Norge

Personvernerklæring – SleepMapper

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 11. juni 2018.

SleepMapper-mobilappen (“appen”) gir deg informasjon og kontroll over SmartSleep-enheten og SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enheten og andre tjenester (“tjenester”). Denne personvernerklæringen skal hjelpe deg å forstå vår personvernpraksis når du bruker tjenestene våre, inkludert hvilke data vi innhenter, hvorfor vi innhenter dem og hva vi gjør med dem, samt dine individuelle rettigheter.

 

SleepMapper bruker personlige data som innhentes eller behandles av SmartSleep og SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enheten(e) ("enhet") og/eller SleepMapper-mobilappen ("app").

 

Denne personvernerklæringen gjelder for personlige opplysninger som er innhentet eller behandlet av enheten og/eller appen, som kontrolleres av eller er under kontroll av Koninklijke Philips N.V. eller noen av dets datterselskaper ("Philips", "vår", "vi" eller "oss").

 

Les også merknaden om informasjonskapsler (som du finner når du åpner appen) og vilkårene for bruk, som beskriver vilkårene for din bruk av våre tjenester.

 

Hvilke personlige data som innhentes, og for hvilke formål

 

Vi mottar eller innhenter personlige data, som beskrevet i detalj nedenfor, når vi leverer tjenestene våre, inkludert når du får tilgang til, laster ned eller installerer enheten eller appen, eller bruker tjenestene våre. Vi kan bruke disse personlige dataene til å utføre tjenestene du ber om som en kontraktsforpliktelse, til å drive, levere, forbedre, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre basert på vår legitime interesse, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse. Hvis du ikke vil at vi skal innhente og behandle dine personlige data, vil du kanskje ikke kunne bruke alle tjenestene som leveres av appen.

 

Følsomme personlige data

 

Før vi innhenter følsomme personlige data, vil vi underrette deg og be om ditt uttrykkelige samtykke. De følsomme dataene som innhentes i appen, omfatter søvnmønstrene dine, søvndata som når du la deg, når du våkner, din totale søvntid, den langsomme bølgeaktiviteten, toner som leveres av enheten, varigheten av tonene som ble levert, søvnstadiene dine, hvor mange ganger du våkner om natten, og hvor lenge. Dessuten blir miljøsensordata som temperatur, luftfuktighet, lysnivå og lydtrykk i rommet innhentet hvis du bruker SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enheten. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykket før du trakk tilbake samtykket.

 

Følsomme personlige data

 

Vi ber om at du ikke sender oss og ikke utleverer følsomme personlige data (f.eks. fødselsnummer, informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller livssyn, helse, biometri eller genetiske egenskaper, vandel eller medlemskap i fagforening) på eller gjennom appen eller på annen måte til oss.

 

Kontodata

 

Vi innhenter dine personlige data når du oppretter en konto. Du kan logge inn til appen med en MyPhilips-konto, eller du kan opprette en ny Philips-konto. De personlige dataene vi innhenter, omfatter brukernavn, navn, e-postadresse, land, språk og passord.

 

  • Dataene som innhentes, brukes til å opprette og administrere appkontoen din. Du kan bruke kontoen din til sikker pålogging på appen. Kontoen din blir brukt til å sende deg en velkomst-e-post for å bekrefte e-postadressen din, til å svare på henvendelsene dine, og til å sende deg tjenesterelaterte meldinger, for eksempel hvis tjenesten blir midlertidig innstilt for vedlikehold. Kontoen din blir brukt til å identifisere deg unikt for å levere informasjon relatert til din bruk av enheten(e) og søvndataene dine. Vi bruker enhetens serienummer og CTN-produktnummer til å identifisere typen enhet du bruker hvis du ringer vår kundeservice for produktstøtte og spørsmål. Vi bruker registreringsinformasjonen din til å opprette og administrere kontoen din eller registrere kjøpet, eller bestille et produkt eller en tjeneste.

 

Andre oppgitte data

 

Disse dataene omfatter informasjon du oppgir. Dataene du legger inn i appen, omfatter kjønn, fødselsdato (måned/år), gjennomsnittlig søvntid og ønsket søvntid.

 

  • Dataene som innhentes, brukes til å beregne den personlig tilpassede søvnskåren din. Dette hjelper med å forbedre vanene dine for å legge deg, sove og våkne, og lar deg gjøre endringer for å oppnå søvnmålene dine og forbedre søvnrutinen. Ved å måle fremgangen din mot målet og gi informasjon om når du legger deg, sover og våkner, kan det gis anbefalinger om hvordan du skal nå målet.

