Søvnapné

Hvilke konsekvenser kan obstruktiv søvnapné få hvis den ikke behandles?

Det er en mulig økt risiko for:

 – Høyt blodtrykk

 – Hjertesykdom og hjerteinfarkt

 – Slag

 – Tretthetsrelaterte trafikkuhell

 – Redusert livskvalitet