Hva om jeg fortsatt snorker når jeg bruker CPAP-apparatet?

Snorking skal ikke forekomme når du bruker kontinuerlig positivt luftveistrykk. Kontakt i så fall relevant helsepersonell. Det kan hende at trykket må justeres.