Nyhetssenter | Norge

mar 04, 2014

Akershus universitetssykehus HF og Philips forlenger samarbeidsavtal

 

  • Nordens første såkalte «Managed Equipment Service» samarbeidsavtale. Dette er en avtale som fokuserer på bedre pasientbehandling og lavere omkostninger ved at satse på ny teknologi, operasjonell planlegging og service i tillegg til konsulenttjenester.
  • Forlengelsen av dette partnerskapet kommer til å gjøre Akershus universitetssykehus HF klar til fremtidens krav om økt kvalitet i helsevesenet med reduserte omkostninger. Dette gjøres ved samarbeidets fokus på levering og drift av innovativt utstyr til bildediagnostikk og service.

Oslo, Norge – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) og Akershus universitetssykehus har nettopp forlenget en eksisterende samarbeidsavtale med 6 år. Avtalen betyr at Philips skal fortsette å drifte alt utstyr innenfor radiologi og nukleærmedisin i kommende avtaleperiode. Forlengelsen trer i kraft den 1. januar 2015 og fortsetter til den 31. desember 2020. Akershus universitetssykehus er et offentlig universitetssykehus med 9000 ansatte og er ansett for å være et av Europas mest moderne sykehus.

 

Samarbeidet skal støtte opp om en pasientfokusert behandling i et økonomisk bæredyktig helsesystem som er i stor forandring, noe som er en realitet også globalt. Akershus universitetssykehus HF har 648 somatiske- og 288 psykiatriske sengeplasser.

 

Essensielt strategisk samarbeid
"I forbindelse med byggingen av nye Akershus universitetssykehus HF (Ahus) som sto ferdig i oktober 2008, inngikk firmaet et strategisk samarbeid med Philips innenfor bildediagnostikk. Samarbeidet med Philips har gitt Ahus en bildediagnostisk avdeling med moderne utstyr av høy kvalitet, rask og god service, gunstige økonomiske betingelser - og et strategisk samarbeid som har vært essensielt for å videreutvikle våre bildediagnostiske tjenester. Vi har hatt et godt samarbeid med Philips de siste seks år - og ser frem til å videreføre dette godt samarbeidet", forteller Divisjonsdirektør Janne Pedersen fra Akershus universitetssykehus.

 

Et samarbeid med genuin deling av risiko
Dette samarbeidet er et såkalt tjenestebasert Managed Equipment Service-avtale med innebygget teknologigaranti på 22 bildediagnostiske systemer. Avtalen garanter at Akershus Universitetssykehus HF får den maksimale verdien av budsjettet sitt, i tillegg til at supplerende utdannelse og konsulenttjenester gir løpende prosessforbedringer.  Avtalen inneholder leverandørfrihet noe som garanterer at Akershus universitetssykehus HF får det i kontrakten fastsatte teknologinivå uansett leverandør.

 

"Forlengelsen av denne avtalen er veldig viktig for Philips", forteller Thor-Harald Kløver som er daglig leder for Philips Healthcare Norge. "Vi er en leverandør av medisinskteknisk utstyr og ønsker å bli målt på resultatene våre. Mange firmaer leverer bare utstyr og fokuserer på maskinens tekniske ytelse. Man kan oppnå mye mer ved å inngå et samarbeid der kunden bedømmer oss – ikke bare utfra det produktet vi leverer – men også ut fra hva vi leverer av ytterligere tjenester for å bidra til sykehusets krav om kvalitet og produksjon", sier han videre.

 

Forlengelsen av samarbeidet bygger på en avtale som har eksistert siden 2007 og som har resultert i et innovativt og proaktivt offentlig/privat samarbeid. "Mye av innovasjonen innen helseløsninger handler om deling av viten og erfaringer og derfor skal man samarbeide med kundene hvis man vil skape et mer effektivt helsevesen", fortsetter Thor-Harald Kløver. "Vi blir stolte når kunden mener vi har levert det vi skulle og ønsker og forlenge avtalen med oss. Dette er et bevis på et vel fungerende samarbeid som Philips vil fortsette å sikre skal bestå og videreutvikles".

 

Om Philips samarbeidsavtale

Philips tilbyr økonomiske og attraktive bæredyktige modeller som sikrer effektive operasjonelle resultater på et sykehus. Vår løsninger basert på Managed Equipment Service og Turnkey Service  gir sykehusene en økonomisk attraktiv adgang til den seneste teknologien. Flerårige samarbeidsavtaler gir kunder mulighet for å fokusere på pasientbehandling og pleie, mens Philips sørger for teknologisikring og adgang til systemene og på denne måten sikrer den beste kvaliteten til de laveste mulige totalomkostningene.

 

Managed Equipment Services er et langvarig partnerskap som innebærer adgang til den seneste medisinske teknologien (inkludert innkjøp, installasjon, drift og oppgraderinger) i tillegg til konsulentytelser, utdannelse og andre supportfunksjoner som sikrer optimal operasjonell ytelse.

 

Tradisjonelle former for innkjøp garanterer ikke alltid den beste utnyttelsen av utstyret eller adgangen til de seneste nyvinninger. Derfor er det viktig å sikre den optimale utnyttelsen av utstyr ved hjelp av utdannelse, oppgraderinger av utstyr og software, gjennomgang/optimering av arbeidsflyt og prosesser etc.
Derfor kan samarbeidsmodeller være med på å sikre fornyelse av kundens infrastruktur innenfor økonomiske attraktive rammer.

 

Les mere: www.healthcare.philips.com/main/support/consulting

Om Koninklijke Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et ledende helseteknologiselskap med fokus på å forbedre menneskers helse og kunne gi bedre resultater gjennom hele helsekjeden, fra en sunn livsstil og forebygging, til diagnose, behandling og hjemmebehandling. Philips bruker avansert teknologi i kombinasjon med klinisk- og forbrukerrelatert innsikt for å levere helhetlige løsninger. Selskapet er ledende innenfor bildediagnostikk, bildestyrt behandling, pasientovervåkning og helseinformatikk, samt forbrukerhelse og hjemmebehandling. Philips har hovedkontor i Nederland og hadde i 2016 en omsetning på 17,4 milliarder EUR. Selskapet har cirka 70 000 ansatte med salg og tjenester i mer enn 100 land. Nyheter om Philips finnes på www.philips.no.

Les merMindre informasjon

Om Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus (Ahus) leverer behandling som ivaretar og fremmer pasientenes helse. Som lokal- og områdesykehus skal Ahus levere helsetjenester til ca. 490 000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør pr. 1. januar 2011 alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. Vår visjon: Menneskelig nær - faglig sterk.

Les merMindre informasjon

Temaer

Kontakter

Rasmus Vestergaard

Rasmus Vestergaard

Head of Communication

Tel: +45 21 55 00 81

Lina Faye

Head of Communications

Tel: +46 708 32 21 37

Medieressurser

Del på sosiale medier

Downloads

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.