Søvnapné

Hva er rampefunksjonen i System One-apparater?

Den gir deg mulighet til å sovne med et lavt trykk. Du kan velge tidsrommet som trykket skal økes gradvis over, til det når det foreskrevne nivået.