Norge
PN banner image

Personvernerklæring
for Philips luftrenser-Action

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i oktober 2020.

Philips Consumer Lifestyle BV, med adresse High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nederland («Philips», «vår», «vi» eller «oss»), ønsker at du skal vite hvordan vi samler inn, bruker og videreformidler personopplysninger.

 

Philips-luftrenserens «Action» gjør det mulig å styre tilkoblede Philips-produkter og få informasjon om luftkvaliteten via Google Assistant. Denne personvernerklæringen gjelder informasjonen og personopplysningene vi behandler når du bruker «Actionen».

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn, og til hvilke formål?

Vi samler inn personopplysninger når du bruker Actionen, som nærmere spesifisert nedenfor. Vi knytter personopplysningene dine til unike identifikatorer.

account data

Registreringsopplysningene dine

Vi samler inn dine personopplysninger når du oppretter en konto. Du kan logge på Actionen med en MyPhilips-konto eller ved å bruke en profil på sosiale medier, for eksempel en Apple-konto.

 

  • Personopplysningene vi samler inn, kan omfatte navn, e-postadresse, land, språk og passord. Vi behandler også informasjon om økter, pålogging og autentisering som vi bruker til å administrere kontoen din.

 

  • Hvis du logger på via sosiale medier, kan personopplysningene vi samler inn, inkludere den grunnleggende offentlige profilen din (f.eks. fullt/kort navn, profilbilde, identifikator, kjønn, profilens URL-adresse, bursdag, hjemmeside og plassering) og e-postadressen din, som vi bruker til autentiseringsformål. I dette tilfellet kan leverandøren av sosiale medier samle inn informasjon om at du bruker Actionen og logger på med en konto fra et sosialt medium. Les personvernerklæringen til leverandøren av det sosiale mediet (f.eks. Facebook, Google eller Apple) for å lære mer om personvernpraksisen deres, inkludert hvilken type personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

 

  • Vi bruker kontoopplysningene dine til å opprette og administrere kontoen din og tilby tilpassede tjenester. Du kan trygt bruke kontoen din til å logge på Actionen. Hvis du oppretter en MyPhilips-konto for å logge på Actionen, sender vi deg en velkomst-e-post for å verifisere brukernavnet og passordet ditt, kommunisere med deg om forespørslene dine, sende deg tjenesterelaterte kunngjøringer (og bare det), eller sende markedsføringsinnhold hvis du har oppgitt at du ønsker det. Du kan også bruke MyPhilips-kontoen til å bestille et produkt eller en tjeneste fra Philips, delta i en kampanje eller et spill, delta i aktiviteter på sosiale medier som er relatert til en Philips-kampanje (for eksempel ved å klikke «liker» eller «del»), og delta i produkttester eller undersøkelser.
Les merLes mindre

Devices data

Opplysninger om Action-kommandoer

Når du aktiverer en Action, gjør vi det mulig å koble Google-kontoen din til Philips-kontoen du bruker til å logge på Philips-appene dine. Philips deler kontoidentifikatorer med Google for å identifisere deg og rute kommandoene dine.

 

Når du snakker til Google Assistant, sender Google en skriftlig versjon av talekommandoene dine til Philips sammen med en unik identifikator. Vi behandler denne informasjonen for å utføre kommandoene dine og gi svar i henhold til denne personvernerklæringen. Vi deler vårt skriftlige svar med Google, slik at Google kan informere deg om resultatet av kommandoen din i henhold til Googles personvernerklæring og bruksvilkår. Philips og Google utveksler også informasjon om enhetene du velger å styre ved hjelp av Actionen, blant annet når du oppdaterer, endrer eller fjerner en enhet.

 

Du forstår at kommandoene og svarene som Philips deler med Google, inneholder personopplysninger. Du forstår også at Google tilbyr sine egne taletjenester til deg, og at du ved å gi ditt samtykke instruerer oss om å dele personopplysningene dine med Google. Google kan behandle personopplysningene dine i andre land enn bostedslandet ditt, og det er ikke sikkert at disse landene tilbyr tilstrekkelig beskyttelse av disse opplysningene. Les Googles personvernerklæring [link] og bruksvilkår [link] for mer informasjon.

 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å deaktivere Actionen. 

Les merLes mindre

Combined data

Dine kundestøtteopplysninger

Vi drifter og leverer Action-tjenestene våre, noe som omfatter å gi kundestøtte og å forbedre, reparere og tilpasse tjenestene våre. Du kan gi oss informasjon om hvordan du bruker Actionen, inkludert kommunikasjonen din med Philips og hvordan vi kan kontakte deg for å gi deg kundestøtte. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss.

 

Permissions Image

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine basert på ditt uttrykkelige samtykke, eller for å gjennomføre en kontrakt du er part i når vi leverer tjenestene våre. Vi kan også behandle opplysningene dine for å oppfylle Philips' berettigede interesse i å gi forbruker-/kundestøtte. Vi vil bare behandle personopplysningene dine for å oppfylle Philips' berettigede interesser når vi har konkludert med at behandlingen ikke veier tyngre enn personvernrettighetene og interessene dine. Vi kan også behandle opplysningene dine for å overholde en rettslig eller forskriftsmessig plikt som Philips er pålagt, for eksempel hvis en statlig myndighet ber oss om å videreformidle personopplysningene dine for revisjonsformål, eller når du bestemmer deg for å utøve noen av valgene eller rettighetene dine.