 

Enhetsdata

 

Vi kan innhente enhetsspesifikk informasjon når du installerer, får tilgang til eller bruker enheten. Dette omfatter informasjon om enheten, inkludert det unike brukerenhetsnummeret. Vi innhenter også økts- og bruksdata relatert til din bruk av enheten.

 

Hvis du bruker SmartSleep Deep Sleep Headband-enheten, registrerer enheten søvnmønstre, signal og impedans, søvndata som: når du la deg, når du våkner, din totale søvntid, den langsomme bølgeaktiviteten, toner som leveres av enheten, varigheten av tonene som ble levert, søvnstadiene dine, hvor mange ganger du våkner om natten og hvor lenge, og synkroniserer det med appen. Disse dataene omfatter det unike brukerenhetsnummeret, økts- og bruksdata, som er informasjon om din bruk av enheten.

 

  • Dataene som innhentes, brukes til å gi deg og Philips informasjon om din bruk av enheten. Appen kan bruke disse dataene til å vise om du oppnår bedre søvn over tid ved å spore og visualisere søvnresultatene dine eller vise miljødata og søvnrelaterte hendelser. Philips bruker disse dataene til å forbedre opplevelsen din med disse produktene (f.eks. kvalitet og funksjonalitet) og andre Philips-produkter. Vi bruker også disse dataene til å gi deg relevante tips og drive forskning for å utvikle og forbedre din opplevelse med disse produktene og utvikle og forbedre disse produktene.

 

Hvis du bruker SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enheten, registrerer enheten enhetsinnstillinger og miljøsensordata som temperatur, luftfuktighet, lysnivå og lydtrykk og strømmer dem til appen. Disse dataene omfatter det unike brukerenhetsnummeret, økts- og bruksdata, som er informasjon om din bruk av enheten(e).

 

  • Dataene som innhentes, registrerer innstillingene du har aktivert, som alarm, avslappet pusting, skumringsfunksjon (f.eks. hvilket klokkeslett alarmen er stilt til, valgt lyskurve og lyd), nattlys og start på leggetid. Den registrerer også miljøsensordata som temperatur, luftfuktighet, lysnivå og lydtrykk. SmartSleep Sleep & Wake-up Light sporer også det unike brukerenhetsnummeret ditt, økt- og bruksdata (f.eks. lys, lyd, display og funksjonsbruk), fastvareoppdateringer, enhetstilbakestillinger, tidssone og WiFi-signalstyrke, som gir informasjon om bruken din av enheten. De innhentede dataene synkroniseres via WiFi med appen og/eller annen datalagring.

 

Informasjonskapsler

 

Vi bruker informasjonskapsler, tagger eller lignende teknologi til å drive, levere, forbedre, forstå og tilpasse tjenestene våre. Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi gjenkjenne mobilenheten din og innhente dine personlige data, inkludert det unike brukerenhetsnummeret ditt, IP-adressen til mobilenheten din, typen nettleser eller operativsystem du bruker, økts- og bruksdata eller tjenesterelatert ytelsesinformasjon, som er informasjon om din bruk av appen.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av informasjonskapsler eller lignende teknologi i denne appen, kan du se vår merknad om informasjonskapsler, som du finner under personverninnstillingene i appen.

 

Plasseringsdata

 

Når du tillater tilgang til plasseringsdata, kan vi innhente den geografiske plasseringen til mobilenheten din. Du kan når som helst blokkere innhenting av geografisk plassering gjennom innstillingene i appen eller på mobilenheten.

 

  • Data om enhetsplasseringen din brukes til å aktivere Bluetooth-tjenester (bare Android).

 

Kundestøtte

 

Du kan gi oss informasjon om din bruk av tjenestene våre, inkludert din interaksjon med Philips, og hvordan vi kan kontakte deg for å gi deg kundestøtte. Vi driver og leverer tjenestene våre, inkludert levering av kundestøtte og forbedring, retting og tilpassing av tjenestene våre. Vi bruker også informasjonen din til å svare når du kontakter oss.

 

Kombinerte data

 

Vi kan kombinere dine personlige data, inkludert kontodata, andre data som er levert av deg, enhetsdata, informasjonskapsler, plasseringsdata, som er innhentet under dine interaksjoner, e-post, apper og tilkoblede produkter, IP-adresse, enhetsinformasjon, kommunikasjon du klikker på eller trykker på, og plasseringsdetaljer. Vi kombinerer og bruker anonymiserte data for å hjelpe oss å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til appen, enheten(e), produktene og tjenestene våre og for å utvikle nye produkter og tjenester.

 

  • Vi kan kombinere og bruke anonymiserte data som er innhentet fra enheten og appen, og dele dem med andre selskaper i Philips-konsernet og med betrodde tredjeparter.

