Hva er rampefunksjonen i System One-apparater?

Den gir deg mulighet til å sovne med et lavt trykk. Du kan velge tidsrommet som trykket skal økes gradvis over, til det når det foreskrevne nivået.

Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.