With whom are Personal Data shared?

2. Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Philips kan videreformidle dine personopplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov.

 

Tjenesteleverandører

Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte, og markedsføre tjenestene våre. Vi kan dele de personlige opplysningene dine med følgende tjenesteleverandører:

 

  • IT- og nettskyleverandører

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagringsplass, transaksjonstjenester og/eller tilhørende teknologi som kreves for å kjøre appen eller tjenestene.

 

Philips krever at tjenesteleverandørene gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger som ligner det nivået vi tilbyr. Vi krever at tjenesteleverandørene våre bare behandler de personlige opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og bare for de spesifikke formålene nevnt ovenfor, at de bare har tilgang til et minimum av opplysningene de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter sikkerheten til dine personopplysninger.

 

Andre tredjeparter

Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler dine personopplysninger for egne formål. Les personvernerklæringene deres nøye, siden de inneholder informasjon om personvernpraksisen deres, inkludert hvilken type personopplysninger de samler inn, og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

 

Hvis Philips deler personopplysninger med en tredjepart som bruker dine personopplysninger for sine egne formål, vil Philips sørge for å informere deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldende lover, før vi deler dine personopplysninger.

 

Philips selger noen ganger en bedrift eller deler av en bedrift til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan innebære at personopplysningene dine overføres direkte relatert til den bedriften, til bedriften som kjøper. Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår personvernmerknad kan fritt overføres av Philips til våre tilknyttede selskaper i forbindelse med fusjon, oppkjøp, restrukturering eller salg av eiendeler, eller som følge av lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personopplysninger til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller ny eier.

 

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende tredjeparter:

 

  • Tredjeparter. Google Assistant, i samsvar med denne personvernerklæringen.

Disse tredjepartene kan levere sine egne tjenester til deg. Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter på forespørsel fra deg og/eller i samsvar med gjeldende lover.

 

Overføringer på tvers av landegrenser

Personopplysningene dine kan lagres og behandles i alle land vi har lokaler i, eller der vi engasjerer tjenesteleverandører. Ved å bruke Tjenestene godtar du at det kan overføres informasjon til andre land enn ditt bostedsland som kan ha andre personvernregler. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personopplysninger.

 

Hvis du befinner deg i EØS, kan personopplysningene dine overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som EU-kommisjonen mener har et tilfredsstillende nivå av personvern i henhold til EØS-standarder. (Den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm].) For overføringer fra EØS-land til land som EU-kommisjonen mener ikke har et tilfredsstillende nivå av personvern, slik som USA, har vi fått på plass egnede tiltak, for eksempel bindende selskapsregler for opplysninger om kunde, leverandør og forretningspartner og/eller standard avtalefestede klausuler som er vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge lenken ovenfor eller ved å kontakte oss her.

 

Du forstår at Google tilbyr sine egne taletjenester til deg, og at du ved å gi ditt samtykke instruerer oss om å dele personopplysningene dine med Google. Google kan behandle personopplysningene dine i andre land enn bostedslandet ditt, og det er ikke sikkert at disse landene tilbyr tilstrekkelig beskyttelse av disse opplysningene. Les Googles personvernerklæring [link] og bruksvilkår [link] for mer informasjon.

Les merLes mindre

Amazon Alexa

3. Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?

 

Vi beholder de personlige opplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålene som opplysningene ble samlet inn for. Kriteriene som blir brukt for å bestemme lagringsperioden inkluderer: (i) hvor lenge du bruker appen og tjenestene, (ii) hvorvidt vi er underlagt en juridisk forpliktelse eller (iii) om lagringen er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel i henhold til gjeldende vedtekter om begrensninger, rettstvister eller forskriftsmessige undersøkelser).

Les merLes mindre

Special information for parents

4. Hvilke rettigheter og valg er tilgjengelige for deg?

Hvis du vil sende inn en forespørsel om å få tilgang til, rette, slette, begrense eller protestere på behandling av personopplysninger som du tidligere har gitt oss, eller vil sende inn en forespørsel om å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine for å overføre dem til et annet selskap (i den grad denne retten til dataportabilitet er gitt til deg etter gjeldende lov), kan du kontakte oss her. Vi vil svare på forespørselen i henhold til gjeldende lov.

 

I forespørselen din må du klargjøre hvilke personopplysninger du ønsker å få tilgang til, rette på, slette, begrense eller motsette deg behandling av. Av hensyn til din egen sikkerhet kan vi kun behandle forespørsler vedrørende personopplysninger knyttet til kontoen din, e-postadressen din eller annen kontoinformasjon, som du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kontrollere identiteten din før vi eventuelt imøtekommer forespørselen. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig.

 

Der vi er avhengig av samtykke for å samle inn og/eller behandle de personlige opplysningene dine, kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten at det påvirker lovligheten til behandlingen fordi du samtykket før tilbaketrekningen.

 

Vi vil prøve å etterkomme forespørslene din så snart det er praktisk mulig.

Les merLes mindre

Contact Image

5. Hvordan kan du kontakte oss?

 

 Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan Philips bruker personopplysningene dine, kan du kontakte oss (inkludert vår personvernombud) her. Alternativt kan du benytte deg av retten til å klage hos tilsynsmyndigheten for landet eller regionen din.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.