 

  • Vi kan kombinere og bruke anonymiserte data for videre vitenskapelig forskning på søvn, for kliniske eller vitenskapelige publikasjonsformål, slik som fagfellevurderte tidsskrifter, tekniske dokumenter eller fagsymposier, som kan brukes til produktmarkedsføringsformål.

 

Hvis du kjøper flere tilkoblede Philips-enheter, kan vi kombinere dataene fra enhetene i appen til å forbedre søvnopplevelsen og appfunksjonaliteten bare etter at vi har innhentet ditt samtykke til å gjøre dette.

 

Markedsføring

 

Hvis du velger å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer som kan være relevant for deg, kan vi sende deg markedsførings- og kampanjekommunikasjon via e-post. Du kan når som helst velge bort og avslutte abonnementet på slik kommunikasjon.

 

Tillatelser

 

Appen kan be om din tillatelse til å få tilgang til telefonen din eller sensorene (f.eks. kamera, Wi-Fi, geografisk plassering eller Bluetooth) eller andre data (f.eks. bilder, dagsorden eller kontakter) på mobilenheten din.

 

  • Vi bruker slike data bare når det er nødvendig for å levere tjenestene til deg, og bare når du har gitt ditt uttrykkelige samtykke. Vi bruker tidsrelaterte data til å presentere søvndataene dine sammen med mobilenheten din.

 

Noen ganger er tillatelsen en teknisk forutsetning i operativsystemet på mobilenheten din. I så fall kan appen be om din tillatelse til å få tilgang til slike sensorer eller data. Vi innhenter imidlertid ikke slike data med mindre det er nødvendig for å levere apptjenesten til deg, og bare etter at du har gitt ditt samtykke.

 

Med hvem deles de personlige dataene dine?

 

Philips kan utlevere dine personlige data til tredjeparts tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter i samsvar med denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lov.

 

Tjenesteleverandører

 

Vi arbeider med tredjeparts tjenesteleverandører for å drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre.

 

Vi kan dele de personlige dataene dine med følgende tjenesteleverandører:

 

  • IT- og nettskyleverandører

Disse tjenesteleverandørene leverer nødvendige maskinvare-, programvare-, nettverks-, lagrings-, transaksjonstjenester og/eller relatert teknologi som kreves for å kjøre appen eller levere tjenestene.

 

  • Leverandører av analysetjenester

Disse leverandørene leverer bestemte tjenester for Adobe Analytics og Apptentive slik som markedsanalyse- og rapporteringsverktøy.

 

Philips krever av sine tjenesteleverandører at de har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige data, likt det nivået vi tilbyr. Vi krever at våre tjenesteleverandører behandler dine personlige data bare i samsvar med våre instruksjoner og bare for de bestemte formålene som er nevnt ovenfor, at de har tilgang til det minimum av data som de trenger for å levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter dine personlige data.

 

Andre tredjeparter

 

Philips kan også arbeide med tredjeparter som behandler dine personlige data for sine egne formål. Les personvernerklæringene deres nøye, da de gir informasjon om deres personvernpraksis, inkludert hvilken type personlige data de innhenter og hvordan de bruker, behandler og beskytter dem.

 

Hvis Philips deler personlige data med en tredjepart som bruker dine personlige data for sine egne formål, sørger Philips for å underrette deg og/eller innhente ditt samtykke i samsvar med gjeldende lovgivning før vi deler dine personlige data.

 

Philips selger noen ganger en virksomhet eller en del av en virksomhet til et annet selskap. En slik overføring av eierskap kan inkludere overføring av personlige data som er direkte relatert til at virksomheten, til det kjøpende selskapet. Alle våre rettigheter og forpliktelser under personvernerklæringen vår kan fritt overdras av Philips til våre tilknyttede selskaper, i forbindelse med fusjon, oppkjøp, omstrukturering eller salg av eiendeler, eller ved lov eller på annen måte, og vi kan overføre dine personlige data til våre tilknyttede selskaper, etterfølgere eller nye eiere.

 

Overføring over landegrenser

 

Dine personlige data kan lagres og behandles i et hvilket som helst land der vi har fasiliteter eller der vi bruker tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene samtykker du til overføring (hvis aktuelt) av informasjon til land utenfor hjemlandet ditt, som kan ha personvernregler som avviker fra dem i hjemlandet ditt. Under visse omstendigheter kan domstoler, lovhåndhevende myndigheter eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til å få tilgang til dine personlige data.

