Hva om jeg går ned eller opp i vekt i løpet av behandlingen, eller om de gamle symptomene opptrer på nytt?

Det kan hende at du har behov for å få justert CPAP-trykket. Kontakt relevant helsepersonell.