende test- og forskningsprogram. Vi har gitt oppdateringer etter hvert som testingen gikk fremover i desember 2021, juni 2022desember 2022 og mai 2023, og vi har nå flere resultater og konklusjoner, inkludert:

Testresultater og analyser for søvnbehandlingsenhetene

 

Philips Respironics har fullført testing og analyser av System One-søvnbehandlingsapparater som har vært utsatt for ozonrensing:

 

  • Eksponering for VOC-utslipp fra de vurderte apparatene som behandles med ozonrensing, vil sannsynligvis ikke føre til betydelig helseskade på pasienter.
  • Eksponering for utslipp av svevestøv fra de vurderte apparatene som behandles med ozonrensing, vil sannsynligvis ikke føre til betydelig helseskade på pasienter. 

Ytterligere visuell inspeksjon av skummet i brukte førstegenerasjons DreamStation-apparater bekrefter den lave forekomsten av betydelig visuell skumnedbrytning / volumreduksjon

 

USA og Canada:

  • En ytterligere analyse ved hjelp av en algoritme for å vurdere innsamlede bilder av skum innenfor en representativ tilfeldig prøve av 100 000 brukte apparater fra USA og Canada (apparater ble valgt for å representere forskjellige produksjonsdatoer) viste at 2011 enheter (~2 %) ble identifisert som å ha betydelig visuell nedbrytning / volumreduksjon.
  • En sammenligning av ozonbruk for disse apparatene viste at apparater som brukeren selv rapporterte ozonbruk for, var omtrent 17 ganger mer sannsynlig å ha betydelig visuell nedbrytning av synlig skum / volumreduksjon (1368 av 14 971 eller 9,1 %) enn apparater som brukeren ikke rapporterte noe ozonbruk for (357 av 68 702 eller 0,5 %).


Europa og Japan:

  • En ytterligere analyse av bilder fra et representativt tilfeldig utvalg av 152 000 apparater fra Europa og 241 000 apparater fra Japan ble analysert ved hjelp av en algoritme for å identifisere betydelig visuell nedbrytning / volumreduksjon.
  • En undergruppe av apparater fra Europa og Japan ble av algoritmen identifisert som potensielt å ha betydelig visuell nedbrytning / volumreduksjon, og denne undergruppen ble manuelt inspisert. Det ble observert at 17 apparater av de 152 000 apparatene (~0,01 %) fra Europa og 3 apparater av de 241 000 apparatene (0,001 %) fra Japan hadde betydelig visuell nedbrytning / volumreduksjon.

Veiledning for helsepersonell og pasienter

 

Philips Respironics vil fortsatt anbefale pasienter som bruker berørte søvnbehandlingsapparater som ikke er korrigert enda, om å ta kontakt med lege eller helsetjenesteleverandør for å velge egnet behandling for tilstanden. Det kan omfatte at apparatet ikke lenger bør brukes, at det berørte apparater fortsatt skal brukes, at andre lignende apparater som ikke er berørt av tilbakekallingen skal brukes, eller at alternative behandlinger for søvnapné skal brukes. Pasientene anbefales dessuten å følge instruksjonene fra Philips Respironics og retningslinjer for anbefalt rengjøring og utskifting av søvnbehandlingsapparatet og tilbehøret. Produkter for rengjøring med ozon og UV-lys er foreløpig ikke godkjent som rengjøringsmetoder for søvnbehandlingsapparater eller -masker og må ikke brukes. 


Philips Respironics vil også fortsette å anbefale operatører av ventilatorapparater å ta kontakt med helsetjenesteleverandører før de gjør endringer i behandlingen.

Hvis du ikke har registrert enheten din ennå

* Philips Respironics har gitt det komplette settet med testresultater og analyser for CPAP/BiPAP-behandlingsenhetene til FDA og andre kompetente myndigheter. FDA vurderer fortsatt dataene og analysene som Philips Respironics har gitt, og kan komme til andre konklusjoner. 


Helsepersonell, pasienter og andre interessenter må bruke den fullstendige oppdateringen (inkludert informasjon om begrensningene i testingen) for all informert beslutningstaking og bør ikke stole utelukkende på oversikten i pressemeldingen. 


Fullføringen av test- og forskningsprogrammet, i tillegg til korrigeringsprogrammet, har fortsatt høyeste prioritet hos Philips Respironics. Som beskrevet lenger nede er det fortsatt ikke gjort endringer i Philips Respironics sine retningslinjer for helsetjenesteleverandører og pasienter som bruker apparater som ikke er korrigert enda.


Per 30. juni har totalt rundt 4,3 millioner apparater blitt korrigert globalt, hvorav rundt 974 160 apparater var i Vest-Europa.

 

1. Førstegenerasjons DreamStation-, System One- og DreamStation Go-enhetene inneholder Type A PE-PUR-skum, mens Trilogy 100/200-enhetene inneholder Type B PE-PUR-skum, og OmniLab Advanced Plus-enhetene inneholder Type A og Type B PE-PUR-skum. De kjente forskjellene på Type A- og Type B-skumtypene er at Type B-skummet kan brukes med klebemiddel som er trykksensitivt overfor akryl, har lavere tetthet, annen tykkelse, og inneholder også en tilsetning som reduserer den mulige brennbarheten.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.