 

Hvis du befinner deg i EØS, kan dine personlige data overføres til våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i land utenfor EØS som anses av EU-kommisjonen for å ha et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standardene (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. For overføring fra EØS til land som ikke anses som tilstrekkelige av EU-kommisjonen, slik som USA, har vi tilstrekkelige tiltak, slik som våre bindende bedriftsregler for kunde-, leverandør- og forretningspartnerdata og/eller standard kontraktsklausuler innført av EU-kommisjonen for å beskytte dine personlige data. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å følge koblingen ovenfor eller ved å kontakte privacy@philips.com.

 

Hvor lenge oppbevarer vi dataene dine?

 

Vi beholder de personlige dataene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt ut fra formålet som dataene innhentes for. Kriteriene vi bruker for å avgjøre hvor lenge dataene skal beholdes, omfatter: (i) hvor lenge du bruker appen og tjenestene, (ii) om det er en juridisk forpliktelse vi er underlagt, eller (iii) om det er juridisk tilrådelig å beholde dataene (med tanke på foreldelsesfrister, søksmål eller regulatoriske undersøkelser).

 

Dine valg og rettigheter

 

Hvis du vil sende en forespørsel om å få tilgang til, korrigere, slette, begrense eller protestere mot behandlingen av personlige data du tidligere har gitt oss, eller hvis du vil sende en forespørsel om å motta en elektronisk kopi av de personlige dataene dine for å sende dem til et annet selskap (i den grad denne retten til dataportabilitet er gitt deg i gjeldende lovgivning), kan du kontakte oss på privacy@philips.com. Vi vil besvare forespørselen din i henhold til gjeldende lovgivning.

 

Gjør det klart i forespørselen hvilke personlige data du vil ha tilgang til, korrigere, slette, begrense eller protestere mot behandlingen av. For din beskyttelse kan vi bare etterkomme forespørsler om de personlige dataene som er knyttet til kontoen din, e-postadressen din eller annen kontoinformasjon som du bruker til å sende oss forespørselen din, og vi må kanskje bekrefte identiteten din før vi etterkommer forespørselen din. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så snart som praktisk mulig.

 

Merk at hvis du bruker (noen av) valgene og rettighetene dine, vil du kanskje ikke kunne bruke, helt eller delvis, tjenestene våre mer.

 

Vi beskytter dine personlige data

 

Vi tar på alvor vårt ansvar for å beskytte dataene du overlater til Phillips mot utilsiktet eller uautorisert endring, tap, misbruk, fremlegging eller tilgang. Philips bruker en rekke sikkerhetsteknologier og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data. For dette formålet har vi blant annet tilgangskontroller, brannmurer og sikre protokoller.

 

Spesiell informasjon for foreldre

 

Tjenestene er ikke rettet mot barn, som definert i gjeldende lovgivning, men Philips har som policy å følge loven når den krever tillatelse fra foreldre eller verge før innhenting, bruk eller utlevering av personlige data om barn. Vi er innstilt på å beskytte barns personvern, og vi oppfordrer sterkt foreldre og verger til å ta en aktiv rolle i barnas aktiviteter og interesser på nett.

 

Hvis en forelder eller verge blir klar over at hans eller hennes barn har gitt oss sine personlige data uten deres samtykke, kan du kontakte oss på privacy@philips.com. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn har gitt oss personlige data, vil vi slette slike data fra våre arkiver.

 

Lokal spesifikk informasjon: Personvernrettigheter i California (bare USA)

 

Californias sivilkode paragraf 1798.83 tillater våre kunder som bor i California, å be om og få fra oss én gang årlig, uten kostnad, informasjon om den personlige informasjonen (hvis aktuelt) vi har utlevert til tredjeparter for direktemarkedsføringsformål i det foregående kalenderåret. Hvis aktuelt omfatter denne informasjonen en liste over kategoriene av personlig informasjon som ble delt, og navn og adresse på alle tredjeparter som vi delte informasjonen med i det foregående kalenderåret. Hvis du bor i California og vil gjøre en slik forespørsel, kan du besøke vårt nettsted for personvern: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

 

Endringer i denne personvernerklæringen

 

Tjenestene våre kan bli endret fra tid til annen uten forhåndsvarsel til deg. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, oppdaterer vi også datoen øverst i denne personvernerklæringen.

 

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen regelmessig.

 

Den nye personvernerklæringen trer i kraft umiddelbart ved publisering. Hvis du ikke godtar den reviderte erklæringen, bør du endre preferansene dine eller vurdere å slutte å bruke tjenestene våre. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenestene våre etter at endringene har trådt i kraft, erkjenner du at du har blitt informert og samtykker i den endrede personvernerklæringen.

 

 

Kontakt oss

 

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan Philips bruker de personlige dataene dine, kan du kontakte vår personvernansvarlige på privacy@philips.com. Du kan også klage til en kompetent myndighet i landet eller området ditt.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Nederland

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.