Nyheter og oppdateringer > Forstå tiltakene vi gjennomfører, relatert til sikkerheten til CPAP- eller BiPAP-erstatningsapparatet

Forstå tiltakene vi gjennomfører, relatert til sikkerheten til CPAP- eller BiPAP-erstatningsapparatet

December 15, 2022

Selv om vi jobber for å levere erstatningsapparater så raskt som mulig, ønsker vi å dele tiltakene våre for å sikre at førstegenerasjons DreamStation-erstatningsapparatet ditt er trygt å bruke, slik at du kan være trygg på det nye apparatet.

Informasjon om Philips Respironics førstegenerasjons erstatningsapparat

  • Forskjellene mellom lyddemping med polyesterbasert polyuretan (PE-PUR) og lyddempende skum som brukes i nye og resertifiserte apparater
  • Hvordan vi erstatter den indre luftbanen, inkludert viften og skummet
  • Hvordan filteret på baksiden av erstatningsapparatet kan endre farge naturlig over tid, og hvor ofte det skal skiftes
  • Hvordan vi vurderer berørte apparater og erstatter eksterne komponenter som har blitt skadet, og gjør vårt beste for å korrigere kosmetiske feil
  • Hvordan alle utbedrede apparater vil inkludere en etikett nederst som viser REV (forkortelse for revisjon) 15 eller høyere. Dette indikerer at apparatet har blitt utbedret og inneholder nå silikonskum.

Ikon som viser åpen boks

Berørte enheter inneholdt en lyddempende komponent med polyesterbasert polyuretanskum (PE-PUR), mens det lyddempende skummet i alle nye og resertifiserte enheter er av silikon som har oppfylt alle gjeldende bransjetestingkrav, slik som utslippstesting av partikler og flyktige organiske forbindelser, og er godkjent somen del av utbedringen.

 

  • Alle resertifiserte enheter har ny vifte og luftkanal, og er rengjort og desinfisert.
  • Resertifiserte enheter kan ha ytre kosmetiske merker og annen produksjonsdato enn den orginale enheten, og har gjennomgått kontroller og valideringsprosesser for å sikre at gjeldende standarder for sikkerhet, ytelse og kvalitet er oppfylt.
  • Enhetens produksjonsgaranti er justert for å dekke alt arbeid som er utført og materialer som er brukt for å reparere erstatningsenheten din kostnadsfritt.

Alle utbedrede enheter vil ha en etikett nederst som viser REV15» eller høyere. Dette angir at enheten er utbedret med silikonskum.

Eksempel på produktetikett som viser utbedringskode

Eksempel på produktetikett

Ikon som viser verktøy

Regelmessig rengjøring og vedlikehold av enheten er viktig for behandlingen

Ikon som viser telefonen

Trenger du ytterligere assistanse?

Snakk med en representant ved å ringe en av våre internasjonale hjelpelinjer.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.