Clinical applications selector

MultiVane XD - Pelvis

MR clinical application

MultiVane XD delivers high resolution diagnostic images even in the case of severe patient motion by providing motion correction in short scan times¹. MultiVane XD works in multiple orientations and for various contrasts (T1, T2) helping you to increase your diagnostic confidence.

Kontaktinformasjon

* Dette feltet er obligatorisk
*

Kontaktinformasjon

*
*
*

Firma detaljer

*
*
*
*
*

Bedriftsinformasjon

Ved å spesifisere hvorfor du kontakter oss vil vi kunne yte en bedre service.
*
*
T2w TSE MultiVane XD - T2w TSE
  • ¹Compared to Multivane, thanks to compatibility with dS SENSE